Slovenski kadrovski kongres 2020

Osrednja tema letošnjega Slovenskega kadrovskega kongresa 2020 bo
Paradoksi sedanjosti, saj se na HR področju srečujemo z različnimi paradoksi in izzivi.

Na kongresu se bomo soočili z izzivi, ki jih prinašajo kar štiri generacije v delovnih okoljih, kako sprejemamo spremembe, ali jih znamo izkoristiti kot priložnosti, kako poiskati ravnovesje med razvojem tehnologij in na drugi strani ohranjanjem človeka, katere kompetence potrebujemo danes in katere bomo jutri.

Odgovore na izzive in paradokse sedanjosti bomo iskali skupaj z vrhunskimi govorci:

Aaron Marko, trener, mentor, predavatelj in coach iz podjetja Hansen Beck bo z nami spregovoril o 4 različnih generacijah v delovnih okoljih in kako do učinkovitega medgeneracijskega sodelovanja v organizacijah.

 

Dr. Nenad Filipović, predavatelj, direktor za MBA študij in izvršni direktor izobraževanj iz IEDC Poslovne šole Bled bo delil svoj pogled na krizo kot priložnost in odpornost organizacije na spremembe.

 

Dr. Tomaž Savšek, pomočnik direktorja iz podjetja TPV d.o.o. o sožitju umetne in naravne inteligemce v tovarnah prihodnosti.

 

Søren Vammen, izvršni direktor Kairos Commodities in izvršni direktor DILF (The Danish Purchasing & Logistics Forum), bivši trener danske odbojkarske lige, Danska se bo na letošnjem kongresu dotaknil tematike kompetenc in agilnosti.


Nagrajujemo HR odličnost, bodite med najboljšimi tudi vi!

Na Slovenskem kadrovskem kongresu bomo podelili priznanja za odlične dosežke na HR področju – priznanje Kadrovski manager 2020priznanja Slovenske kadrovske zveze in priznanje Kadrovski up 2020.

Predstavite vaše dosežke in se prijavite na razpise – razpisa Kadrovski manager 2020 in Kadrovski up 2020 sta odprta do 13. marca 2020!

 

Razpis za podelitev plaket in priznanj SKZ za leto 2020.

Komisija za priznanja Slovenske kadrovske zveze /v nadaljevanju SKZ/ razpisuje podelitev plaket in priznanj za leto 2020.

Temeljni kriterij za podelitev plakete ali priznanja je, da je predlagani kandidat pri svojem delu in vedenju ravnal v skladu s Kodeksom etike kadrovskih strokovnjakov Slovenije.

 

Drugi kriteriji za podelitev plaket ali priznanj so:

Zlata plaketa

Zlato plaketo lahko prejmejo člani društva za kadrovsko dejavnost za življenjsko delo na področju kadrovske dejavnosti, pri čemer so s celovitim delovanjem in dosežki pomembno prispevali:
• k razvoju kadrovske dejavnosti in stroke ter
• k delovanju in razvoju društev za kadrovsko dejavnost na lokalni, državni ali mednarodni ravni.

Srebrna plaketa

Srebrno plaketo lahko prejmejo člani društva za kadrovsko dejavnost ali društvo za kadrovsko dejavnost in/ali druga organizacija, ki so aktivni praviloma vsaj 10 let in so pri tem:
• učinkovito in uspešno opravljali razvojno in strokovno delo na kadrovskem področju
• aktivno in učinkovito delovali v društvih za kadrovsko dejavnost in
• pomembno prispevali k povezovanju teorije in prakse.

Priznanje

Priznanja lahko prejmejo člani društva za kadrovsko dejavnost (posameznik ali skupina), društva za kadrovsko dejavnost in/ali organizacije, ki so:
• na kadrovskem področju oblikovali izviren model, metodo in/ali tehniko in jo preizkusili v praksi ter je uporabna v več organizacijah in dejavnostih
• učinkovito in uspešno uveljavili kadrovski projekt v praksi in je ta model prispeval k uspešnosti organizacije ali dejavnosti v najmanj 3 letnem obdobju
• imeli pomembne zasluge za učinkovito povezovanje znanosti, stroke ter prakse
• uspešno organizirali in vsebinsko razvijali delovanje društev za kadrovsko dejavnost in SKZ.

Pri podeljevanju plaket oziroma priznanj za uspešno delo društev za kadrovsko dejavnost se poleg zgoraj navedenih kriterijev upošteva tudi:
• dobra organiziranost društva,
• količina in kakovost izvedenih strokovnih dogodkov,
• udeležba članov na dogodkih društev za kadrovsko dejavnost ali SKZ,
• urejeno administrativno-finančno poslovanje.

Izraz društvo za kadrovsko dejavnost se uporablja v pomenu društva za kadrovsko dejavnost, ki je član SKZ.


Rokovnik:

  1. Razpis se pošlje društvom za kadrovsko dejavnost in objavi na spletni strani SKZ ter v strokovni reviji HRM.
  2. Pisne predloge z utemeljitvami za podelitev plaket ali priznanj je potrebno poslati do 13. marca 2020 na naslov sekretar@skz.si oz. Slovenska kadrovska zveza, Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana.
  3. Komisija bo opravila izbor in predloge nagrajencev do 26. marca 2020 poslala v potrditev Upravnemu odboru SKZ.
  4. Plakete in priznanja bodo podeljene na Slovenskem kadrovskem kongresu, 16. aprila 2020 v Portorožu. 

Predsednik komisije:
Robert Kaše