Povezovanje hrvaških kadrovikov: Intervju z Mirjano Ivanuša, udeleženko Erasmus+ projekta

Mirjana Ivanuša-Bezjak, predsednica Društva kadrovskih delavcev Maribora, Lenarta in Slovenske Bistrice je v okviru projekta Erasmus+ obiskala Zagreb in raziskovala, kakšno je povezovanje hrvaških kadrovikov in kaj aktualnega se dogaja na področju usposabljanja in izobraževanja v Zagrebu.

Mirjana Ivanuša-Bezjak je višja predavateljica na treh zasebnih slovenskih šolah in poslovna svetovalka ter lastnica dveh spletnih strani (www.gostoljuben.si in www.hitri-poslovni-sestanki.si). Z njo smo naredili intervju ob zaključku študijsko učne izmenjave.

Mirjana-ivanusa-bezjak(2007) (1)

Mirjana Ivanuša

Preko Erasmus+ projekta Slovenske kadrovske zveze sta bili na opazovanju dela (angl. »job shadowing«) v zagrebškem podjetju Creativa, d. o. o. S čim se to podjetje ukvarja?
Podjetje Creativa je manjše zasebno družinsko podjetje, ki se ukvarja z razvojem organizacije ter profesionalne in osebne učinkovitosti. Podjetje Creativa test, d. o. o. se ukvarja s profesionalno selekcijo kadrov. Imajo pa tudi hčerinsko podjetje Creativa BH, d. o. o. v Sarajevu. Direktorica podjetja je gospa Zrinka Hrupelj, prokuristka pa je njena mama, gospa Jadranka Delač Hrupelj. Večina zaposlenih so psihologinje, ki izvajajo selekcijske postopke in različna usposabljanja za podjetja ali posamezne kandidate.

Po zaključenem študiju psihologije in enem letu delovnih izkušenj opravljajo strokovni izpit na Hrvaški psihološki zbornici. Po uspešno opravljenem strokovnem izpitu dobi psiholog dovoljenje za samostojno delo za obdobje 6 let. Nato mora vsakih 6 let podaljšanje dovoljenja dokazovati z udeležbo na strokovnih usposabljanjih. Vsi zaposleni psihologi v podjetju Creativa imajo opravljene strokovne izpite.

Teste, ki jih pri svojem delu uporabljajo psihologi, lahko izdajajo samo s strani zbornice potrjena podjetja. Podjetje Creativa uporablja teste pooblaščenega podjetja Naklada Slap. Imenovano podjetje izdaja tudi revijo Suvremena psihologija in Klinička psihologija ter različne strokovne knjige. Poleg zbornice se psihologi združujejo v Hrvaškem psihološkem društvu.

creativa-01 (1) (1)

Podjetje Creativa v Zagrebu

Med svojim obiskom v tem podjetju ste se udeležili tudi enega izmed njihovih izobraževalnih seminarjev. Nam lahko opišete to izkušnjo?
Aktivno sem sodelovala na dvodnevni delavnici za pripravo in izvedbo selekcijskega intervjuja. Delavnice so se udeležile strokovne delavke na področju selekcije kadrov iz večjih zagrebških podjetij. Razdeljeni na skupine smo najprej definirali profil in kompetence za določeno delovno mesto. Nato smo na izbranem delovnem mestu kreirali vprašanja, s katerimi bi kar najbolje prepoznali kompetence kandidatov. Predavateljica nas je opozorila na napake in pasti, ki se dogajajo v postopkih selekcije. Med odmorom sem z udeleženkami delavnice izvedla 10 minutne hitre poslovne sestanke.

creativa-02 (1)

Delavnica o selekcijskem intervjuju

Kaj bi na osnovi delavnice selekcijskega intervjuja svetovali slovenskim kadrovskim strokovnjakom?
Najpomembnejši element selekcijskega intervjuja je dobra priprava profila delovnega mesta za katerega iščemo novega sodelavca. Profil delovnega mesta poleg zahtevanih formalnih pogojev vključuje kompetence in osebnostne lastnosti, ki bi naj jih imel kandidat. Prav tako je za izpraševalca pomembno vedeti, v kakšnem oddelku bo to delovno mesto in kakšnega kandidata glede na sodelavce, ki so v njem, dejansko iščemo. Pri sestavi profila delovnega mesta in pogojev dela mora izvajalec intervjuja tesno sodelovati z vodjem oddelka. Vsi ti podatki so nato osnova za sestavo vprašanj na selekcijskem intervjuju. Vsekakor si moramo za dober selekcijski intervju vzeti dovolj časa.

 Na koga se lahko zaposleni in brezposelni obrnejo glede vprašanj v zvezi z kadrovskim svetovanjem?
Podobno kot v Sloveniji (CIPS) imajo tudi na Hrvaškem Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK).

Kako deluje hrvaški zavod za zaposlovanje in trg dela ?
Hrvaški zavod za zaposlovanje ima zelo dobro spletno stran z bogatimi vsebinami ter iskalnik prostih delovnih mest. Zelo koristen je njihov državni portal z različnimi tematikami.

Na kakšen način se povezujejo mala hrvaška podjetja?
Mala podjetja se združujejo v okviru organizacije Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva. Obrtniki so združeni v Hrvatskoj obrtničkoj komori. Podjetja pa se združujejo v okviru Hrvatske gospodarske komore.

Kako so povezani hrvaški kadroviki?
Kadrovski delavci so povezani v strokovno združenje z imenom HRcentar. Pogovarjala sem se z njihovim predsednikom gospodom Sašo Jurkovićem. Na svoje mesečne aktivnosti vabijo tudi ostale kadrovske delavce in ne le člane. Tudi na njihovi LinkedIn strani  najdete vabila na njihove aktualne dogodke. Vsako leto organizirajo strokovni kongres HR summit.

Kakšna strokovna HR literatura je dostopna hrvaškim kadrovikom?
Največja založniška družba je Školska knjiga, ki izdaja strokovno literaturo. Najnovejša je knjiga Fikreta Bahtijarević-Šiber: Strateški menadžment ljudskih potencijala.

 Bili ste tudi v prostorih South East European Centre for Entrepreneurial Learning v Zagrebu. Kaj nam lahko poveste o tem?
South East European Centre for Entrepreneurial Learning – center za razvoj učenja podjetništva – je neodvisna in nepolitična inštitucija, ki je bila leta 2009 ustanovljena z iniciativo sedmih evropskih držav in Turčije. Njeno delovanje podpirata Evropska komisija in hrvaška vlada. Trenutno se gradi nova poslovna stavba z izobraževalnim centrom, ki bo centru nudila izjemno dobre pogoje delovanja.

Kakšne programe nudi South East European Centre for Entrepreneurial Learning in komu so ti programi namenjeni?
Osnovni namen SEECEL je razvoj in širjenje podjetniškega usposabljanja in podjetnosti kot ključne kompetence na vseh nivojih izobraževanja na področju jugovzhodne Europe. Drugi pomemben steber je pospeševanja ženskega podjetništva na vseh nivojih odločanja v državah. Tretji steber pa je promocija in razširjanje dobrih praks v splošno in strokovno javnost. Poleg različnih raziskav pa seveda izdajajo tudi publikacije na temo podjetništva.

Zaupajte nam, kako ste doživeli obisk v coworking prostoru Impact hub Zagreb?
Impact hub Zagreb je coworking prostor, kjer se srečujejo bodoči in sedanji podjetniki. Gre za mednarodno mrežo prostorov, kjer lahko posameznik najame mizo ali ima sestanek. V skupnem prostoru se srečujejo in izmenjujejo izkušnje posamezniki iz različnih področij. Soustanovitelj in direktor Impact Huba je Hermer Ariaga iz Mehike. Z njim sem se pogovarjala in ugotovila sva, da je bil meseca marca na konferenci PODIM v Mariboru. Ko boste naslednjič imeli sestanek v Zagrebu, ga lahko izvede v njihovih prostorih. V Sloveniji imamo že celo paleto coworking prostorov v vseh večjih mestih.

Delite z nami še zaključno misel o vašem obisku v okviru projekta Erasmus+, ki ga SKZ izvaja za svoje člane.
Področje človeških virov sledi sodobnim svetovnim trendom: iskanje talentov, večje vključevanje HR v postopkih priprave strategij podjetij, večje vključevanje IKT v delo HR, vključevanje prediktivne analitike v HR, večja uporaba socialnih medijev v HR, še večja globalizacija HR itd. Mnogo zakonodaje ter prakse in tudi trendov na področju zaposlovanja imamo podobnih. Od hrvaških kadrovskih delavcev in podjetnikov se lahko še mnogo naučimo. Predvsem pa lahko mnogo več sodelujemo, saj smo ne nazadnje sosedje.

Intervju je pripravila Blanka Tacer, koordinatorka Erasmus+ projekta pri SKZ.

Oktober, 2015

Zasavci vabijo na posvet “Zdravi zaposleni – dobri rezultati”

SKZ_drustva-logo_JPG_72dpi-05

 

 

 

 

 

 

Danes se zavedamo, da je zdravje vrednota, pogoj in potrebna sestavina posameznika, da je ta lahko uspešen, tako na poslovnem, kot osebnem področju. Ali kot družba, podjetje, posameznik, storimo dovolj za svoje zdravje? Kakšne so dobre prakse skrbi za zdravje svojih zaposlenih? Zakaj se kljub vsem vedenju in ukrepih v določenih sredinah povečuje število z dela odsotnih zaposlenih? Na področju brezposelnosti je še posebej zaskrbljujoče, da se delež tistih, ki so brez dela že daljše obdobje, povečuje.

Društvo za kadrovsko dejavnost Zasavja s soorganizatorji: GZS Območno zbornico Zasavje, Centrom za socialno delo Zagorje ob Savi, Zasavsko ljudsko univerzo in ostalimi sodelujočimi, vabi na brezplačen, a poučen, praktično ter pravno naravnan in nenazadnje navdihujoč triurni posvet z naslovom “Zdravi zaposleni – dobri rezultati”. Posvet bo 22. oktobra 2015 potekal med 12. in 15. uro v Zagorju. Moderirala ga bo članom naše zveze dobro znana dr. Nada Zupan. Za bogat program pa bodo poskrbeli gostujoči predavatelji: Tatjana Kovač, mag. Soniboj Knežak, Rosita Razpotnik, Igor Knez, Liljana Vidic Ristič, mag. Tadeja Nimac, Valentina Uran in Uroš Prikl.

Na posvetu predavatelji želijo prikazati na pasti, ne le zdravja posameznikov, pač pa tudi zdravja pravnih oseb in javnega zdravja. Zato ne spreglejte priložnosti, ki jo ponuja posvet v Zasavju.

Prijavnica

Vabilo na dogodek

Podrobnosti o posvetu ter možnost prijave se nahaja na povezavi.

Vljudno vabljeni!

Jesenski dogodek DKD Ljubljana: Kako kadrovik pokaže svoje rezultate?

SKZ_drustva-logo_JPG_72dpi-01DKD Ljubljana vljudno vabi na jesenski dogodek z naslovom: “Kako kadrovik pokaže svoje rezultate?”, kjer bomo govorili o tem, ali sploh znamo meriti rezultate na področju HR ter jih tudi smiselno predstaviti in prestaviti v prakso s ciljem prispevati k poslovni uspešnosti in razvoju HR področja. Kako nam lahko pri tem pomaga HR analitika?

Dogodek bo potekal v sredo, 14. oktobra 2015, s pričetkom ob 14. uri v prostorih Ekonomske fakultete v Ljubljani (Predavalnica FELU). Svoje poglede na to področje nam bodo s pomočjo primerov dobrih praks predstavili zanimivi gostje in sicer Esther Bongenaar (vodja tima HR analitike pri podjetju Shell International), Božo Belčec (HR direktor podjetij Hypo Alpe-Adria-Bank in Hypo leasing) ter glavni izvršni direktor / generalni direktor slovenskega podjetja.

slide-4Sledila bo okrogla miza, na kateri bodo gostje skupaj z moderatorko Viviano Žorž (vodja marketinga in PR pri podjetju Adecco) govorili o merjenju rezultatov na področj HR in prenosu pridobljenih znanj v prakso ter inštrumentih HR analitike. Seveda boste v diskusijo preko vprašanj in svojih pogledov na področje povabljeni tudi obiskovalci dogodka.

PROGRAM SREČANJA:
14:00 – Pričetek dogodka in uvodni pozdrav
14:05 – Primer uporabe HR analitike v podjetju Shell (videokonferenca), Esther Bongenaar, Lead HR Analytics at Shell International,
14:40 – Pogled CEOja o njenih/njegovih pričakovanjih in zahtevah do HRM (čakamo potrditev*)
15:00 – Pogled HR managerja: Kako HR rezultate pokažemo v Hypu, Božo Belčec, HR direktor, Hypo Alpe-Adria-Bank in Hypo leasing
15:20 – Pogovor z gosti (vodi Viviana Žorž)
16:00 – Druženje udeležencev dogodka

Na dogodek se lahko prijavite najkasneje do ponedeljka, 12. oktobra na elektronski naslov jure.porenta@gmail.com

Dogodek je namenjen članom DKD Ljubljana in članom ostalih regijskih društev ter je plačljiv – po obisku dogodka vam bomo zaračunali članarino 20 EUR/osebo (v primeru, da za 2015 članarine še niste uredili) ter kotizacijo 30 EUR/osebo, ki je vezana na ta dogodek. Vsi, ki ste članarino poravnali v Paketu DKD Ljubljana do 31.marca 2015, se dogodka lahko udeležite brezplačno.

O gostih:
Esther Bongenaar is the manager of the HR Analytics team at Royal Dutch Shell.
The HR Analytics team provides strategic and analytical inputs to senior management, HR and the business to support evidenced-based decision-making on Human Capital. HR Analytics’ mission is to identify people related opportunities and risks by combined analysis of HR data and Business data, and to add a quantitative perspective to discussions on new and existing HR procedures
Esther holds a MSc degree in Operations Research (University of Amsterdam) and a PDEng degree in Mathematics for Industry (Eindhoven University of Technology). She started her career as a Business Consultant for Accenture and joined Shell Group in 2005. In her initial role as Statistical Consultant she supported a broad range of internal and external customers. Amongst others, she derived valuable insights for the Shell Scenarios Team,  refineries, LPG traders, and R&D  groups. In 2014, Esther joined Shell HR to build the HR analytics capability; she recruited a world-class team that delivers predictive analytics on Shell’s Human Capital.

Božo Belčec je direktor dveh kadrovskih služb ves čas prestrukturiranja Hypo družb v Sloveniji. Naloga kadrovskega področja je bila najprej združitev in optimizacija Lizing in bančnega področja, nato kadrovsko prestrukturiranje ter ter nenazadnje razdelitev Hypa na Banko, Leasing in “Slabo Banko”. V prvih dveh letih je optimizacijo kadrovskih resursov v zadnjem letu, ko je “Slaba Banka ” na svoji poti pa se ukvarjamo predvsem s kadrovskim potencialom in usmerjanjem le tega v prihodnost in razvo. Kadrovsko področje ima torej strateško razvojno vlogo zelo močno vpeto v skupinski HR na lokalnem področju pa je poleg navedenega glavni in odgovorni nosilec stroškovnega dela. Najpomembnejša naloga ta trenutek pa je change management, katerega smo v okviru 2×8 iniciativ peljali zadnje leto in jo poimenovali Creating future from the middle. projektna naloga ima eno izmed ključnih nalog dvigniti zavedanje in razumevanje o razliki med državno in privatno banko in nenazadnje zavedanje srednjega vodstva o njihovi odgovornosti za prihodnost.
Božo Belčec je po izobrazbi inženir varstva pri delu, sicer pa je svojo kariero v večjem delo razvijal znotraj vodenja kadrovskega področja, projektnega vodenja in IT-ja, v kovinski industriji 20 let, 4 leta v prehrambeni industriji in sedaj četrto leto v bančništvu. v vmesnem času je bil 8 let vodilni pogajalec med delodajalci in delojemalci za elektro industrijo pri gospodasrski zbornici Slovenije.

Veselimo se ponovnega snidenja z vami in vas do našega srečanja lepo pozdravljamo!

Robert Kaše
predsednik DKD Ljubljana

Ogled dobre prakse na področju ravnanja z ljudmi pri delu: KONCERN KOLEKTOR

DKD LOGO

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBMOČNA ZBORNICA ZA SEVERNO PRIMORSKO NOVA GORICA

in

Društvo za kadrovsko dejavnost severno Primorske regije
vabita na

PREDSTAVITEV DOBRIH PRAKS KONCERNA KOLEKTOR,
ki bo v torek, 13. oktobra 2015 v Idriji.

Odhod z avtobusom bo ob 11.45 izpred Gasilskega doma v Novi Gorici. Tokratno druženje organiziramo v Idriji, kjer boste managerji, kadroviki, vodje in vsi, ki vas delovanje velikega primorskega podjetja, KONCERNA KOLEKTOR, zanima, lahko prisluhnili njihovim dobrim praksam pri ravnanju z ljudmi pri delu.

Program:
11.45   Odhod avtobusa izpred Gasilskega doma v Novi Gorici
13.00   Obisk koncerna Kolektor: Predstavitev Službe za kadre in projekta Celovit razvoj ključnih kadrov in talentov – mag. Eva Cvelbar Primožič
14.00   Pogostitev
15.00   Ogled družbe Kolektor Orodjarna – Robert Šinkovec in Sebastjan Franzini
16.00   Ogled Antonijevega rova ali ogled Mestnega muzeja Idrija na Gradu Gewerkenegg
17.30   Odhod v Novo Gorico

Kotizacija:
– 5,00 EUR za člane GZS ali Društva za kadrovsko dejavnost severno Primorske regije ali Slovenske kadrovske zveze
– 15,00 EUR za ostale udeležence

Dodatne vstopnine:
– Antonijev rov – 8,00 EUR/osebo (skupina več kot 15 oseb)
– Mestni muzej Idrija – 4,50 EUR/osebo

Kotizacijo prosimo plačajte najkasneje do 9. oktobra 2015 na poslovni račun Društva za kadrovsko dejavnost severno Primorske regije, TRR: SI56 6100 0001 0327 258 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA), sklic Kolektor/vaše ime in priimek.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oz. do 9. oktobra 2015 preko elektronske prijavnice na spletni strani GZS: http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/49316/predstavitev-dobrih-praks-skupina-kolektor-idrija-13-10-2015   ali na e-mail: nevenka.volk@gzs.si, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo. napis_OZ_Nova_Gorica_SPB

 Verjamemo, da bo zanimivo, zato vljudno vabljeni!

Predsednica društva
mag. Nevenka Volk Rožič

NOVA ZAKONODAJA NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA TUJCEV

SKZ_drustva-logo_JPG_72dpi-04

Z dnem 1. 9. 2015 se je na podlagi Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZZSDT) začel uporabljati in uvajati nov koncept enotnega dovoljenja za prebivanje in delo v Republiki Sloveniji.

Navedeni zakon, prav tako kot Zakon o podaljšanju prehodnega obdobja na področju gibanja državljanov Republike Hrvaške in njihovih družinskih članov, ki velja od 1. 7. 2015 dalje, prinašata kar nekaj sprememb, izjemno pomembnih predvsem za delodajalce, ki zaposlujejo tujce iz t.i. »tretjih držav« in iz Hrvaške, zato  vas

vabimo na strokovni posvet,

na katerem bomo poskušali odgovoriti na najpogostejša vprašanja in dileme, ki se porajajo pri vsakdanjem delu.

Srečali se bomo v sredo, 30. 9. 2015 ob 12. uri  v prostorih multimedijskega centra podjetja TALUM, Tovarniška c. 10 v Kidričevem.

Vsebino bosta predstavila:

1. Miha Šepec iz službe za zaposlovanje tujcev na Zavodu RS za zaposlovanje

2. Strokovnjak (-inja) iz Upravne enote Ptuj
Posvet bo trajal predvidoma do 15. ure. Predlagamo vam, da pripravite vprašanja na obravnavano vsebino.

 

Za udeležbo na posvetu je potrebno plačati kotizacijo:

1. za člane DKD Ptuj 20 € na udeleženca

2. za vse ostale udeležence 30 € na udeleženca.

Kotizacija se poravna na račun društva št: SI56 0420 2000 0905 335 do 30.9.2015.

 

Prosimo vas, da prijave na posvet posredujete do 28. 9. 2015 na e-naslov: janez.horvat@ess.gov.si ali na tel. številko: 02 771-07-28 .

 

Predsednica DKD Ptuj
Brigita Ačimovič

Obisk podjetja Kolektor

Vir slike: kolektor.si

DKD Severno primorske regije organizira obisk podjetja Kolektor, ki bo potekal 13. oktobra 2015 v Idriji.

Podjetje Kolektor se ponaša z dolgoletno tradicijo v visoko specializirani industrijski proizvodnji, katerih poslanstvo temelji na razvoju, tržni usmerjenosti in inovativnosti. Gostiteljica Eva Cvelbar Primožič nam bo skupaj s kolegi pripravila zanimivo predavanje, kjer nam bodo podrobno predstavili njihovo delo. Več o samem programu ter vse ostale podrobnosti vam bomo razkrili v prvih septembrskih dneh.