Sistemska ureditev anti-mobinga v podjetju je zakonsko zavezujoča

SKZ_drustva-logo_JPG_72dpi-09

Društvo za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine v sodelovanju s Sekcijo za ravnanje s človeškimi viri in Medobčinskim društvom varnostnih inženirjev Novo mesto organizira predavanje na temo Sistemska ureditev anti-mobinga v podjetju.

Kdaj: torek, 8. marec 2016, ob 12.30 – 13.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 – II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj predavanja:
Mobing povzroča neugodno klimo, absentizem, prezentizem, neželeno fluktuacijo, nižjo storilnost, slabe, zaskrbljujoče odnose med zaposlenimi, slabša tudi odnos do strank ter partnerjev podjetja, nižjo motivacijo zaposlenih, slabo podobo organizacije v očeh javnosti in še mnogo več, kar posledično in neogibno vpliva na kakovostno izvajanje del in nalog ter na dejansko uspešnost organizacije ali podjetja v okolju od katerega živi. Tega si noben odgovoren delodajalec zagotovo ne želi! Zato je vzpostavitev učinkovitega »sistema antimobinga« v organizaciji obrestujoča rešitev in ne le dolžnost, ki jo zakon v celoti nalaga delodajalcu. 

Sistematičen pristop k reševanju te problematike ima dva temeljna vidika:
1. sprejetje potrebnih pravnih podlag ter oblikovanje ustreznih institucij, pristojnih za konkretno ukrepanje na tem področju;
2. stalno izvajanje preventivnih in kurativnih ukrepov za preprečevanje in odpravljanje posledic mobinga.

Vsebina:

  1. Predstavitev podlag sistema antimobinga; kako vzpostaviti »sistem antimobinga«, kdaj in kako izvesti postopke?
  2. Dejavniki, ki pripomorejo k nastanku mobinga, opredelitev pojma, posledice mobinga; primerjalno Slovenija-Evropa.
  3. Načela za reševanje ugotovljenih primerov mobinga.
  4. Pooblaščenec za mobing.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo le na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 3. 3. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti! Več>>

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.

Na dogodek se lahko prijavite tukaj.

Vljudno vabljeni!