Raziskava med člani Slovenske kadrovske zveze

Spoštovani člani Slovenske kadrovske zveze!

Zaposleni na področju kadrovske funkcije se vsakodnevno srečujemo z novimi izzivi, ki od nas zahtevajo ne samo izvajanje običajnih kadrovskih procesov in aktivnosti, temveč tudi sposobnosti za razreševanje problemov razvoja v naših organizacijah, razumevanje potreb organizacije in sposobnosti za vključevanje poslovne strategije v kadrovske procese. Za to pa potrebujemo ustrezno znanje in učinkovito motivacijsko klimo. S tega vidika so naše organizacije postavljene pred izziv učinkovitega managementa znanja tudi za nas kadrovske strokovnjake.

Pri pregledu dosedanjih raziskav v RS nisem zasledila raziskave, ki bi se posebej osredotočala na uveljavljenost managementa znanja in njegov vpliv na zadovoljstvo zaposlenih v kadrovskih službah => nisem torej zasledila raziskave, ki bi se osredotočala na to, kako mi sami, ki delamo na področju kadrovske funkcije, “živimo” management znanja. Menim, da sem naletela na raziskovalno vrzel, ki jo z mojo raziskavo in s pomočjo vas, članov Slovenske kadrovske zveze, lahko vsaj deloma odpravimo. Raziskava bi osvetlila stanje v slovenskih organizacijah na tem področju in naše organizacije morda še dodatno vzpodbudila k izvajanju učinkovitega managementa znanja za nas kadrovske strokovnjake.

Zato vas člane Slovenske kadrovske zveze, ki ste zaposleni oziroma delate na področju kadrovske funkcije, vabim, da izpolnite kratek anonimen vprašalnik

Za sodelovanje se vam v naprej lepo zahvaljujem,

Renata Bučar

 

Povezava do vprašalnika: https://www.1ka.si/a/85751

Srečanje Sekcije za selekcijo in izbor kadrov Slovenske kadrovske zveze – Psihološka testiranja

download (2)Sekcija za selekcijo in izbor kadrov Slovenske kadrovske zveze organizira drugo srečanje na temo Psiholoških testiranj.

Srečanje bo potekalo 11. marca 2016 od 12.00 do 16.00 ure v Centru za psihodiagnostična sredstva, Litostrijska 44d, 1000 Ljubljana. Koncept srečanja bo tokrat malo drugačen, kot je bil prejšnji. Udeleženci bodo v prvi uri in pol srečanja imeli možnost spoznati kar nekaj orodij za testiranje različnih ponudnikov.

 

Program srečanja:
– Dobrodošlica;
– Predstavitev Centra za psihodiagnostična testiranja in njihovih metod;
– Predstavitev različnih orodij za psihološka testiranja, ki so na voljo v Sloveniji;
– Diskusija in izmenjava mnenj ter izkušenj.

Predavatelji:
Prijavite sebe ali izvajalca, s področja psihodiagnostičnega testiranja – mi bomo izdelali selekcijo, ki bo temeljila na inovativnosti, strokovnosti in referencah.

Prijave:
Svojo udeležbo na dogodku lahko potrdite na elektronski naslov: pisarna@trescon.si. Število mest je omejeno na 30 oseb, zato pohitite s prijavo.

 

Ostali prihajajoči dogodki:
17. maj 2016 – Inovativni pristopi pri iskanju in izboru kadrov iz prakse

Petra Treven Bernat
Vodja Sekcije za iskanje in izbor kadrov

Vir slike: focusforwardcc.com

 

Vabilo na »Hišni sejem dobrih praks« v družbi BSH Nazarje

SKZ_drustva-logo_PNG_72dpi-06

Spoštovani!

Veliko zadovoljstvo mi pomeni, da nadaljujemo z obiski članov društva na sedežih podjetij oziroma s »Hišnimi sejmi dobrih praks«.

Prva gostiteljica v letu 2016 je Sonja Špoljarič, direktorica kadrovskih in splošnih zadev v družbi BSH Nazarje. Vsi, ki podjetje in Sonjo Špoljarič poznamo, vemo, da lahko pričakujemo  najboljše primere dobre prakse iz HR področja.

BSH

Potek delovnega srečanja:

14.00 – 14.20 – Sprejem, pozdrav vodstva in predstavitev podjetja BSH Nazarje.
14.20  – 16.00 –  Osrednja tema: Vloga modela kompetenc pri prenovi plačnega sistema in razvoja kadrov.
Osrednja tema strokovnega srečanja bo vključevala ključna razvojna področja kadrovskega sistema in povezovala model kompetenc s plačnim sistemom, matriko usposobljenosti, razvojem kadrov, umeščanjem novo zaposlenih  in vlogo trening centra.
16.00 – 16.30 – Ogled podjetja

Glede na to, da je Sonja Špoljarič že doslej izjemno obogatila nabor dobrih praks in jih delila na naših strokovnih srečanjih, vam lahko zagotovim vrhunsko HR doživetje.

Srečali se bomo:

17. marca 2016 ob 14:00 v družbi

BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje
Savinjska cesta 30
3331 Nazarje

 

Vljudno vabljeni,

Matjaž Ahac, predsednik DKD Celje

P.S. Vaše prijave pričakujemo do najkasneje  10. marca 2016 na naslovih:

Nadja Glavan, E: nadja.glavan@siol.net T:  031 233 255 ali
Matjaž Ahac, E: matjaz.ahac@gmail.com T: 031 659 845

Fotozapis srečanja Sekcije za selekcijo in izbor kadrov: Employer Branding

Sekcija za selekcijo in izbor kadrov Slovenske kadrovske zveze je v februarju organizirala srečanje na temo “Employer Branding”. Na srečanju so se skozi izmenjavo izkušenj osredotočali na aktivnosti, ki skrbijo za privlačnost podjetja v pogledu potencialnih kandidatov.

Fotozapis srečanja sekcije si lahko ogledate tukaj.

Sistemska ureditev anti-mobinga v podjetju je zakonsko zavezujoča – usposabljanje

SKZ_drustva-logo_JPG_72dpi-09Društvo za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine v sodelovanju s Sekcijo za ravnanje s človeškimi viri in Medobčinskim društvom varnostnih inženirjev Novo mesto organizira usposabljanje na temo Sistemska ureditev anti-mobinga v podjetju.

Kdaj: sreda, 30. marec 2016, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 – II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj usposabljanja:
Delodajalec, ki ne zagotovi varstva pred nadlegovanjem ali trpinčenjem, tvega precejšnjo globo (od 3.000 do 20.000 €). Še veliko dražje so odškodninske tožbe delavcev (v praksi pogosto presegajo 50.000 € in več), ki so bili žrtve mobinga. Neurejeno področje varstva pred mobingom ima torej za posledico lahko tudi prenehanje poslovanja, saj ne gre za nizke zneske.

Namen usposabljanja je udeležencem podati znanje za učinkovito vzpostavitev sistema anti-mobinga in  poglobiti razumevanje mobinga ter konfliktov in odzivov, preizkusiti tehnike obvladovanja in spoznati osnove procesa vpeljevanja antimobinga.

Mobing povzroča neugodno klimo, absentizem, prezentizem, neželeno fluktuacijo, nižjo storilnost, slabe, zaskrbljujoče odnose med zaposlenimi, slabša tudi odnos do strank ter partnerjev podjetja, nižjo motivacijo zaposlenih, slabo podobo organizacije v očeh javnosti,… in še mnogo več, kar posledično in neogibno vpliva na kakovostno izvajanje del in nalog ter na dejansko uspešnost organizacije ali podjetja v okolju od katerega živi. Tega si noben odgovoren delodajalec zagotovo ne želi! Zato je vzpostavitev učinkovitega »sistema antimobinga« v organizaciji obrestujoča rešitev in ne le dolžnost, ki jo zakon v celoti nalaga delodajalcu.

Sistematičen pristop k reševanju te problematike ima dva temeljna vidika:
1. sprejetje potrebnih pravnih podlag ter oblikovanje ustreznih institucij, pristojnih za konkretno ukrepanje na tem področju;
2. stalno izvajanje preventivnih in kurativnih ukrepov za preprečevanje in odpravljanje posledic mobinga.

Vsebina:
Zakona o delovnih razmerjih (45. člen) vsebuje določbe, ki zavezujejo delodajalca, ki ima v delovnem razmerju (na podlagi pogodbe o zaposlitvi) vsaj eno osebo, da aktivno preprečuje mobing (torej nadlegovanje in trpinčenje pri njemu zaposlene osebe). 

Delodajalec, ki ne zagotovi varstva pred nadlegovanjem ali trpinčenjem, tvega denarno globo (od 3.000 do 20.000 €), njegova odgovorna oseba pa še dodatno med od 450 do 2.000 €. Celo uničujoče ali pa vsaj precej dražje so lahko odškodninske tožbe delavcev, ki so bili žrtve mobinga. Mobing ima lahko hude in trajne posledice za delavce, zaradi česar lahko posamezna odškodnina z lahkoto presega 50.000 € in več. Neurejenost tega področja zagotovo lahko terja svoje posledice, morda le denarne, a za mnoga manjša podjetja je “resna” denarna globa lahko tudi pot do prenehanje poslovanja.

Zakon v zvezi z mobingom delodajalcu nalaga pozitivno dolžnost ukrepanja. V ta namen mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev. Ni dovolj, da se postavi na stališče, da ne dovoljuje mobinga, pač pa mora:

 1. sprejeti ustrezen organizacijski akt in
 2. to ustrezno izvajati v praksi.

PROGRAM USPOSABLJANJA:

1. Definicija pojma: strateški mobing, mobing dejanja
2. Nastanek in razvoj mobinga ter posledice
3. Preventivni ukrepi in reakcije delodajalcev
4. Razširjenost mobinga (raziskava)
5. Analiza primera: anketni vprašalnik – predstavitev, mobing dejanja na konkretnem primeru
6. Zakonodaja:
– splošna pravila
– Ustava, KZ, ZUNEO-UPB1, ZDR-1
– vzorec pravilnika

Kotizacija:
Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo le na zahtevo udeleženca.

Prijave:
Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 23. 3. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti! Več>>

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.

Na dogodek se lahko prijavite tukaj.

Vabljeni!

Osrednji kadrovski dogodek v Portorožu – zgodnja prijava samo še do 29.2.!

skk2016

Kako od ideje do rezultatov, kako do realizacije projektov in prebojev?

Na Slovenskem kadrovskem kongresu 2016 se bomo osredotočili na to, kaj lahko kadrovski managerji naredimo za to, da pretvorimo ustvarjalne ideje naših sodelavcev v implementirane inovacije, ki imajo za podjetje otipljiv ekonomski učinek.

Predstavili bomo tudi različne bogate izkušnje in praktične primere implementacije sodobnih in inovativnih HR orodij.


Med njimi napovedujemo tudi:

Startup Wars – The Corporate Force Awakens

Sredi galaktične eksplozije startupov in pospeševalnikov se prebuja sila velikih organizacij.
Hitri startup lovci so si v zadnjih letih priborili precej prednosti na področju razvijanja novih idej.
Corporate mothership zdaj v zamahu lovi zaostanek s posnemanjem hitrega in vitkega delovanja.
General HR vodi ta zgodovinski preobrat … V SKKinu 15. aprila ob 9:00!


Ne zamudite:

SLOVENSKI KADROVSKI KONGRES 2016

Od ideje do rezultatov

Pridružite se nam pri vpeljavi inovativnih idej!

14. in 15. aprila 2016, Hotel Slovenija v Portorožu


Z vami igralska zasedba:

Gašper Hren,
Danfoss Trata,
strojnik na začetku korpo kariere, ki je skupaj z ekipo začel vpeljevati startup način razmišljanja in delovanja pri vpeljavi novih in inovativnih idej v življenje velike organizacije, kjer je zaposlen.


Matej Golob
, 30Lean,
računalničar z MBA nadgradnjo, ki je dolgoletno mednarodno korpo kariero zamenjal za startup svet. Usmerja vitke inovativne ekipe v velikih organizacijah. Chief Startup Officer.

 


Iz programa kongresa:

 • Kako do implementacije ustvarjalnih idej – ključni dejavniki uspeha za premagovanje ovir
Praktični primeri implementacije sodobnih in inovativnih HR orodij:
 • Startup wars – The Corporate Force Awakens
 • Kultura vodenja za dvig organizacijske energije
 • Transformacija organizacijske energije brez HR
 • KAIROS – razvoj kulture za sprejemanje odločitev

Omizje s »prebojniki«: Od ideje do rezultatov!

Več o kongresu


Se tudi vi lahko pohvalite s preboji in inovativnimi rešitvami
na kadrovskem področju?

Prijavite se na razpise za priznanja Kadrovski manager leta, priznanja Slovenske kadrovske zveze in Kadrovski up leta, ki jih podeljujemo na Slovenskem kadrovskem kongresu!

Več o razpisih


Člani Slovenske kadrovske zveze in naročniki revije Beep izkoristite ugodnejšo kotizacijo!
Če niste člani SKZ ali naročniki revije, pohitite s prijavo!
Samo še do 29. februarja velja nižja kotizacija za zgodnjo prijavo in plačilo.

Prijava

Pridružite se nam v Portorožu!Veliki sponzor kongresa

Leto sprememb in nove energije v DKD Ljubljana

SKZ_drustva-logo_JPG_72dpi-01

Drage članice in člani!

Leto 2016 bo za naše društvo še bolj pestro kot običajno. Čas namreč hitro teče in večini članov aktualnega vodstva Društva za kadrovsko dejavnost Ljubljana se letos po osmih letih dela izteka mandat. V zadnjih letih smo skupaj prisluhnili zanimivim domačim in tujim gostom, brali najnovejše strokovne knjige, obiskali uspešna podjetja, se povezovali s sorodnimi društvi, sodelovali pri prenovi Slovenske kadrovske zveze, se strokovno izpopolnjevali in družili. Upam, da delite moje občutke, da smo uspeli združiti koristno s prijetnim.

Sedaj pa je prišel čas, ko društvo potrebuje novo energijo za nadaljnji razvoj in rast. Zato bi vas rad povabil, da razmislite o tem, da bi tudi sami intenzivneje prispevali k razvoju društva in naše stroke v Sloveniji. Člani DKD Ljubljana lahko namreč kandidirate za člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije. In sicer razpisujemo mesto predsednika društva in osmih članov izvršnega odbora, tri mesta za člane nadzornega odbora in tri mesta za člane disciplinske komisije DKD Ljubljana.

Vaše kandidature (CV in kratko motivacijsko pismo) pričakujemo do torka, 1. marca 2016 na elektronska naslova: robert.kase@ef.uni-lj.si in jure.porenta@gmail.com. Edini pogoj za prijavo je, da ste aktivni član društva (s plačano članarino v predhodnem ali tekočem letu).

unnamed

Vir slike: alabamaafp.org

O prihodnosti društva bomo odločali in se pogovarjali v četrtek, 17. marca 2016, ko je od 14.00 ure dalje predvidena volilna skupščina in delavnica na temo prihodnjega razvoja našega društva. O tem pomembnem dogodku vas bomo še obveščali, za zdaj pa vas le prosim, da si rezervirajte vaš čas.

Vabim vas tudi, da čim prej uredite članarino za leto 2016. Višina članarine ostaja nespremenjena: 20 EUR na osebo (10 EUR na osebo za študente in upokojence). Prav tako ohranjamo možnost koriščenja popustov na krovnem dogodku kadrovske stroke pri nas – Slovenskem kadrovskem kongresu. Za prijave do 31.3. boste člani DKD Ljubljana deležni popustov pri kotizaciji. Točna navodila glede obnovitve članarine v letu 2016 najdete ob koncu tega sporočila.

Ob tej priložnosti bi se rad za odlično sodelovanje zahvalil vsem vam, zvestim članicam in članom. Vi ste tisti, ki dnevno prenašate nova znanja in izkušnje v svoja delovna okolja in skrbite za razvoj in ugled naše stroke. Prav tako bi se rad posebej zahvalil vsem, ki ste v zadnjem obdobju prispevali svoj čas in sodelovali v organih društva. Ne samo da smo skupaj veliko naredili in dosegli, tudi pot je bila prav prijetna.

Zaželimo našemu društvu vse najboljše tudi v prihodnje in ostanimo njegovi tvorni člani. DKD LJ računa na nas.

Robert Kaše
Predsednik društva DKD LJ

 

KAKO LAHKO UREDITE ČLANSTVO V DKD LJUBLJANA?

Plačilo članarine lahko izvedete na naš transakcijski račun 03104-1000445488 (SKB d.d.), na podlagi katerega vam bomo po opravljenem plačilu izdali račun s potrdilom o plačilu.

Vabimo vas, da članarino poravnate po naslednjih navodilih:
 1. Pravne osebe prosimo, da v namenu plačila navedete ime in priimek člana, za katerega je članarina plačana, kot referenco pa uporabite vašo davčno številko.
 2. Fizične osebe prosimo, da v namenu plačila navedete vaše ime in priimek, kot referenco pa uporabite 99.

Po želji vam lahko pripravimo tudi drugačen paket (npr. ob večjem številu oseb znotraj podjetja). V tem primeru svojo željo sporočite na elektronski naslov jure.porenta@gmail.com, kjer bomo pripravili vam ustrezno ponudbo.

Obvladovanje stresa, jeze, strahu in treme

SKZ_drustva-logo_JPG_72dpi-09

Društvo za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine v sodelovanju s Sekcijo za ravnanje s človeškimi viri in Medobčinskim društvom varnostnih inženirjev Novo mesto organizira predavanje na temo Obvladovanja stresa, jeze, strahu in treme.

Kdaj: torek, 8. marec 2016, ob 14.00 – 15.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 – II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj predavanja:
V vsakodnevnem življenju se pogosto srečujemo s situacijami, ki povzročajo stres, jezo, strah ali tremo. To je povsem nekaj običajnega in včasih tudi nujno potrebnega, saj smo pod vplivom teh čustev lahko učinkovitejši, bolj storilni in uspešnejši na določenem področju. A vse do neke (konstruktivne) meje. Ko čustvo postane premočno, postane ovira, postane uničevalno in nadloga za vse; tako za posameznika, kot za okolico v kateri ta deluje; družino, sodelavce itn. Lahko pa sebi in drugim zavestno pomagamo. Kako? Seznanite se z metodami in tehnikami za uspešno obvladovanje stresa, jeze, strahu.

shutterstock_915062931

Vsebina:
1. Kako se “običajno” odzivam na določeno situacijo in kako to vpliva name/na druge?
2. Indikatorji in prepoznavanje “alarmnih in destruktivnih” situacij stresa, jeze, strahu, treme
3. Fizične tehnike obvladovanja.
4. Mentalne tehnike obvladovanja.
5. Zmanjševanje stresorjev v okolju in akcijski načrt.

Kotizacija:
Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo le na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 3. 3. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti! Več>>

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.

Na dogodek se lahko prijavite tukaj.

Vljudno vabljeni!

Sistemska ureditev anti-mobinga v podjetju je zakonsko zavezujoča

SKZ_drustva-logo_JPG_72dpi-09

Društvo za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine v sodelovanju s Sekcijo za ravnanje s človeškimi viri in Medobčinskim društvom varnostnih inženirjev Novo mesto organizira predavanje na temo Sistemska ureditev anti-mobinga v podjetju.

Kdaj: torek, 8. marec 2016, ob 12.30 – 13.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 – II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj predavanja:
Mobing povzroča neugodno klimo, absentizem, prezentizem, neželeno fluktuacijo, nižjo storilnost, slabe, zaskrbljujoče odnose med zaposlenimi, slabša tudi odnos do strank ter partnerjev podjetja, nižjo motivacijo zaposlenih, slabo podobo organizacije v očeh javnosti in še mnogo več, kar posledično in neogibno vpliva na kakovostno izvajanje del in nalog ter na dejansko uspešnost organizacije ali podjetja v okolju od katerega živi. Tega si noben odgovoren delodajalec zagotovo ne želi! Zato je vzpostavitev učinkovitega »sistema antimobinga« v organizaciji obrestujoča rešitev in ne le dolžnost, ki jo zakon v celoti nalaga delodajalcu. 

Sistematičen pristop k reševanju te problematike ima dva temeljna vidika:
1. sprejetje potrebnih pravnih podlag ter oblikovanje ustreznih institucij, pristojnih za konkretno ukrepanje na tem področju;
2. stalno izvajanje preventivnih in kurativnih ukrepov za preprečevanje in odpravljanje posledic mobinga.

Vsebina:

 1. Predstavitev podlag sistema antimobinga; kako vzpostaviti »sistem antimobinga«, kdaj in kako izvesti postopke?
 2. Dejavniki, ki pripomorejo k nastanku mobinga, opredelitev pojma, posledice mobinga; primerjalno Slovenija-Evropa.
 3. Načela za reševanje ugotovljenih primerov mobinga.
 4. Pooblaščenec za mobing.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo le na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 3. 3. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti! Več>>

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.

Na dogodek se lahko prijavite tukaj.

Vljudno vabljeni!

Spletna stran ZAPP – vse kar potrebujete za učinkovito promocijo zdravja pri delu

Spletna stran ZAPP je vse kar potrebujete za pričetek praktične, strokovne in učinkovite promocije zdravja pri delu.

Pred vami je nova, brezplačna strokovna spletna platforma projekta APP www.zapp.si. Sedaj ni več izgovorov, saj imate tu uporabno sredstvo z rabo katerega lahko na več načinov izvajate zakonsko zavezujočo promocijo zdravja na delovnem mestu. Kot poziva vstopna stran – ZAČNITE TAKOJ!

Stran je namenjena delodajalcem, zaposlenim in strokovni javnosti. Na njej vam na atraktiven način podajamo koristne vsebine in orodja za izboljšanje zdravja ter produktivnosti zaposlenih kot so navodila, kako se lotiti promocije zdravja v podjetju, program promocije zdravja pri delu, uporabni videi, slovenski primeri dobre prakse s področja zdravja pri delu, posterji, članki, koristne povezave in ostale uporabne vsebine.

zap

Podrobnosti o projektu APP, v sklopu katerega je zasnovana strokovna spletna platforma www.zapp.si, so vam na voljo na informativni spletni strani projekta app-zdm.si.

app

Projekt APP – Atraktivna Promocija Promocije zdravja pri delu je na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Skozi program dela sta neposredno povezana in delujeta s strokovnega vidika tudi DKD Dolenjske in Bele Krajine in Sekcija SRČV. Za nas so tokrat pripravili projekt, ki ima uporaben, brezplačen izdelek za vse, ki ga želijo izkoristiti za brezplačno (zakonsko zavezujoče) izvajanje promocije zdravja pri delu.