Delovna skupina KOKA nadaljuje s prepletanjem kadrovikov in komunikatorjev

Vabimo vse zainteresirane, tako s strani PRSS kot SKZ, da se v delovno skupino KOKA pridružijo kot novi člani. Zavzete ambasadorje internega komuniciranja iz vrst obeh strokovnih združenj vabimo, da se kot novi člani delovne skupine KOKA do 30. 1. 2015 prijavijo na naslov: sekretar@skz.si
Spomnimo, da sta novembra 2013 PRSS in SKZ podpisala dogovor o strokovnem partnerstvu kot korak k zbliževanju dveh strok, ki vplivata na učinkovitost korporativnih komunikacij. Motiv za sodelovanje izvira predvsem iz področja internega komuniciranja, saj le-to postaja vse bolj pomemben vzvod ravnanja z zaposlenimi, večanja njihove zavzetosti in ima tudi merljive učinke na poslovno uspešnost.
Da bi sodelovanje obeh strok prinašalo oprijemljive rezultate, smo konec leta 2013 oblikovali delovno skupino KOKA. Vanjo smo povabili člane PRSS in SKZ. V delovno skupino so se takrat vključili trije kadroviki in trije komunikatorji: Andrej Kohont, Saša Miladinović, Tatjana Lozar iz Slovenske kadrovske zveze in Jana Lutovac Lah, Sašo Sever in Marjeta Tič Vesel iz Slovenskega društva za odnose z javnostmi.Po zaključenem prvem letu delovanja delovne skupine KOKA, lahko poročamo o zadovoljivih rezultatih. Prva pobuda delovne skupine je bila regijske narave. Tako PRSS kot SKZ so povabili regionalne predstavnike, da v letu 2014 organizirajo  v svoji regiji vsaj en skupni dogodek. Glede na izkazan interes sta se tako realizirala dva regijska srečanja, in sicer v Novi Gorici ter Celju. Druga pobuda delovne skupine KOKA je bilo vsebinsko sodelovanje pri organizaciji letnih konferenc obeh združenj, na katere seveda vabimo člane obeh. Tako so aprila 2014 komunikatorji predavali na Slovenskem kadrovskem kongresu na temo komuniciranja ob prevzemih in združitvah, novembra 2014 pa so kadroviki na SKOJ-u kot skupno temo obdelali digitalno delovno okolje. Tretja, najbolj odmevna pobuda je bila organizacija prve, skupne konference o zavzetosti v Sloveniji (septembra 2014), ki jo je obiskalo preko 170 kadrovikov in komunikatorjev. Vse opisane dejavnosti je KOKA podkrepila tudi s pisanjem člankov v splošnih in strokovnih medijih o pomenu internega komuniciranja za poslovno uspešnost organizacij.

Dobro leto dni po začetku delovanja člani KOKE verjamejo, da so stopili na pravo pot in naredili prave prve korake. Zanimivo potovanje se seveda nadaljuje. V letu 2015 pozivajo regijske predstavnike obeh strokovnih združenj, da organizirajo skupne regijske dogodke, še naprej  predavajo ter izpostavljajo skupne teme na letnih konferencah obeh strokovnih združenj, razmišljajo pa že tudi o drugi epizodi konference na temo internega komuniciranja 🙂

Vabljeni v zavzeto ekipo KOmunikatorjev in KAdrovikov!

Razpis za podelitev plaket in priznanj SKZ za leto 2015

slovenska_kadrovska_zveza_300dpi

Komisija za priznanja Slovenske kadrovske zveze /v nadaljevanju SKZ/ razpisuje podelitev plaket in priznanj za leto 2015.

Temeljni kriterij za podelitev plakete ali priznanja je, da je predlagani kandidat pri svojem delu in vedenju ravnal v skladu s Kodeksom etike kadrovskih strokovnjakov Slovenije.

Drugi kriteriji za podelitev plaket ali priznanj so:

Zlata plaketa

Zlato plaketo lahko prejmejo člani društva za kadrovsko dejavnost za življenjsko delo na področju kadrovske dejavnosti, pri čemer so s celovitim delovanjem in dosežki pomembno prispevali:
• k razvoju kadrovske dejavnosti in stroke ter
• k delovanju in razvoju društev za kadrovsko dejavnost na lokalni, državni ali mednarodni ravni.

Srebrna plaketa

Srebrno plaketo lahko prejmejo člani društva za kadrovsko dejavnost ali društvo za kadrovsko dejavnost in/ali druga organizacija, ki so aktivni praviloma vsaj 10 let in so pri tem:
• učinkovito in uspešno opravljali razvojno in strokovno delo na kadrovskem področju
• aktivno in učinkovito delovali v društvih za kadrovsko dejavnost in
• pomembno prispevali k povezovanju teorije in prakse.

Priznanje

Priznanja lahko prejmejo člani društva za kadrovsko dejavnost (posameznik ali skupina), društva za kadrovsko dejavnost in/ali organizacije, ki so:
• na kadrovskem področju oblikovali izviren model, metodo in/ali tehniko in jo preizkusili v praksi ter je uporabna v več organizacijah in dejavnostih
• učinkovito in uspešno uveljavili kadrovski projekt v praksi in je ta model prispeval k uspešnosti organizacije ali dejavnosti v najmanj 3 letnem obdobju
• imeli pomembne zasluge za učinkovito povezovanje znanosti, stroke ter prakse
• uspešno organizirali in vsebinsko razvijali delovanje društev za kadrovsko dejavnost in SKZ.

Pri podeljevanju plaket oziroma priznanj za uspešno delo društev za kadrovsko dejavnost se poleg zgoraj navedenih kriterijev upošteva tudi:
• dobra organiziranost društva
• količina in kakovost izvedenih strokovnih dogodkov
• udeležba članov na dogodkih društev za kadrovsko dejavnost ali SKZ
• urejeno administrativno-finančno poslovanje.

Izraz društvo za kadrovsko dejavnost se uporablja v pomenu društva za kadrovsko dejavnost, ki je član SKZ.
Rokovnik:

1. Razpis se pošlje društvom za kadrovsko dejavnost in objavi na spletni strani SKZ ter v strokovni reviji HRM.
2. Pisne predloge z utemeljitvami za podelitev plaket ali priznanj je potrebno poslati do 28. februarja 2015 na naslov boris.dular@krka.biz ali na naslov Slovenska kadrovska zveza, Valjhunova 11, 1000 Ljubljana oz. sekretar@skz.si.
3. Komisija bo opravila izbor in predloge nagrajencev do 15. marca 2015 poslala v potrditev Upravnemu odboru SKZ.
4. Plakete in priznanja bodo podeljene na Slovenskem kadrovskem kongresu, 16/17. aprila 2015 v Portorožu.

Predsednik Komisije

Dr. Boris Dular

Ljubljana, 21.1.2015

SVETOVNI KONGRES ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV, MUMBAI

Mesto Mumbai bo v mesecu februarju 2015 tradicionalno gostilo svetovni kadrovski kongres z zanimivo osrednjo tematiko:
“Connecting minds, creating the future”. Na kongresu se vsako leto zberejo številni kadrovski strokovnjaki s celega sveta, ki predstavljajo nove  pristope ali sisteme dela na kadrovskem  področju. Kongres ima močno podporo indijske države, številnih akademskih organizacij in velikih korporacij. Na kongresu podelijo nagrade  številnim organizacijam in posameznikom, ki so znatno prispevali k razvoju kadrovske stroke ali so bili zelo uspešni pri uvajanju novosti na kadrovskem področju v podjetjih in v drugih organizacijah.
Iz Slovenije se je kongresa v l. 2013 udeležila Vanda Pečjak, takratna predsednica SKZ, ki je na dogodku za svoje izjemne dosežke prejela nagrado Women super achiever award. Letos pa tja odhaja Andreja Koderman, ki že več let uspešno deluje na kadrovskem področju doma in v tujini.
Več o kongresu lahko preberete na   www.worldhrdcongress.com.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

NAJNOVEJŠE NA KADROVSKEM PODROČJU V SEVERNI AMERIKI

Svetovna kadrovska zveza WFPMA  je pripravila zanimiv povzetek aktualnih dogajanj na kadrovskem področju v Severni Ameriki.
Celoten tekst  najdete na povezavi Dec 2014.Worldlink.NAHRMA, ostale novice svetovne kadrovske zveze pa lahko vedno spremljate na spletni strani www.wfpma.org
V marcu 2015 bomo lahko prebrali aktualne kadrovske novice  iz Evrope.

 

Vabilo k sodelovanju pri raziskavi

Logo MDDSZ

Vabimo vas k sodelovanju v kratkem vprašalniku: Učinki sprememb v regulaciji trga dela 2014. Z namenom, da se pripravi analiza učinkov reforme trga dela je, na Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, delovna skupina za spremljanje učinkov sprememb v regulaciji trga dela, pod vodstvom dr. Alenke Kajzer in v sodelovanju z dr. Andrejem Kohontom, oblikovala vprašalnik, s katerim želijo od vas pridobiti mnenje, kako se spremembe in novosti zakonodaje na področju trga dela uporabljajo v praksi ter kako ocenjujete posamezne institute. Vprašanja zajemajo ukrepe, s katerimi so bili zajeti poglavitni cilji nove zakonodaje: povečanje fleksibilnosti trga dela, zmanjšanje segmentacije in povečanje učinkovitosti delovno pravnega varstva ter se nanašajo na izvajanje sprememb in novosti v letu 2014. Za kakovosten vzorec teh učinkov je potrebno zbrati vsaj 200 vaših odgovorov (izpolnjenih vprašalnikov), zato vam bomo za sodelovanje zelo hvaležni. Podatki, ki bodo pridobljeni na podlagi izpolnjenih vprašalnikov, bodo vključeni v analizo doseganja učinkov posameznih ciljev, na katere se zakonske novosti nanašajo. Vprašalnik je dostopen na povezavi: Učinki sprememb v regulaciji trga dela 2014 . Prosimo, vzemite si čas ter podajte vaše cenjeno mnenje in tako pomagajte priti do čim bolj realnega stanja. Tako bomo lahko vplivali na izboljšave.

Zahvaljujemo se vam za čas in doprinos k uspešnosti raziskave.

Voscilnica

Vesel božič in srečno novo leto

 

Spoštovane članice, spoštovani člani,

še eno leto se približuje koncu. Upam, da je bilo čim bolj uspešno za vas, za zvezo je gotovo bilo. Želim vam lepe in mirne praznike ter uspešno in zdravo leto 2015!

                                                                                              Rok Zupančič

                                                                                             Predsednik SKZ

                                                                                                                               Rok podpis

 

vir slike: www.folklora.si

EAPM NOVICE – DECEMBER 2014

Evropska kadrovska zveza EAPM je za vas pripravila še zadnje e-novice za leto 2014. Več na: EAPM newsletter – december 2014

RTEmagicC_VkljuciVseLogo_01.jpg

MEDNARODNA KONFERENCA : “Korupcija in transparentnost pri kadrovanju-ali je spol pomemben”

V skupni organizaciji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Komisije za preprečevanje korupcije in Fakultete za družbene vede je 3. decembra 2014 v prostorih Fakultete za družbene vede potekala mednarodna konferenca o korupciji in transparentnosti pri kadrovanju. Predavatelji iz Slovenije in iz evropske komisije so predstavili številne raziskave s tega področja in predstavili nekatere naslednje aktivnosti za izboljšanje .

Gradiva s konference lahko najdete na povezavi.

Najava Evropskega kadrovskega kongresa 2015

Evropska kadrovska zveza EAPM in Kadrovska zveza Španije AEDIPE organizirata evropski kadrovski kongres, ki bo potekal od 22. do 23. oktobra 2015 v Valenciji, Španija.

Obeta se zanimiv dogodek, ki ga intenzivno pripravljajo organizatorji in vabijo, da se ga v čim večjem številu udeležijo predstavniki članic EAPM. Več o kraju kongresa in o dogodku si lahko ogledate na povezavi. Pomembno pa je, da si tudi rezervirate čas za udeležbo, če vam bodo vaše razmere dopuščale.

Več informacij o dogodku, kakor tudi o pogojih udeležbe, bomo še večkrat objavili, zato spremljajte Novice na naši spletni strani.

Uspešna Konferenca o zavzetosti zaposlenih

Slovenska kadrovska zveza (SKZ) in Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS) ter KOKA (delovna skupina PRSS in SKZ za zbliževanje komunikacijske in kadrovske stroke) so 30. septembra, na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, organizirali prvo konferenco o zavzetosti v Sloveniji. Brezplačne konference se je udeležilo prek 150 kadrovikov in piarovcev, ki so imeli priložnost spoznati in razumeti zavzetost zaposlenih iz različnih zornih kotov.

Program sta začeli dr. Nada Zupan (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani) in dr. Eva Boštjančič (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), ki sta se dotaknili zavzetosti zaposlenih skozi motivacijski in psihološki vidik. Teoretičnemu uvodu o zavzetosti so sledile predstavitve praks podjetij, kjer se še kako zavedajo pomena vključenosti sodelavcev. V današnjih časih ni le pomembno, da so sodelavci podjetja le zadovoljni. Potrebno je nekaj več, potrebna je zavzetost. Slednjo pa lahko neposredno povezujemo s pomembnimi finančnimi in drugimi kazalniki uspešnosti podjetij.

Stroka zavzetost (angl. employee engagement) opredeljuje kot pozitivno stanje posameznika z vidika znanja, čustev in vedenja, usmerjeno v doseganje organizacijskih ciljev. To pomeni, da sodelavci mislijo, čutijo in ravnajo skladno z organizacijskimi cilji, a ne pod prisilo, temveč ker v resnici zaupajo organizaciji. V tem smislu zavzetost pomeni višjo, čustveno stopnjo navezanosti kot zgolj zadovoljstvo.

V svetu je razširjen model merjenja zavzetosti ameriškega inštituta Gallup. Ta glede na stopnjo zavzetosti sodelavce deli na tri kategorije: zavzeti (delajo s strastjo, čutijo globoko povezanost z organizacijo, spodbujajo inovacije), nezavzeti sodelavci (zgolj “hodijo v službo za plačo”, na delovnem mestu prispevajo svoj čas, ne pa energije in strasti) in aktivno nezavzeti sodelavci (niso le nezadovoljni, ampak to tudi aktivno izražajo; spodkopavajo tisto, kar gradijo zavzeti sodelavci). Po zadnji Gallupovi raziskavi je globalno v svetu (zajetih 142 držav) le vsak osmi zaposleni zavzet (13 %). Kar 63 % je nezavzetih in 24 % aktivno nezavzetih. Razmerje za Slovenijo po zadnji raziskavi Gallupa je 15 % (zavzeti) – 70 % (nezavzeti) – 15 % (aktivno nezavzeti). To pomeni, da imamo še veliko internega potenciala za krepitev poslovne uspešnosti na ravni posameznikov, organizacij in gospodarstva kot celote.

Dr. Eva Boštjančič je na dogodku poudarila: “Zavzetost zaposlenih ni več le modna muha, temveč organizacijska nujnost. Tudi v času ekonomske krize, se splača vlagati v zavzetost – raziskave kažejo, da z ustreznimi ukrepi lahko tudi v tem obdobju vplivamo na odnos zaposlenih do dela. Zavzeti zaposleni se hitreje prilagajajo na spremembe v okolju, so energični, družabni, optimistični, pri izvajanju delovnih nalog delujejo učinkovito, proaktivno in so tudi kreativnejši. Organizacije, v katerih je prisotna visoka stopnja zavzetosti, poročajo o višji rasti prodaje, prihodkov ter donosa na delnico.

V imenu organizatorjev je Marjeta Tič Vesel, starejša svetovalka iz družbe Pristop, v uvodu dogodka izpostavila: “Veseli smo, da je dogodek naletel na tako širok odziv v obeh strokah – komunikacijski in kadrovski. To pomeni, da oboji verjamemo, da je na področju komuniciranja s sodelavci še veliko potenciala. Globalne in domače raziskave (npr. Zlata nit) namreč nedvoumno dokazujejo, da lahko s krepitvijo interne komunikacije in zavzetosti zaposlenih vplivamo na poslovno uspešnost. Predvsem v sedanjih časih, ko poslovna rast ni samo po sebi umevna, je izkoriščanje notranjih potencialov za krepitev tržnega položaja podjetij toliko pomembnejše. Po raziskavi ameriškega inštituta Gallup denimo vključevanje in zavzetost zaposlenih pozitivno vplivata na produktivnost, profitabilnost in zadovoljstvo strank, pa tudi na nižjo fluktuacijo, absentizem in manj nesreč pri delu.”

Konkretne prakse v podjetjih so predstavili Bojana Zupanič iz Danfossa, Štefan Bertoncelj iz podjetja Domel Holding, Ana Verčko Grilec iz podjetja Goodyear Dunlop Sava Tires in Saša Miladinović iz Si.mobila. Sestavni del programa je bila tudi delavnica, kjer so udeleženci konference lahko uporabili teoretične in praktične vpoglede na konkretnih primerih.

S predstavitvami praks podjetju je začela Bojana Zupanič: “V Danfossu delamo z namenom, imamo ogromno izzivov in visoka pričakovanja. Trudimo se, da ustvarjamo spodbudno okolje, v katerem ni težko biti nasmejan, narediti nekaj več, se učiti, pohvaliti in s ponosom povedati, od kod prihajamo. Zavzetost zaposlenih je med ključnimi cilji podjetja in prizadevanja zanjo vpeta v naš vsakdan. Zato tudi poslovni rezultati ne izostajajo.”

Štefan Bertoncelj, svetovalec uprave družbe Domel Holding je na dogodku izpostavil: “Vrhunske inovativne rešitve, ki uspejo na svoji poti premagati vse ovire in doseči uspeh na globalnem trgu, nastajajo v delovnih sredinah zavzetih zaposlenih. Ti izžarevajo energijo za doseganje skupnih ciljev ter spodbujajo sodelavce k ustvarjalnosti in ambicioznosti. Zaveti zaposleni so motor uspešnih podjetij, prevzemajo iniciativo za dvigovanje konkurenčnosti in uspešnosti rezultatov poslovanja, pri tem pa dvigajo raven zadovoljstva, sodelovanja in spoštovanja različnosti z odprtostjo in zgledom.”

“V družbi Goodyear raziskavo o zavzetosti sodelavcev opravljamo vsako drugo leto. V letu 2011 smo za sodelavce Goodyeara v Srednji in Jugovzhodni Evropi prvič pripravili tako imenovani »TIRE Action plan«, zasnovan na podlagi povratnih informacij sodelavcev o njihovi zavzetosti. Izvedli smo več kot 20 obsežnih projektov na področjih izobraževanja in razvoja, vodenja ter komunikacije, vključno s spremembami nekaterih kadrovskih procesov, z izobraževanji na področju vodenja ter komunikacije in prenovo internih medijev, če naštejemo le nekatere najbolj obsežne. S pomočjo projektnega pristopa, stalnega vlaganja in izrazite podpore vodstva smo zavzetost v naši organizaciji povečali na prav vseh področjih, ki jih raziskava zasleduje. Da bi pripadnost sodelavcev še naprej povečevali in izboljšali njihovo zadovoljstvo, smo v letu 2013 pripravili program »TIRE Action plan 2.0«, s katerim nadaljujemo vlaganja v razvoj naše organizacije,” je dejala Ana Verčko Grilec, vodja korporativnih in internih komunikacij CSEE.

Saša Miladinović, vodja službe za razvoj in strateško upravljanje človeških virov v Si.mobilu je poudaril: “Za naše podjetje bi lahko trdili, da je visoka stopnja zavzetosti vzniknila povsem organsko, čeprav vsi vemo, da je posledica odprte in dovzetne kulture, ki je tukaj vladala od samega začetka. Vendar pa tudi povsem samonikla zavzetost ni sama po sebi dovolj za dosego poslovnega uspeha podjetja. Potrebno je skrbno usmerjati ljudi, povezovati cilje s smislom ter energijo in voljo ter nenazadnje tudi vedno znova vzpodbujati.”

Pripete datoteke: