Orodja socialne ekonomije za dvig posameznika in družbe

Društvo kadrovskih delavcev Maribora, Lenarta in Slovenske Bistrice in gibanje Ko dvignem sebe dvignem Maribor vas vabita na celodnevni dogodek z naslovom: Orodja socialne ekonomije za dvig posameznika in družbe; NIKOGAR NE PUSTIMO ZA SEBOJ – NOBODY STANDS BEHIND IT. 

Dogodek se bo odvil v petek, 13. oktobra 2017 od 9. do 16. ure. Potekal                                                                               bo v prostorih Narodnega doma Maribor.

 

Udeležba na celodnevnem dogodku je brezplačna.

Več informacij o programu in možnosti rezervacije si lahko ogledate na tej povezavi.

Vljudno vabljeni!

 

 

Kako lahko kadrovski delavci rešujejo vsakodnevne nesporazume in probleme v podjetju?

Društvo kadrovskih delavcev Maribora, Lenarta in Slovenske Bistrice

in

društvo Toti DCA – dnevni center aktivnosti Maribor

 vas vabitana predavanje in razpravo:

Kako lahko kadrovski delavci rešujejo vsakodnevne nesporazume in probleme v podjetju?

v četrtek 13. aprila 2017 ob 14.00 uri

na prostorih društva Toti DCA, Partizanska cesta 12 (1. nadstropje), Maribor.

Spoznali boste:

Vzroke in posledice nesporazumov in problemov

Prednosti  in načine reševanja nesporazumov in problemov

Uporabo veščin za reševanje nesporazumov

(aktivno poslušanje, zrcaljenje, preverjanje, povzemanje)

Predavateljica:

Gospa Jelka Segulin je trenerka mediatorjev ter mediatorka, z dolgoletnim  delovanjem na področju usposabljanja veščin reševanja problemov in izvajanja  mediacij ter dolgoletna kadrovska delavka.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Če se dogodka ne morete udeležiti,prepustite rezervirano mesto svojemu sodelavcu ali znancu, ki ga tema zanima.

 Istočasno vas vabimo k ogledu nove FB strani društva. 

 Ne prezrite Kodeksa etike kadrovskih strokovnjakov Slovenije na

http://www.skz.si/wp-content/uploads/Kodeks-SKZ.pdf

 Društvo DKD Maribor

mag. Mirjana Ivanuša-Bezjak, predsednica

Coaching za vodje in kadrovske delavce

Društvo kadrovskih delavcev Maribora, Lenarta in Slovenske Bistrice in Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza vas vabitana predavanje in razpravo:

Coaching za vodje in kadrovske delavce 

 

v četrtek 23. februarja 2017 ob 14.00 uri 

na Andragoškem zavodu Maribor-Ljudski univerzi, Maistrova ulica 5 v Mariboru (učilnica 201).

Spoznali boste:

 • Kaj je coaching in v čem se razlikuje od drugih metod svetovanja?
 • Zakaj se vodje običajno odločijo za coaching?
 • Kako poteka coaching?
 • Kakšne so koristi coachinga in kaj lahko pričakujemo?
 • Predstavitev coaching orodja in vaja za analizo stanja ter postavitev razvojnih ciljev.

Vodja je lahko odličen strokovnjak na svojem področju. To pa še ne pomeni, da je tudi odličen vodja. Če to je, pa lahko postane samo še boljši.

Vodstvenih veščin se nenehno učimo. Coaching nam je pri tem v izjemno pomoč, saj olajša in pospeši sam proces. Pomaga nam videti slepe pege – naša prepričanja in vzorce vedenja, ki se jih ne zavedamo. Običajno so razlog, zakaj ne pridemo do boljših rezultatov. Ko jih ozavestimo, dobimo priložnost za drugačne izbire in spremembo vedenja.

Coachingpomaga vodjem najti odgovore, ki jih iščejo, in pomaga jim tudi pri strateškem načrtovanju projektov ter pri razumevanju in vodenju ljudi. Dviguje njihov potencial in poveča njihovo učinkovitost. Posledično se vzpostavi večja harmonija v celotnem timu in tako se dvigne produktivnost cele ekipe.

Kakršen vodja, takšen tim… ko napreduje vodja, napreduje tim.

Predavateljica:

Mag. Saška Klemenčič, univ. dipl. ped., NLP mojster praktik in NLP coach. Že več kot 15 let uspešno izvaja delavnice in že 12 let izvaja tudi coachinge. Coachala je vrhunske športnike kot je Andrej Škufca, vodje prodaje, direktorje in druge. Je tudi predavateljica za komunikacijske veščine na Upravni akademiji Ministrstva za javno upravo.

Specializirana je za selfmanagement, prodajno naravnanost, komunikacijo in reševanje konfliktov. Razvila je svoj program in metodo Trening učinkovitosti (v prodaji, vodenju). Njen zadnji rezultat je s podjetjem ZS svetovanje, kjer je v dveh poletnih mesecih 80% zastopnikov dvignilo svoje prodajne rezultate za 20%-30%. Tretji mesec so dosegli prodajni rekord podjetja. V petih mesecih pa so povečali prodajo za 87%.Več o njej si lahko preberete na www.saskaklemencic.com. Tam najdete tudi mnenja strank.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Če se dogodka ne morete udeležiti,prepustite rezervirano mesto svojemu sodelavcu ali znancu, ki ga tema zanima.

 

Društvo DKD Maribor

 

Ali znamo kadrovski delavci sodelovati?

Društvo kadrovskih delavcev Maribora, Lenarta in Slovenske Bistrice

in

Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza

 vas vabitana predavanje in razpravo:

 Ali znamo kadrovski delavci sodelovati?

v torek 31. januarja 2017 ob 14.00 uri

na Andragoškem zavodu Maribor-Ljudski univerzi, Maistrova ulica 5

v Mariboru (učilnica 201).

 

Spoznali boste:

 

 1. Kaj je sodelovanje in zakaj je pomembno sodelovati
 2. Kako preko sodelovanja dvigniti lastno učinkovitost
 3. Kako voditi, sodelovati in motivirati
 4. Zakaj je delegiranje umetnost

Predavatelja:

Gabriela Lukman je mag. psihologije in NLP praktik coach, je svojo formalno izobrazbo pridobivala na različnih univerzah, in sicer na Svobodni univerzi Varna v Bolgariji, University College of International and Public Relations v Pragi in Univerzi v Mariboru. Dela na področju razvoja človeških virov in organizacije v slovenskem predstavništvu nemškega podjetja KHD Group. Njeno delo vključuje izvajanje treningov za posameznike in podjetja, coaching svetovanja, psihološka testiranja, raziskovanje, pisanje člankov na temo razvoja človeških virov, organizacijskega in osebnega razvoja, prodaje, vodenja, itd.

Skozi svoje delo posameznikom in organizacijam pomaga postati uspešnejši. Njen cilj je z svojim znanjem podjetjem in zaposlenim pomagati doseči najboljše rezultate. Prizadeva si, da podjetjem predstavi prednosti razvoja zaposlenih in delo psihologa v organizacijah. Je zelo praktično naravnana in njen cilj je združiti primere dobre prakse, ki so že prisotni kot del teorije s praktičnim svetovanjem, s katerim si lahko ljudje pomagajo tukaj in zdaj.

Silvester Kmetič je podjetnik, poslovni trener in coach. Deluje na področju organizacijskega in strateškega razvoja, izvaja prodajne in vodstvene treninge za srednji in višji management in s pomočjo sodobnih pristopov psihologije in ekonomije ljudem pomaga razvijati veščine prodaje, vodenja, komunikacije, projektnega in timskega dela. V podjetjih Silvester odlično kombinira izvajanje timskih treningov in individualnega coachinga za vodstveni kader in prodajnike, saj izjemno uživa pri delu s posamezniki, ki si želijo razviti svoje potenciale in doseči zastavljene cilje.

K boljšim rezultatom je »popeljal« številne podjetnike, športnike, politike, mladostnike in posameznike, ki so si želeli doseči nadpovprečno uspešnost. Obenem je Silvester tudi mentor in coach mladim posameznikom, ki vedo, kaj si v življenju želijo in so za to pripravljeni premagati cono udobja. Ne le v rodni Nemčiji, Silvester izvaja treninge tudi v podjetjih in organizacijah v Sloveniji, Avstriji, Švici, Srbiji in na Hrvaškem.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Če se dogodka ne morete udeležiti, prepustite rezervirano mesto svojemu sodelavcu ali znancu, ki ga tema zanima.

Društvo DKD Maribor

mag. Mirjana Ivanuša-Bezjak, predsednica

Meje med delom in zasebnim življenjem ter vloga kadrovskih strokovnjakov

Štajerska gospodarska zbornica

in

Društvo kadrovskih delavcev Maribora, Lenarta in Slovenske Bistrice

  vas vabita na predavanje in razpravo z naslovom:

  Meje med delom in zasebnim življenjem ter vloga kadrovskih strokovnjakov

v sredo 7. decembra 2016 ob 14.00 uri

v prostorih Štajerske gospodarske zbornice,

Ulica talcev 24, Maribor

work_life_balance-630x210

Sodobna delovna okolja pogosto ne poznajo časovnih in prostorskih omejitev. Večja prehodnost meja med delom in zasebnim življenjem je lahko povezana s slabšim zdravjem ter nižjim zadovoljstvom in storilnostjo pri delu in doma. Upravljanje z mejam med delom in zasebnim življenjem je tako organizacijski kot individualni proces. Predavanje bo ponudilo nekaj odgovorov na sledeča vprašanja: Ali zapustimo »službo« ko odidemo iz pisarne? Ali znamo ločiti med  zasebnim in službenim? Kakšna je vloga kadrovske službe in vodilnih pri tem ?    

Dr. Sara Tement je docentka za področje psihologije na oddelku za psihologijo FF UM. Raziskovalno se ukvarja z usklajevanjem dela in zasebnega življenja, počitkom po delu, delovnimi zahtevami in viri ter izgorelostjo. Študentom predava tako v Sloveniji kot v tujini, znanstvena spoznanja na področjih psihologije dela in organizacij pa prenaša tudi na zaposlene v okviru predavanj in delavnic.

 Udeležba na delavnici je brezplačna.

Če se delavnice ne morete udeležiti, prepustite rezervirano mesto svojemu sodelavcu ali znancu, ki ga tema zanima.

Društvo DKD Maribor

mag. Mirjana Ivanuša-Bezjak, l.r.

predsednica

Mobing v podjetju – izziv za kadrovsko službo

Štajerska gospodarska zbornica in Društvo kadrovskih delavcev Maribora, Lenarta in Slovenske Bistrice  vas vabita na predavanje in razpravo z naslovom: Mobing v podjetju – izziv za kadrovsko službo.

V okviru predavanja boste spoznali:

 • kako pogost je mobing v slovenskih organizacijah;
 • kako ga doživljajo zaposleni;
 • kako (lahko) vpliva na organizacijsko klimo, zdravje zaposlenih in poslovanje delodajalca;
 • kaj nam nalaga zakonodaja (ukrepi za preprečevanje mobinga – pravilnik, pooblaščenec …);
 • kako v praksi preprečimo oziroma se spopademo z mobingom in
 • kakšna je v vsem tem vloga kadrovske službe.

Predavateljica bo mag. Lidija Ferk dolgoletna novinarka dnevnika Večer in urednica priloge Zaposlovanje, soavtorica Kodeksa etike kadrovskih strokovnjakov Slovenije (2005) ter avtorica številnih člankov s področja kadrovanja. Pri svojem delu se je posebej posvetila raziskovanju neželenih vedenj na delovnih mestih in promociji spoštljivega odnosa organizacij do svojih zaposlenih.

Kdaj: torek 8. novembra 2016 ob 14.00 uri

Lokacija:  prostori Štajerske gospodarske zbornice, Ulica talcev 24, Maribor

Udeležba na delavnici je brezplačna.

Več podrobnosti o dogodku lahko najdete tukaj.

 

Kaj mora kadrovski delavec vedeti o individualnih delovnih sporih na delovnem sodišču?

Društvo kadrovskih delavcev Maribora, Lenarta in Slovenske Bistrice in Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza vas ob 15. obletnici ISIO – svetovalnega središča Maribor vabita na strokovni dogodek z razpravo. Direktorica Andragoškega zavoda Maribor-LU, gospa Irena Urankar, sicer predsednica Strateškega sveta ISIO Maribor, nam bo v uvodnem delu predstavila vlogo in pomen svetovanja za izobraževanje in učenje odraslih ter partnerje središča.

Razvoj svetovanja za izobraževanje odraslih je v 15-letni razvojni poti prešel od pristopov za manj izobražene, brezposelne in ranljive v najširšem pomenu besede v nove projektne aktivnosti, ki so v prvi vrsti namenjene manj izobraženim zaposlenim. Posredna ciljna skupina novih razpisov so delodajalci, ki jim lahko tim svetovalcev za izobraževanje nudi pomoč pri analizi potreb po izobraževanju in po razvoju kariere.

Društvo kadrovskih delavcev Maribora, Lenarta in Slovenske Bistrice je strokovni partner ISIO Maribor. Zato je dan 15. obletnice delovanja pravšnji, da širimo informacije in dostope do kadrovikov oz. služb za razvoj zaposlenih.

Več informacij najdete na spletni strani.

Sledilo bo predavanje

Kaj mora kadrovski delavec vedeti o individualnih delovnih sporih na delovnem sodišču

Predavanje bo izvedel mag. Matjaž Kovač iz svetovalnega podjetja Leksiakov d.o.o. Maribor in predavatelj na visokošolskem zavodu Alma mater Maribor.

Teme srečanja bodo sledeče:

 • delovno razmerje in delovni spori;
 • razmerje med individualnimi in kolektivnimi delovnimi spori;
 • nastanek individualnih delovnih sporov (značilnosti IDS; stranke IDS; predmet spora, predhodni postopek);
 • načini reševanja delovnih sporov (pomiritev ali koncilacija; posredovanje ali mediacija; arbitraža; sodno varstvo) in
 • postopek pred delovnim sodiščem.

Kdaj:  4. oktober 2016, ob 14.00 uri

Kraj:  Andragoški zavodu Maribor-Ljudska univerza, Maistrova ulica 5v,  Maribor (učilnica 201)

Udeležba na dogodku je brezplačna.

svetovalno-sredisce

Pasti zakonskega minimuma na področju kadrovanja in asertivnost na delovnem mestu

Društvo kadrovskih delavcev Maribora, Lenarta in Slovenske Bistrice

in

Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza

in

Kadrovska asistenca

in

Kopa d.d. Slovenj Gradec

 vas vabijo na predavanje in razpravo:

 Pasti zakonskega minimuma na področju kadrovanja in asertivnost na delovnem mestu 

v ponedeljek 13.junija 2016 ob 13.00 uri

na Andragoškem zavodu Maribor-Ljudski univerzi, Maistrova ulica 5v Mariboru (učilnica 201).

Spoznali boste:

 1. Kje so največje pasti zakonskega minimuma na področju kadrovanja v primeru obiska delovne inšpekcije ali postopka na delovnem sodišču?
 2. Kaj opredeljuje zakonski minimum podjetja glede na obstoječe procese in dejavnost?
 3. Kje je vaš prag varnega poslovanja z vidika delovnopravne zakonodaje?
 4. Kateri so največji izzivi za vsakega kadrovika?
 5. Kaj potrebuje dober kadrovik za uspešno in učinkovito delo?
 6. Triki v KOPA HRM kadrovski evidenci
 7. Kako izmeriti zadovoljstvo zaposlenih in izvesti e-izobraževanje skoraj brezplačno?
 8. Kaj je asertivnost?
 9. Kdo je prepovedal uporabljati »NE«?
 10. Kako biti asertivnem na delovnem mestu? Ali vodja potrebuje asertivnost?
 11. Vaje za asertivnost.

Predavatelja:

Andreja Janc Koderman je direktorica Kadrovske asistence, ki je blagovna znaka podjetja Kadrovske storitve. Z več kot 16 leti izkušenj je specializirana za razvoj in vzpostavitev optimalnih kadrovskih procesov. Skrbi tudi za izvedbo kadrovskih storitev v podjetju na najvišjem nivoju in razvoj zaposlenih v podjetjih.

Boštjan Topovšek je strokovnjak za osebni in poslovni coaching, ki ga od leta 2008 izvaja v okviru svojega podjetja. S podjetjem Kopa d. d. sodeluje kot zunanji strokovni sodelavec na področju IT HRM. Je strokovnjak za nevrolingvistično programiranje (Mojster Coach NLP) in telesno orientirane pristope za razvoj človeških potencialov (CoreEnergetics Svetovalec)

Več informacij o dogodku, predavateljih, vsebini lahko najdete na povezavi http://www.kopa.si/kadri_delovnopravni_akti.aspx

Prijave na dogodek pošljite najkasneje do 12.6.2016 na e-naslov asistenca@asistenca.si

Vsi udeleženci prejmejo dostop do spletnega anketnega vprašalnika s katerim bodo lahko izmerili zadovoljstvo zaposlenih v podjetju. Med udeleženci predavanja bomo izžrebali 2 nagrajenca, ki bosta prejela nagrado –  PXT test za vodstveni kader v podjetju – prepoznavanje potencialov za dolgoročni razvoj.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Če se dogodka ne morete udeležiti,prepustite rezervirano mesto svojemu sodelavcu ali znancu, ki ga tema zanima.

 

Društvo DKD Maribor
mag. Mirjana Ivanuša-Bezjak, l.r.
predsednica

DKD Maribor – Vloga kadrovske službe nekoč in danes

SKZ_drustva-logo_PNG_72dpi-02

Društvo kadrovskih delavcev Maribora, Lenarta in Slovenske Bistrice in Štajerska gospodarska zbornica vas ob 40. letnici delovanja društva vabita na svečano okroglo mizo z naslovom: “Vloga kadrovske službe (funkcije) nekoč in danes”.

Dogodek bo potekal v torek, 17. maja 2016 ob 14.00 uri v prostorih Štajerske gospodarske zbornice, Ulica talcev 24, Maribor.

Namen okrogle mize je prikazati razvoj kadrovske službe in njenega pomena v zadnjih 40. letih ter izzive, ki so pred kadrovskimi strokovnjaki. Svoje mnenje bodo na okrogli mizi predstavili gostje iz gospodarstva in izven njega z različnih vidikov. Udeleženci okrogle mize bodo:

 • mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice
 • Mateja Kreže, Zavod RS za zaposlovanje- OS Maribor
 • Zvezdana Lubej, Profiles International Slovenija
 • Alenka Sagadin Mlinarič, Andragoški zavod Maribor
 • Branka Gorjup, založba Forum media Maribor
 • Blanka Žerjav, Henkel Maribor d.o.o.
 • Zora Štok, novinarka Večera
 • Matej Kosi, karierni center Univerza v Mariboru
DiscussionForum

cityu.edu

Okroglo mizo bo vodila in moderirala mag. Mirjana Ivanuša-Bezjak. Okrogla miza bo trajala predvidoma do 16 ure.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Če se dogodka ne morete udeležiti, prepustite rezervirano mesto svojemu sodelavcu ali znancu, ki ga tema zanima.

Vašo prijavo na dogodek prosim sporočite na naslov lidija.majcen@stajerskagz.si najkasneje do 16. maja 2016.

Društvo DKD Maribora, Lenarta in Slovenske Bistrice
mag. Mirjana Ivanuša-Bezjak, l.r.
predsednica

Ocenjevalni center – strateško orodje za kadrovske delavce v postopkih izbora sodelavcev


SKZ_drustva-logo_PNG_72dpi-02

Društvo kadrovskih delavcev Maribora, Lenarta in Slovenske Bistrice

in

kadrovska agencija Adecco, poslovna enota Maribor

in

Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza

 vas vabijo na predavanje in razpravo:

Ocenjevalni center 

strateško orodje za kadrovske delavce v postopkih izbora sodelavcev

Dogodek bo potekal v petek, 15. aprila 2016, ob 14.00 uri

na Andragoškem zavodu Maribor-Ljudski univerzi, Maistrova ulica 5, v Mariboru

(učilnica 201).

Ocenjevalni center je izbor sistematično zastavljenih aktivnosti (igre vlog, skupinsko razpravljanje, simulacije, razgovori, psihološko testiranje), pri katerih opazujemo vzorce vedenja kandidatov in preverjamo njihove kompetence za opravljanje določenih delovnih nalog. Naloge v ocenjevalnem centru so vedno prilagojene zahtevam konkretnega delovnega mesta. Z njimi ugotavljamo prisotnost tistih kompetenc, ki so nujno potrebne za uspešnost na delovnem mestu. Na srečanju boste spoznali postopke, ki se izvajajo v ocenjevalnem centru, in kako jih lahko uporabite v svojih delovnih procesih.

Predavanje bo vodila Ksenija Štrekelj, direktorica Iskanja in selekciji

 v kadrovski agenciji Adecco.

Več informacij o ocenjevalnem centru lahko preberete na http://www.adecco.si/delodajalci/ocenjevalnicentri.asp

Udeležba na dogodku je brezplačna. Če se dogodka ne morete udeležiti, prepustite rezervirano mesto svojemu sodelavcu ali znancu, ki ga tema zanima. 

Društvo DKD Maribor

mag. Mirjana Ivanuša-Bezjak, l.r.

predsednica