Sistemska ureditev anti-mobinga v podjetju je zakonsko zavezujoča – usposabljanje

SKZ_drustva-logo_JPG_72dpi-09Društvo za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine v sodelovanju s Sekcijo za ravnanje s človeškimi viri in Medobčinskim društvom varnostnih inženirjev Novo mesto organizira usposabljanje na temo Sistemska ureditev anti-mobinga v podjetju.

Kdaj: sreda, 30. marec 2016, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 – II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj usposabljanja:
Delodajalec, ki ne zagotovi varstva pred nadlegovanjem ali trpinčenjem, tvega precejšnjo globo (od 3.000 do 20.000 €). Še veliko dražje so odškodninske tožbe delavcev (v praksi pogosto presegajo 50.000 € in več), ki so bili žrtve mobinga. Neurejeno področje varstva pred mobingom ima torej za posledico lahko tudi prenehanje poslovanja, saj ne gre za nizke zneske.

Namen usposabljanja je udeležencem podati znanje za učinkovito vzpostavitev sistema anti-mobinga in  poglobiti razumevanje mobinga ter konfliktov in odzivov, preizkusiti tehnike obvladovanja in spoznati osnove procesa vpeljevanja antimobinga.

Mobing povzroča neugodno klimo, absentizem, prezentizem, neželeno fluktuacijo, nižjo storilnost, slabe, zaskrbljujoče odnose med zaposlenimi, slabša tudi odnos do strank ter partnerjev podjetja, nižjo motivacijo zaposlenih, slabo podobo organizacije v očeh javnosti,… in še mnogo več, kar posledično in neogibno vpliva na kakovostno izvajanje del in nalog ter na dejansko uspešnost organizacije ali podjetja v okolju od katerega živi. Tega si noben odgovoren delodajalec zagotovo ne želi! Zato je vzpostavitev učinkovitega »sistema antimobinga« v organizaciji obrestujoča rešitev in ne le dolžnost, ki jo zakon v celoti nalaga delodajalcu.

Sistematičen pristop k reševanju te problematike ima dva temeljna vidika:
1. sprejetje potrebnih pravnih podlag ter oblikovanje ustreznih institucij, pristojnih za konkretno ukrepanje na tem področju;
2. stalno izvajanje preventivnih in kurativnih ukrepov za preprečevanje in odpravljanje posledic mobinga.

Vsebina:
Zakona o delovnih razmerjih (45. člen) vsebuje določbe, ki zavezujejo delodajalca, ki ima v delovnem razmerju (na podlagi pogodbe o zaposlitvi) vsaj eno osebo, da aktivno preprečuje mobing (torej nadlegovanje in trpinčenje pri njemu zaposlene osebe). 

Delodajalec, ki ne zagotovi varstva pred nadlegovanjem ali trpinčenjem, tvega denarno globo (od 3.000 do 20.000 €), njegova odgovorna oseba pa še dodatno med od 450 do 2.000 €. Celo uničujoče ali pa vsaj precej dražje so lahko odškodninske tožbe delavcev, ki so bili žrtve mobinga. Mobing ima lahko hude in trajne posledice za delavce, zaradi česar lahko posamezna odškodnina z lahkoto presega 50.000 € in več. Neurejenost tega področja zagotovo lahko terja svoje posledice, morda le denarne, a za mnoga manjša podjetja je “resna” denarna globa lahko tudi pot do prenehanje poslovanja.

Zakon v zvezi z mobingom delodajalcu nalaga pozitivno dolžnost ukrepanja. V ta namen mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev. Ni dovolj, da se postavi na stališče, da ne dovoljuje mobinga, pač pa mora:

  1. sprejeti ustrezen organizacijski akt in
  2. to ustrezno izvajati v praksi.

PROGRAM USPOSABLJANJA:

1. Definicija pojma: strateški mobing, mobing dejanja
2. Nastanek in razvoj mobinga ter posledice
3. Preventivni ukrepi in reakcije delodajalcev
4. Razširjenost mobinga (raziskava)
5. Analiza primera: anketni vprašalnik – predstavitev, mobing dejanja na konkretnem primeru
6. Zakonodaja:
– splošna pravila
– Ustava, KZ, ZUNEO-UPB1, ZDR-1
– vzorec pravilnika

Kotizacija:
Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo le na zahtevo udeleženca.

Prijave:
Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 23. 3. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti! Več>>

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.

Na dogodek se lahko prijavite tukaj.

Vabljeni!