Delovna skupina KOKA nadaljuje s prepletanjem kadrovikov in komunikatorjev

Vabimo vse zainteresirane, tako s strani PRSS kot SKZ, da se v delovno skupino KOKA pridružijo kot novi člani. Zavzete ambasadorje internega komuniciranja iz vrst obeh strokovnih združenj vabimo, da se kot novi člani delovne skupine KOKA do 30. 1. 2015 prijavijo na naslov: sekretar@skz.si
Spomnimo, da sta novembra 2013 PRSS in SKZ podpisala dogovor o strokovnem partnerstvu kot korak k zbliževanju dveh strok, ki vplivata na učinkovitost korporativnih komunikacij. Motiv za sodelovanje izvira predvsem iz področja internega komuniciranja, saj le-to postaja vse bolj pomemben vzvod ravnanja z zaposlenimi, večanja njihove zavzetosti in ima tudi merljive učinke na poslovno uspešnost.
Da bi sodelovanje obeh strok prinašalo oprijemljive rezultate, smo konec leta 2013 oblikovali delovno skupino KOKA. Vanjo smo povabili člane PRSS in SKZ. V delovno skupino so se takrat vključili trije kadroviki in trije komunikatorji: Andrej Kohont, Saša Miladinović, Tatjana Lozar iz Slovenske kadrovske zveze in Jana Lutovac Lah, Sašo Sever in Marjeta Tič Vesel iz Slovenskega društva za odnose z javnostmi.Po zaključenem prvem letu delovanja delovne skupine KOKA, lahko poročamo o zadovoljivih rezultatih. Prva pobuda delovne skupine je bila regijske narave. Tako PRSS kot SKZ so povabili regionalne predstavnike, da v letu 2014 organizirajo  v svoji regiji vsaj en skupni dogodek. Glede na izkazan interes sta se tako realizirala dva regijska srečanja, in sicer v Novi Gorici ter Celju. Druga pobuda delovne skupine KOKA je bilo vsebinsko sodelovanje pri organizaciji letnih konferenc obeh združenj, na katere seveda vabimo člane obeh. Tako so aprila 2014 komunikatorji predavali na Slovenskem kadrovskem kongresu na temo komuniciranja ob prevzemih in združitvah, novembra 2014 pa so kadroviki na SKOJ-u kot skupno temo obdelali digitalno delovno okolje. Tretja, najbolj odmevna pobuda je bila organizacija prve, skupne konference o zavzetosti v Sloveniji (septembra 2014), ki jo je obiskalo preko 170 kadrovikov in komunikatorjev. Vse opisane dejavnosti je KOKA podkrepila tudi s pisanjem člankov v splošnih in strokovnih medijih o pomenu internega komuniciranja za poslovno uspešnost organizacij.

Dobro leto dni po začetku delovanja člani KOKE verjamejo, da so stopili na pravo pot in naredili prave prve korake. Zanimivo potovanje se seveda nadaljuje. V letu 2015 pozivajo regijske predstavnike obeh strokovnih združenj, da organizirajo skupne regijske dogodke, še naprej  predavajo ter izpostavljajo skupne teme na letnih konferencah obeh strokovnih združenj, razmišljajo pa že tudi o drugi epizodi konference na temo internega komuniciranja 🙂

Vabljeni v zavzeto ekipo KOmunikatorjev in KAdrovikov!

Razpis za podelitev plaket in priznanj SKZ za leto 2015

slovenska_kadrovska_zveza_300dpi

Komisija za priznanja Slovenske kadrovske zveze /v nadaljevanju SKZ/ razpisuje podelitev plaket in priznanj za leto 2015.

Temeljni kriterij za podelitev plakete ali priznanja je, da je predlagani kandidat pri svojem delu in vedenju ravnal v skladu s Kodeksom etike kadrovskih strokovnjakov Slovenije.

Drugi kriteriji za podelitev plaket ali priznanj so:

Zlata plaketa

Zlato plaketo lahko prejmejo člani društva za kadrovsko dejavnost za življenjsko delo na področju kadrovske dejavnosti, pri čemer so s celovitim delovanjem in dosežki pomembno prispevali:
• k razvoju kadrovske dejavnosti in stroke ter
• k delovanju in razvoju društev za kadrovsko dejavnost na lokalni, državni ali mednarodni ravni.

Srebrna plaketa

Srebrno plaketo lahko prejmejo člani društva za kadrovsko dejavnost ali društvo za kadrovsko dejavnost in/ali druga organizacija, ki so aktivni praviloma vsaj 10 let in so pri tem:
• učinkovito in uspešno opravljali razvojno in strokovno delo na kadrovskem področju
• aktivno in učinkovito delovali v društvih za kadrovsko dejavnost in
• pomembno prispevali k povezovanju teorije in prakse.

Priznanje

Priznanja lahko prejmejo člani društva za kadrovsko dejavnost (posameznik ali skupina), društva za kadrovsko dejavnost in/ali organizacije, ki so:
• na kadrovskem področju oblikovali izviren model, metodo in/ali tehniko in jo preizkusili v praksi ter je uporabna v več organizacijah in dejavnostih
• učinkovito in uspešno uveljavili kadrovski projekt v praksi in je ta model prispeval k uspešnosti organizacije ali dejavnosti v najmanj 3 letnem obdobju
• imeli pomembne zasluge za učinkovito povezovanje znanosti, stroke ter prakse
• uspešno organizirali in vsebinsko razvijali delovanje društev za kadrovsko dejavnost in SKZ.

Pri podeljevanju plaket oziroma priznanj za uspešno delo društev za kadrovsko dejavnost se poleg zgoraj navedenih kriterijev upošteva tudi:
• dobra organiziranost društva
• količina in kakovost izvedenih strokovnih dogodkov
• udeležba članov na dogodkih društev za kadrovsko dejavnost ali SKZ
• urejeno administrativno-finančno poslovanje.

Izraz društvo za kadrovsko dejavnost se uporablja v pomenu društva za kadrovsko dejavnost, ki je član SKZ.
Rokovnik:

1. Razpis se pošlje društvom za kadrovsko dejavnost in objavi na spletni strani SKZ ter v strokovni reviji HRM.
2. Pisne predloge z utemeljitvami za podelitev plaket ali priznanj je potrebno poslati do 28. februarja 2015 na naslov boris.dular@krka.biz ali na naslov Slovenska kadrovska zveza, Valjhunova 11, 1000 Ljubljana oz. sekretar@skz.si.
3. Komisija bo opravila izbor in predloge nagrajencev do 15. marca 2015 poslala v potrditev Upravnemu odboru SKZ.
4. Plakete in priznanja bodo podeljene na Slovenskem kadrovskem kongresu, 16/17. aprila 2015 v Portorožu.

Predsednik Komisije

Dr. Boris Dular

Ljubljana, 21.1.2015

SVETOVNI KONGRES ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV, MUMBAI

Mesto Mumbai bo v mesecu februarju 2015 tradicionalno gostilo svetovni kadrovski kongres z zanimivo osrednjo tematiko:
“Connecting minds, creating the future”. Na kongresu se vsako leto zberejo številni kadrovski strokovnjaki s celega sveta, ki predstavljajo nove  pristope ali sisteme dela na kadrovskem  področju. Kongres ima močno podporo indijske države, številnih akademskih organizacij in velikih korporacij. Na kongresu podelijo nagrade  številnim organizacijam in posameznikom, ki so znatno prispevali k razvoju kadrovske stroke ali so bili zelo uspešni pri uvajanju novosti na kadrovskem področju v podjetjih in v drugih organizacijah.
Iz Slovenije se je kongresa v l. 2013 udeležila Vanda Pečjak, takratna predsednica SKZ, ki je na dogodku za svoje izjemne dosežke prejela nagrado Women super achiever award. Letos pa tja odhaja Andreja Koderman, ki že več let uspešno deluje na kadrovskem področju doma in v tujini.
Več o kongresu lahko preberete na   www.worldhrdcongress.com.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

NAJNOVEJŠE NA KADROVSKEM PODROČJU V SEVERNI AMERIKI

Svetovna kadrovska zveza WFPMA  je pripravila zanimiv povzetek aktualnih dogajanj na kadrovskem področju v Severni Ameriki.
Celoten tekst  najdete na povezavi Dec 2014.Worldlink.NAHRMA, ostale novice svetovne kadrovske zveze pa lahko vedno spremljate na spletni strani www.wfpma.org
V marcu 2015 bomo lahko prebrali aktualne kadrovske novice  iz Evrope.

 

Vabilo k sodelovanju pri raziskavi

Logo MDDSZ

Vabimo vas k sodelovanju v kratkem vprašalniku: Učinki sprememb v regulaciji trga dela 2014. Z namenom, da se pripravi analiza učinkov reforme trga dela je, na Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, delovna skupina za spremljanje učinkov sprememb v regulaciji trga dela, pod vodstvom dr. Alenke Kajzer in v sodelovanju z dr. Andrejem Kohontom, oblikovala vprašalnik, s katerim želijo od vas pridobiti mnenje, kako se spremembe in novosti zakonodaje na področju trga dela uporabljajo v praksi ter kako ocenjujete posamezne institute. Vprašanja zajemajo ukrepe, s katerimi so bili zajeti poglavitni cilji nove zakonodaje: povečanje fleksibilnosti trga dela, zmanjšanje segmentacije in povečanje učinkovitosti delovno pravnega varstva ter se nanašajo na izvajanje sprememb in novosti v letu 2014. Za kakovosten vzorec teh učinkov je potrebno zbrati vsaj 200 vaših odgovorov (izpolnjenih vprašalnikov), zato vam bomo za sodelovanje zelo hvaležni. Podatki, ki bodo pridobljeni na podlagi izpolnjenih vprašalnikov, bodo vključeni v analizo doseganja učinkov posameznih ciljev, na katere se zakonske novosti nanašajo. Vprašalnik je dostopen na povezavi: Učinki sprememb v regulaciji trga dela 2014 . Prosimo, vzemite si čas ter podajte vaše cenjeno mnenje in tako pomagajte priti do čim bolj realnega stanja. Tako bomo lahko vplivali na izboljšave.

Zahvaljujemo se vam za čas in doprinos k uspešnosti raziskave.