Mi bi še!

Pogovori z udeleženci Erasmus+ programa na skupščini Slovenske kadrovske zveze 9. junija 2016

20160609_160333-1

Dobili smo se na Telekomu, trije udeleženci Erasmus+ programa so predstavili svojo izkušnjo iz usposabljanja v tujini. Pregledali pa smo tudi sadove Erasmus+ projekta, ki smo ga izvajali v zadnjem letu in pol.

Dragana Prijanovič iz DKD Ljubljana je predstavila svojo izkušnjo coachinga v Londonu pri podjetju International Teaching Seminars. Največji vtis nanjo je naredil model coachinga, pri katerem klienta usmerimo v razmišljanje o intuiciji in zapuščini: Kaj pravi srce in kaj pravijo možgani? Kaj v tem trenutku zapuščaš svetu?

Mirjana Ivanuša-Bezjak iz DKD Mestne občine Maribor, Lenart in Slovenske Bistrice je obiskala tri podjetja v Zagrebu: Creativa, Posao.hr in South East European Centre for Entrepreneurial Learning. Udeležila se je seminarja o selekcijskem intervju, kjer so na praktičen način spoznavali vodenje intervjuja na osnovi ključnih kompetenc. V ostalih dveh organizacijah pa se je podrobneje seznanila z njihovimi aktivnostmi na kadrovskem področju in na področju širjenja podjetnosti.

20160609_163643-1

Jože Glazer iz DKD Gorenjska se je udeležil dvodnevnega seminarja o razvijanju ocenjevalnega centra v podjetju Creativa. Delavnica je bila intenzivna, saj so razvijali primere nalog za različna delovna mesta od člana uprave do projektnega vodje. Srečevali so se tudi z izzivi usklajevanja ocen med ocenjevalci.

Na usposabljanje v tujino smo poslali 12 udeležencev. Šli so v UK, Avstrijo, Nemčijo, na Irsko in Hrvaško. Če seštejemo njihove dneve usposabljanja, ugotavljamo, da je bilo skupno izvedenih 52 dni usposabljanja. Teme so bile raznolike: organizacijski razvoj, kompetence, kadrovske prakse, coaching, ocenjevalni center, sistemske postavitve, poučevanje razmišljanja, transakcijska analiza.

WP_20160609_006

Projekt je sedaj pri koncu, a na nek način se je komaj začel. Dobili smo pobude, naj se zopet prijavimo na Erasmus+ program. Več članov kadrovskih društev je dobilo navdih, da poiščejo priložnost izobraževanja v tujini. Tako nas februarja 2017 čaka nov rok za prijavo projektov usposabljanja, v nas pa je svetlo upanje, da nam ponovno uspe.

Besedilo je pripravila koordinatorka Erasmus+ projekta Blanka Tacer.