Delavnica Erasmus+ : “Kako oblikovati notranji ocenjevalni center”

17. in 18. maja 2016 sva se s kolegom iz Slovenske kadrovske zveze Jožetom Glazerjem udeležila Erasmus+ delavnice o tem, kako oblikovati notranji ocenjevalni center. Slovenska kadrovska zveza je bila organizacija pošiljateljica, Creativa d. o. o.  pa partnerska organizacija, ki je izvedla delavnico. Delavnica se je odvijala v Zagrebu.

Vedno je koristno izvedeti, kako sosednje države napredujejo v znanju s katerega koli področja. Še posebej je v tem oziru zanimiva Hrvaška, ker ima Sloveniji podobno gospodarsko in kulturno ozadje. Izmenjali smo izkušnje iz kadrovske stroke in trga dela. Zanimivo je bilo spoznavati, kako socialno-ekonomski dejavniki različno vplivajo na naši državi.

Bili smo dobra in primerno velika skupina 7 udeležencev, samo midva z Jožetom sva bila Slovenca. Strokovnjakinji iz Creative sta bili dobri mentorici in sta spretno vodili zahtevno delavnico.

gg

V nadaljevanju podajam nekaj misli o delavnici:

Kaj smo pravzaprav obravnavali?

Notranji ocenjevalni center je v svojem bistvu postopek, v katerem so kandidati ocenjeni glede njihove primernosti za kateri koli cilj, ki smo si ga zastavili v podjetju (npr. zaposlitev primernega kandidata, rešitev konkretnega izziva na delovnem mestu, skladnost delovanja zaposlenih s strategijo podjetja ipd.). Večinoma se uporablja za identifikacijo najbolj usposobljenega ter vodilnega in vodstvenega kadra, vendar orodje nikakor ni omejeno le na tovrstne kadre.

V postopku ocenjevanja vsak kandidat sodeluje v seriji prilagojenih vaj, ki simulirajo dejanske situacije na ciljnem delovnem mestu ali dejanske naloge. Uspešnost ali primernost kandidatov ocenijo strokovni ocenjevalci, ki si informacije o kandidatih zagotovijo iz pisnih testov, simulacij, skupinskih razprav, intervjujev ali katerega koli drugega vira. Zaradi zmožnosti natančne simulacije delovnega mesta in nalog le tega so se ocenjevalni centri izkazali za zelo dobro strategijo izbirnega postopka.

Ena izmed simulacijskih vaj, ki se je meni osebno izkazala za zelo všečno, je t.i. in-basket simulacija. V tej vaji je kandidatu naložena naloga obvladovanja velike količine dokumentov, e-pošte, zahtev ter pomembnih in nepomembnih informacij, za kar ima na razpolago relativno malo časa. Vsi podatki in dokumentacija kot celota predstavljajo osebno, finančno ali drugačno težavo, ki jo mora kandidat rešiti in na podlagi česar je ocenjevan. Kandidat mora v zadevi spisati navodila, odgovarjati na pošto, sklicevati sestanke ipd., skratka storiti vse, kar je v njegovi moči, da se zadeva reši. Ob tem kandidat nima dostopa do administrativnega osebja ali kakršne koli tehnične podpore (računalnik, telefon). Primarno pridobljena podatka o kandidatu, ki se pridobita s to simulacijo, sta sposobnost določanja prednostnih delovnih nalog in sposobnost reševanja zadev pod časovnim pritiskom. Končni rezultat nam pove, kako sposoben je kandidat ustvariti realni poslovni učinek in kako njegovo delo odseva v poslovanju podjetja.

Delavnica je ponudila poglobljeno razlago vzpostavitve in delovanja ocenjevalnih centrov: od analize delovnega mesta, priprave konkretni potrebi prilagojenih simulacij, do celotne organizacije in končne izvedbe. Raziskali smo, česa je ocenjevalni center sposoben, razdelali, kaj to pomeni in kako do tega priti.

Naučili smo se določiti, vzpostaviti in uporabiti najpogostejše simulacijske vaje za ocenjevanje kandidatov za katero koli delovno mesto ali izzive delovnega mesta. Metode, s katerimi smo se seznanili, so zelo učinkovite pri odkrivanju kompetenc in znanja v zvezi z delom. Ugotovili smo, da je opazovanje obnašanja in ravnanja kandidatov v simulacijah eden od najboljših načinov za pridobitev poglobljenih informacij o prednostih in slabostih kandidatov.

Za enega izmed ciljev podjetja smo korak za korakom izvedli celotni postopek ocenjevanja. Razdeljeni v skupine po 2 ali 3 udeležence je imela vsaka skupina pred sabo zahtevne vaje iz priprave in izvedbe ocenjevalnega centra.

vv

V 2 dnevih, kolikor je trajala delavnica, smo opravili veliko količino dela, vendar smo to komaj opazili. Vsak od nas se je ob predstavljanju rezultatov svojega dela velikokrat znašel v središču pozornosti in ob tem je čas kar letel.

Dnevi, preživeti na delavnici, so bili dragoceni. Vzdušje je bilo prijetno in voditeljici ter soudeleženci polni znanja, ki so ga z veseljem delili z vsemi. Igranje vlog je bilo odlično. Posebnosti ocenjevalnih centrov, na katere smo se osredotočili, so bile dobro izbrane in skrbno izvedene. Zbrane izkušnje in pogledi udeležencev iz različnih praks bodo zelo koristni tudi v bodoče. Visoko participativna narava delavnice kot taka pa bo imela trajen vpliv na pridobljeno znanje.

ggf

Avtorica zapisa: Ana Lozar

Foto: Jože Glazer