Erasmus +: Management trening in coaching na temeljih transakcijske analize

Med 13. in 15. novembrom 2015, 5. in 7. februarjem ter  15. in 17. aprilom 2016 sem se v sklopu projekta Erasmus+ udeležila usposabljanja za coacha in trenerja v managementu na temeljih transakcijske analize, ki ga je vodila Nevenka Miljković, PTSTA, transakcijska analitičarka s področja edukacije, direktorica nemškega inštituta Initial in trenerka Coaching Akademie Stuttgart. Je tudi sistemski coach in hipnoterapevt, kar je usposabljanju dalo dodatno dimenzijo. Usposabljanje je potekalo v srbskem in hrvaškem jeziku. Nevenka je po rodu Srbkinja, ki že več kot 25 let živi in dela v Nemčiji in zelo rada vzdržuje vezi z ljudmi iz bivše Jugoslavije. V skupini smo bili tako zbrani Hrvati, Srbi in Slovenci z bogatimi izkušnjami na področju razvoja ljudi.

Osjek edukacijska grupa

Teme, ki smo jih obravnavali so bile:

  • Svet vlog (po Bernd Schmidu): svet profesije, svet organizacije, privatni svet, pomen modela za diagnosticiranje in delovanje, konflikti vlog in intervencije, kompetence za vlogo (identiteta vloge, zavest o vlogi, upravljanje z vlogami, stabilnost v vlogi);
  • Dogovori: dogovorni trikotnik, Fanita English, nivoji dogovora (formalni, profesionalni, psihološki), komunikacijski prostor, psihološke distance, udeleženci v dogovoru (naročnik, sodnik, izvajalec), tipi naročnikov (Steve de Shazer) – stranka, tožnik, obiskovalec, supervizor in kako delamo z vsakim od njih, proces sklapanja dogovora iz treh ego stanj;
  • Grupna dinamika (Eric Berne, Tuckman).: proces razvoja grupe (grupni imago), potrebe ljudi v različnih razvojnih fazah skupine, organizacijski skript, strukturiranje časa;
  • Psihološke igre: Karpmanov dramski trikotnik, lastnosti iger, prepoznavanje iger, zaustavljanje iger;
  • Coaching in supervizija: uporaba transakcijske analize v coachingu vodij, supervizija primerov udeležencev.

Celoten proces dela je bil na visokem nivoju, saj smo že vsi udeleženci dobro poznali osnovne in napredne koncepte transakcijske analize, imamo opravljenih že več let treninga s tega področja in že dlje časa delamo v praksi na področju razvoja ljudi. Glavni poudarki so bili na organizacijskem okolju, konkretnih situacijah iz realnega okolja in osebnem razvoju udeležencev. Imeli smo veliko supervizij in coachingov ter tako spremljali in nadgrajevali znanje na več nivojih (teoretični modeli, primeri iz prakse, prepoznavanje modelov in procesov v naših lastnih situacijah, osebni proces in ozaveščanje).  Skupina je bila majhna in zato toliko bolj intimna ter varna, kar je še pospešilo proces učenja. Usposabljanje je bilo zelo praktično in pridobili smo veliko veščin kot coachi, trenerji skozi neprestane treninge in lastno delo.

Phone 2016 174

Nevenka Miljković je odlična trenerka, prodorna in polna situacijskega humorja, odlična kombinacija srbske sproščenosti in nemške preciznosti. Ima izostren čut za proces, odnose, realno dogajanje, zdrave meje, zdaj in tukaj. Njena značilnost je, da transakcijsko analizo udejanja ves čas edukacije, tudi v času odmorov in to je resnično neprecenljivo, saj ravno takrat na dan pride naše nezavedno in se učimo ne samo kognitivno, temveč tudi čustveno. Zelo veliko poudarka daje odnosu in procesu, tako da ves čas poteka tudi meta proces in učenje na dveh nivojih. Ima izjemno visoke etične standarde, zelo dobro poskrbi za varnost udeležencev, neprestano skrbi za OK:OK odnos, dogovore in iskreno opazi in podpira vsakega posameznika v skupini. Vse to omogoči hitrejše učenje udeležencev in učenje na globljih nivojih.

Skupina nadaljuje edukacijo v jeseni. Vsi, ki imate zaključeno usposabljanje iz osnov transakcijske analize, vsaj eno leto edukacije iz katerega koli področja transakcijske analize (psihoterapija, organizacija ali edukacija) se nam lahko priključite.

 

Blog je napisala Jana Šušteršič, udeleženka Erasmus+ projekta