KONFERENCA O ZAVZETOSTI 2016: V iskanju zavzetosti skozi medgeneracijsko sodelovanje in vodenje

zavzetost

Sodelovanje zavzetih zaposlenih vseh generacij je ključno za uspešnost organizacij. Člani generacije 50+ imajo bogata znanja, izkušnje in modrosti, generacija Y pa je odprtega duha, multipraktična, drzna, želi sodelovati pri odločanju in se ne boji tehnologije.

Mlajše in starejše generacije se torej v delovnem okolju dopolnjujemo, ne izključujemo. Na letošnji 3. konferenci o zavzetosti bomo zato razpravljali o iskanju zavzetosti skozi medgeneracijsko sodelovanje in vodenje različnih generacij.

Dogodek, ki ga organizirata Slovenska kadrovska zveza (SKZ) in Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS) bo potekal 22. septembra 2016 v Veliki dvorani Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki je naš prijazni gostitelj in pokrovitelj.

O temi konference bodo z nami razmišljali zanimivi gosti. Dr. Nikolaj Mejaš (O. K. Consulting) nas bo popeljal skozi psihološki profil generacije 50+ in generacije Y ter usmeritve za uspešno medgeneracijsko sodelovanje in vodenje različnih generacij, Andrej Breznik (Mindtectonica) bo osrednjo temo povezal s konceptom sreče pri delu in doživljanjem zavzetosti na ravni posameznika ne glede na generacijo, Anisa Faganelj (Mediade) pa bo predstavila izsledke raziskave Zlata nit v povezavi z generacijami. Spoznali boste lahko tudi tri zanimive prakse s področja medgeneracijskega sodelovanja in vodenja generacij.

Ambasadorji zavzetosti se že veselimo vaše udeležbe na dogodku, ki je za člane SKZ in PRSS brezplačen.

Podrobnejši program pa vam bomo razkrili ob koncu poletja.

Assessment center evaluation trick

ggAna Lozar, a member of the Human Resources Association of Slovenia has recently gone on an ERASMUS+ exchange program to Croatia to learn more about special HR techniques and found it very rewarding.

 

More you can read here.

Poznate energijski naboj vaše organizacije/podjetja?

cd2d0b11-c268-4cdb-91d7-ba28b86c3145

Prijazno vabljeni k sodelovanju v Nacionalni raziskavi merjenja organizacijske energije 2016.

Cilj projekta je  izmeriti energijo v čim več (100 +) organizacijah  in narediti strokovno analizo organizacijske energije v Sloveniji ter jo primerjati z mednarodnimi trendi kot tudi z rezultati v slovenskih podjetjih, panogah ter sektorjih.

Organizacijam z najboljšim indeksom organizacijske energije bomo javno podelili tudi priznanja in tako skupaj dvigovali energijo podjetij in organizacij v Sloveniji.

Kaj pridobite s sodelovanjem v raziskavi?

S sodelovanjem v Nacionalni raziskavi  organizacijske energije boste pridobili:

 • Osnovno analizo energije organizacije, ki  daje vodstvu temeljno sliko o počutju zaposlenih, delovni energiji, medosebnih odnosih in načinu razmišljanja;
 • Objavo imena sodelujoče organizacije na portalu Nacionalna raziskava organizacijske energije;
 • Objavo imena organizacije v izbranih medijih;
 • Ugled skrbnega in odgovornega delodajalca, ki mu je mar za počutje in dobro energijo zaposlenih.

Začetki raziskovanja organizacijske energije v Sloveniji

72229112-394b-4b09-ac69-fe9eff4d8c7a

Letos bo minilo že 10-to leto odkar smo v Sloveniji prvič preverili stanje organizacijske energije v  naših podjetjih in organizacijah.Do sedaj smo energijske naboje organizacij in podjetji  preverili dvakrat, letos pa sledi tretje merjenje, ki bo nekoliko razširjeno in drugačno. Ob tej posebni priložnosti smo spregovorili z vodjo projekta  Organizacijska energija, dr. Danijelo Brečko in ji zastavili nekaj vprašanj.

Preberite celoten intervju  TUKAJ.

 

Splača se sodelovati

Osnovno sodelovanje v  Nacionalni raziskavi je brezplačno, zato si čim prej zagotovite mesto v njej.  To lahko storite z elektronskim sporočilom na e-naslov: info@organizacijska-energija.si.

Sodelujemo lahko še na več načinov, ki so opisani  v predstavitvi projekta.

Za več informacij o projektu vas vabim, da spremljate spletno stran http://organizacijska-energija.si/

Erasmus +: Management trening in coaching na temeljih transakcijske analize

Med 13. in 15. novembrom 2015, 5. in 7. februarjem ter  15. in 17. aprilom 2016 sem se v sklopu projekta Erasmus+ udeležila usposabljanja za coacha in trenerja v managementu na temeljih transakcijske analize, ki ga je vodila Nevenka Miljković, PTSTA, transakcijska analitičarka s področja edukacije, direktorica nemškega inštituta Initial in trenerka Coaching Akademie Stuttgart. Je tudi sistemski coach in hipnoterapevt, kar je usposabljanju dalo dodatno dimenzijo. Usposabljanje je potekalo v srbskem in hrvaškem jeziku. Nevenka je po rodu Srbkinja, ki že več kot 25 let živi in dela v Nemčiji in zelo rada vzdržuje vezi z ljudmi iz bivše Jugoslavije. V skupini smo bili tako zbrani Hrvati, Srbi in Slovenci z bogatimi izkušnjami na področju razvoja ljudi.

Osjek edukacijska grupa

Teme, ki smo jih obravnavali so bile:

 • Svet vlog (po Bernd Schmidu): svet profesije, svet organizacije, privatni svet, pomen modela za diagnosticiranje in delovanje, konflikti vlog in intervencije, kompetence za vlogo (identiteta vloge, zavest o vlogi, upravljanje z vlogami, stabilnost v vlogi);
 • Dogovori: dogovorni trikotnik, Fanita English, nivoji dogovora (formalni, profesionalni, psihološki), komunikacijski prostor, psihološke distance, udeleženci v dogovoru (naročnik, sodnik, izvajalec), tipi naročnikov (Steve de Shazer) – stranka, tožnik, obiskovalec, supervizor in kako delamo z vsakim od njih, proces sklapanja dogovora iz treh ego stanj;
 • Grupna dinamika (Eric Berne, Tuckman).: proces razvoja grupe (grupni imago), potrebe ljudi v različnih razvojnih fazah skupine, organizacijski skript, strukturiranje časa;
 • Psihološke igre: Karpmanov dramski trikotnik, lastnosti iger, prepoznavanje iger, zaustavljanje iger;
 • Coaching in supervizija: uporaba transakcijske analize v coachingu vodij, supervizija primerov udeležencev.

Celoten proces dela je bil na visokem nivoju, saj smo že vsi udeleženci dobro poznali osnovne in napredne koncepte transakcijske analize, imamo opravljenih že več let treninga s tega področja in že dlje časa delamo v praksi na področju razvoja ljudi. Glavni poudarki so bili na organizacijskem okolju, konkretnih situacijah iz realnega okolja in osebnem razvoju udeležencev. Imeli smo veliko supervizij in coachingov ter tako spremljali in nadgrajevali znanje na več nivojih (teoretični modeli, primeri iz prakse, prepoznavanje modelov in procesov v naših lastnih situacijah, osebni proces in ozaveščanje).  Skupina je bila majhna in zato toliko bolj intimna ter varna, kar je še pospešilo proces učenja. Usposabljanje je bilo zelo praktično in pridobili smo veliko veščin kot coachi, trenerji skozi neprestane treninge in lastno delo.

Phone 2016 174

Nevenka Miljković je odlična trenerka, prodorna in polna situacijskega humorja, odlična kombinacija srbske sproščenosti in nemške preciznosti. Ima izostren čut za proces, odnose, realno dogajanje, zdrave meje, zdaj in tukaj. Njena značilnost je, da transakcijsko analizo udejanja ves čas edukacije, tudi v času odmorov in to je resnično neprecenljivo, saj ravno takrat na dan pride naše nezavedno in se učimo ne samo kognitivno, temveč tudi čustveno. Zelo veliko poudarka daje odnosu in procesu, tako da ves čas poteka tudi meta proces in učenje na dveh nivojih. Ima izjemno visoke etične standarde, zelo dobro poskrbi za varnost udeležencev, neprestano skrbi za OK:OK odnos, dogovore in iskreno opazi in podpira vsakega posameznika v skupini. Vse to omogoči hitrejše učenje udeležencev in učenje na globljih nivojih.

Skupina nadaljuje edukacijo v jeseni. Vsi, ki imate zaključeno usposabljanje iz osnov transakcijske analize, vsaj eno leto edukacije iz katerega koli področja transakcijske analize (psihoterapija, organizacija ali edukacija) se nam lahko priključite.

 

Blog je napisala Jana Šušteršič, udeleženka Erasmus+ projekta

Mi bi še!

Pogovori z udeleženci Erasmus+ programa na skupščini Slovenske kadrovske zveze 9. junija 2016

20160609_160333-1

Dobili smo se na Telekomu, trije udeleženci Erasmus+ programa so predstavili svojo izkušnjo iz usposabljanja v tujini. Pregledali pa smo tudi sadove Erasmus+ projekta, ki smo ga izvajali v zadnjem letu in pol.

Dragana Prijanovič iz DKD Ljubljana je predstavila svojo izkušnjo coachinga v Londonu pri podjetju International Teaching Seminars. Največji vtis nanjo je naredil model coachinga, pri katerem klienta usmerimo v razmišljanje o intuiciji in zapuščini: Kaj pravi srce in kaj pravijo možgani? Kaj v tem trenutku zapuščaš svetu?

Mirjana Ivanuša-Bezjak iz DKD Mestne občine Maribor, Lenart in Slovenske Bistrice je obiskala tri podjetja v Zagrebu: Creativa, Posao.hr in South East European Centre for Entrepreneurial Learning. Udeležila se je seminarja o selekcijskem intervju, kjer so na praktičen način spoznavali vodenje intervjuja na osnovi ključnih kompetenc. V ostalih dveh organizacijah pa se je podrobneje seznanila z njihovimi aktivnostmi na kadrovskem področju in na področju širjenja podjetnosti.

20160609_163643-1

Jože Glazer iz DKD Gorenjska se je udeležil dvodnevnega seminarja o razvijanju ocenjevalnega centra v podjetju Creativa. Delavnica je bila intenzivna, saj so razvijali primere nalog za različna delovna mesta od člana uprave do projektnega vodje. Srečevali so se tudi z izzivi usklajevanja ocen med ocenjevalci.

Na usposabljanje v tujino smo poslali 12 udeležencev. Šli so v UK, Avstrijo, Nemčijo, na Irsko in Hrvaško. Če seštejemo njihove dneve usposabljanja, ugotavljamo, da je bilo skupno izvedenih 52 dni usposabljanja. Teme so bile raznolike: organizacijski razvoj, kompetence, kadrovske prakse, coaching, ocenjevalni center, sistemske postavitve, poučevanje razmišljanja, transakcijska analiza.

WP_20160609_006

Projekt je sedaj pri koncu, a na nek način se je komaj začel. Dobili smo pobude, naj se zopet prijavimo na Erasmus+ program. Več članov kadrovskih društev je dobilo navdih, da poiščejo priložnost izobraževanja v tujini. Tako nas februarja 2017 čaka nov rok za prijavo projektov usposabljanja, v nas pa je svetlo upanje, da nam ponovno uspe.

Besedilo je pripravila koordinatorka Erasmus+ projekta Blanka Tacer.

Delavnica Erasmus+ : “Kako oblikovati notranji ocenjevalni center”

17. in 18. maja 2016 sva se s kolegom iz Slovenske kadrovske zveze Jožetom Glazerjem udeležila Erasmus+ delavnice o tem, kako oblikovati notranji ocenjevalni center. Slovenska kadrovska zveza je bila organizacija pošiljateljica, Creativa d. o. o.  pa partnerska organizacija, ki je izvedla delavnico. Delavnica se je odvijala v Zagrebu.

Vedno je koristno izvedeti, kako sosednje države napredujejo v znanju s katerega koli področja. Še posebej je v tem oziru zanimiva Hrvaška, ker ima Sloveniji podobno gospodarsko in kulturno ozadje. Izmenjali smo izkušnje iz kadrovske stroke in trga dela. Zanimivo je bilo spoznavati, kako socialno-ekonomski dejavniki različno vplivajo na naši državi.

Bili smo dobra in primerno velika skupina 7 udeležencev, samo midva z Jožetom sva bila Slovenca. Strokovnjakinji iz Creative sta bili dobri mentorici in sta spretno vodili zahtevno delavnico.

gg

V nadaljevanju podajam nekaj misli o delavnici:

Kaj smo pravzaprav obravnavali?

Notranji ocenjevalni center je v svojem bistvu postopek, v katerem so kandidati ocenjeni glede njihove primernosti za kateri koli cilj, ki smo si ga zastavili v podjetju (npr. zaposlitev primernega kandidata, rešitev konkretnega izziva na delovnem mestu, skladnost delovanja zaposlenih s strategijo podjetja ipd.). Večinoma se uporablja za identifikacijo najbolj usposobljenega ter vodilnega in vodstvenega kadra, vendar orodje nikakor ni omejeno le na tovrstne kadre.

V postopku ocenjevanja vsak kandidat sodeluje v seriji prilagojenih vaj, ki simulirajo dejanske situacije na ciljnem delovnem mestu ali dejanske naloge. Uspešnost ali primernost kandidatov ocenijo strokovni ocenjevalci, ki si informacije o kandidatih zagotovijo iz pisnih testov, simulacij, skupinskih razprav, intervjujev ali katerega koli drugega vira. Zaradi zmožnosti natančne simulacije delovnega mesta in nalog le tega so se ocenjevalni centri izkazali za zelo dobro strategijo izbirnega postopka.

Ena izmed simulacijskih vaj, ki se je meni osebno izkazala za zelo všečno, je t.i. in-basket simulacija. V tej vaji je kandidatu naložena naloga obvladovanja velike količine dokumentov, e-pošte, zahtev ter pomembnih in nepomembnih informacij, za kar ima na razpolago relativno malo časa. Vsi podatki in dokumentacija kot celota predstavljajo osebno, finančno ali drugačno težavo, ki jo mora kandidat rešiti in na podlagi česar je ocenjevan. Kandidat mora v zadevi spisati navodila, odgovarjati na pošto, sklicevati sestanke ipd., skratka storiti vse, kar je v njegovi moči, da se zadeva reši. Ob tem kandidat nima dostopa do administrativnega osebja ali kakršne koli tehnične podpore (računalnik, telefon). Primarno pridobljena podatka o kandidatu, ki se pridobita s to simulacijo, sta sposobnost določanja prednostnih delovnih nalog in sposobnost reševanja zadev pod časovnim pritiskom. Končni rezultat nam pove, kako sposoben je kandidat ustvariti realni poslovni učinek in kako njegovo delo odseva v poslovanju podjetja.

Delavnica je ponudila poglobljeno razlago vzpostavitve in delovanja ocenjevalnih centrov: od analize delovnega mesta, priprave konkretni potrebi prilagojenih simulacij, do celotne organizacije in končne izvedbe. Raziskali smo, česa je ocenjevalni center sposoben, razdelali, kaj to pomeni in kako do tega priti.

Naučili smo se določiti, vzpostaviti in uporabiti najpogostejše simulacijske vaje za ocenjevanje kandidatov za katero koli delovno mesto ali izzive delovnega mesta. Metode, s katerimi smo se seznanili, so zelo učinkovite pri odkrivanju kompetenc in znanja v zvezi z delom. Ugotovili smo, da je opazovanje obnašanja in ravnanja kandidatov v simulacijah eden od najboljših načinov za pridobitev poglobljenih informacij o prednostih in slabostih kandidatov.

Za enega izmed ciljev podjetja smo korak za korakom izvedli celotni postopek ocenjevanja. Razdeljeni v skupine po 2 ali 3 udeležence je imela vsaka skupina pred sabo zahtevne vaje iz priprave in izvedbe ocenjevalnega centra.

vv

V 2 dnevih, kolikor je trajala delavnica, smo opravili veliko količino dela, vendar smo to komaj opazili. Vsak od nas se je ob predstavljanju rezultatov svojega dela velikokrat znašel v središču pozornosti in ob tem je čas kar letel.

Dnevi, preživeti na delavnici, so bili dragoceni. Vzdušje je bilo prijetno in voditeljici ter soudeleženci polni znanja, ki so ga z veseljem delili z vsemi. Igranje vlog je bilo odlično. Posebnosti ocenjevalnih centrov, na katere smo se osredotočili, so bile dobro izbrane in skrbno izvedene. Zbrane izkušnje in pogledi udeležencev iz različnih praks bodo zelo koristni tudi v bodoče. Visoko participativna narava delavnice kot taka pa bo imela trajen vpliv na pridobljeno znanje.

ggf

Avtorica zapisa: Ana Lozar

Foto: Jože Glazer

2. srečanje – Čemu le doma, če lahko tudi drugod?

b09043f9-eee0-4b80-9f5b-4fceae7b2e44

Skupščina Slovenske kadrovske zveze ter pogovori z udeleženci Erasmus+ programa

 Če ste zamudili januarsko izmenjavo izkušenj iz mednarodnih usposabljanj, je tukaj nova priložnost. Nova skupina članov kadrovskih društev je bila v tujini na usposabljanju. Veliko so se naučili. In to bi radi delili. Vabimo vas na srečanje Slovenske kadrovske zveze, ki bo namenjeno predstavitvi mednarodnih izkušenj in skupščini Slovenske kadrovske zveze. Poleg skupščine bomo obravnavali zanimive vsebine: od ocenjevalnih centrov do coachinga, od transakcijske analize do hrvaških kadrovskih praks.

Vljudno vabljeni v četrtek, 9. 6. 2016, ob 16.00. Lokacija: izobraževalni center Telekoma, Cigaletova 15, Ljubljana.erasmusmlynas-baltame-fone

Z nami bodo:

 • Jože Glazer iz DKD Gorenjska se je udeležil seminarja o ocenjevalnih centrih pri podjetju Creativa na Hrvaškem;
 • Dragana Prijanovič, IC Modrost, je odšla v Veliko Britanijo in v podjetju ITS House izpopolnjevala svoje coaching veščine;
 • Jana Šušteršič, Kompetenca d.o.o., je na Hrvaškem pri Nevenki Miljković iz nemškega svetovalnega podjetja Initial poglabljala svoja znanja iz coachinga na temeljih transakcijske analize;

Dnevni red:

 • 16.00 do 17.00 Pogovori z udeleženci Erasmus+ programa
 • 17.00 do 17.15 Odmor s prigrizkom
 • 17.15 do 18.00 Skupščina Slovenske kadrovske zveze

Kaj lahko na srečanju pridobim zase?

 • Informacije o izkušnjah z izobraževanji v tujini.
 • Informacije o kadrovskih praksah v drugih državah.
 • Nova poznanstva.
 • Motivacijo, da se tudi sam prijavim na izobraževanje v tujini.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Prijave zbiramo tukaj. Prosimo, da se prijavite najkasneje do 7.6.2016, ob prijavi pa navedete vaše osebne podatke in številko vašega osebnega dokumenta, ki ga morate imeti s sabo zaradi vstopa v prostore Telekoma.

Dobrodošli in lepo pozdravljeni!

Rok Zupančič

Predsednik Slovenske kadrovske zveze