Amerika išče matematike, kaj pa mi?

V Ameriki so ocenili, da bo še 13 let povpraševanje po diplomantih STEM (t.j. Science, Technology, Engineering andMath) večje od ponudbe. Kako je s tem pri nas, ne vemo.

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo (FAMNIT) iz Univerze na Primorskem v sodelovanju s podjetjema Arhea, strokovnjaki za trženjske raziskave in Trescon, strokovnjaki s področja razvoja kadrov in headhuntinga, odločila izvesti raziskavo. Le-ta bo dala vpogled: 1) kako široko so pri nas zaposljivi matematiki,2) kaj delodajalci iščete pri njihovem zaposlovanju, 3) koliko delovnih mest se za matematike potencialno odpira v prihodnje.

S pridobljenimi podatki bo FAMNIT lahko posodobila svoje programe, s čimer boste delodajalci pridobili boljši in bolj primeren kader, diplomanti pa bodo študij zaključili z novimi znanji in kompetencami, s katerimi se bodo lažje soočili z iskanjem zaposlitve in izzivi samega dela.

Sodelovanje v raziskavi je prostovoljno. Vljudno vas vabimo, da si vzamete največ 10 minut časa in čim prej izpolnite vprašalnik, s čimer boste bistveno prispevali k uspešnosti raziskave.

OD ZAVZETOSTI DO USPEŠNOSTI

Vabimo vas na prvo letošnje srečanje Sekcije za interno komuniciranje v Slovenskem društvu za odnose z javnostmi (PRSS), s katerim Slovenska kadrovska zveza že nekaj časa dobro sodeluje. To se je pokazalo tudi pri uspešni izvedni skupne Konference o zavzetosti. Ne steklena krogla, zavzetost sodelavcev (angl. employee engagement) je pokazatelj današnje in prihodnje uspešnosti organizacij. Prav zato bodo na srečanju »OD ZAVZETOSTI DO USPEŠNOSTI« govorili o vlogi internih komunikatorjev pri ustvarjanju in spodbujanju zavzetosti sodelavcev. Srečanje bo potekalo v četrtek, 2. aprila 2015 od 17.00 do 18.30, v prostorih podjetja Danfoss Trata, Jožeta Jame 16 v Ljubljani. Temo bodo predstavile mag. Marjeta Tič Vesel, starejša svetovalka v agenciji Pristop, redna predavateljica na temo internega komuniciranja ter pobudnica zbliževanja in sodelovanja komunikacijske in  kadrovske stroke v delovni skupini KOKA, ki bo v uvodu srečanja predstavila pomen krepitve in merjenja zavzetosti zaposlenih. Ter Bojana Zupanič, HR Business Partner, Danfoss Tratain Mateja Panjan, HR and Communication Coordinator, Danfoss Trata, ki bosta predstavili dobro prakso spodbujanja in ohranjanja zavzetosti sodelavcev v Danfossu.

Dogodka se člani SKZ lahko udeležite brezplačno. Prosimo, da svojo udeležbo sporočite najkasneje do torka, 31. marca 2015, do 15. ure na naslov sekretar@skz.si. Veselimo se vaše udeležbe in dobre razprave, ki se bo na srečanju zagotovo razvila.

Seja Strokovnega sveta SKZ

Potekala je seja Strokovnega sveta Slovenske kadrovske zveze. Prvo sejo v letošnjem letu je gostila pred kratkim preimenovana Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov, Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Osrednja tematika srečanja je bila predstavitev rezultatov raziskave Ustvarjajmo prednosti z ljudmi 2014-2015, ki jo od leta 2007 na temelju spletne ankete in intervjujev skupaj izvajata BCG in EAPM, v Sloveniji pa jo koordinira Slovenska kadrovska zveza (SKZ). V lanskem letu je bila raziskava prevedena v slovenščino, kar je tudi botrovalo k povečanju števila respondentov in posledično tudi boljši reprezentativnosti rezultatov. Več o raziskavi najdete na povezavi, tu pa lahko preberete izsledke raziskave.

.

ZAGON MEDNARODNEGA PROJEKTA EQPOWEREC- Enakost spolov pri razdelitvi ekonomske moči

Fakulteta za družbene vede je skupaj s partnerji prijavila udeležbo v projektu EQPOWEREC, za katerega je možno dobiti sredstva iz norveškega finančnega mehanizma. V projektu so partnerji : Slovenska kadrovska zveza, Združenje manager in Norveška poslovna šola B1. Sponzor projekta je dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti .
Naš skupni projekt je bil odobren in v petek, 13. februarja 2015 je na Univerzi v Ljubljani potekal uvodni dogodek s predstavitvijo ciljev projekta ob sodelovanju vseh partnerjev. Cilj projekta je z raziskavami in dobrimi praksami ugotoviti realno sliko v Sloveniji in poiskati vzporednice z dobrimi praksami na Norveškem ter pripraviti predloge sistemskega pristopa pri razumevanju in preseganju ovir enakosti spolov pri odločanju v gospodarstvu . Vodja projekta s strani Norveške, prof. dr. Morten Huse je predstavil proces sprememb pri odločanju na političnem in ekonomskem področju na primeru Norveške.
Na tiskovni konferenci so vsi partnerji predstavili svoja pričakovanja od projekta in odgovarjali na vprašanja novinarjev.

Vanda Pečjak, član UO SKZ

Slovenski kadrovski kongres 2015

SKK_1200_628_FB

Tudi letos vas 16. in 17. aprila v Portorož vabi Slovenski kadrovski kongres 2015, največji in osrednji vseslovenski kadrovski dogodek. Bogata vsebina, domači in tuji predavatelji ter zanimivi gosti, zaznamujejo kongres, ki bo letos potekal pod sloganom Misli pozitivno, deluj raznoliko!  V Hotelu Slovenija bodo z nami Dr. Patricia Meglich, Sam Berrishford, Ole Bloch in ostali izkušeni predavatelji. Med njimi tudi Matthew Davies, ki so ga udeleženci IMPLICa spoznali na puzzlu WORK LIFE BALANCE. Tako kot lani, bo tudi letos vsak dan kongresa povezovala tematska rdeča nit. Prvi dan se bomo posvetili Metodi pozitivnega poizvedovanja (AI – Appreciative Inquiry), drugi dan pa temi Raznolikost. 

Podrobna pojasnila o programu, predavateljih in možnostih prijave na kongres najdete na povezavi.

Člani Slovenske kadrovske zveze se lahko kongresa udeležite po znižani kotizaciji, poseben popust pa velja tudi za vse študente. Zato izkoristite priložnost za poklicno in osebno rast in se nam pridružite na Slovenskem kadrovskem kongresu 2015!