Povabilo k sodelovanju v mednarodni primerjalni raziskavi Cranet 2021 o menedžmentu človeških virov

Vabljeni k sodelovanju v novem krogu mednarodne primerjalne raziskave Cranet 2021 o menedžmentu človeških virov, v katero je vključeno več kot 40 evropskih in drugih razvitih držav (Kanada, ZDA, Japonska, Brazilija, Avstralija). Je edina celovita poglobljena raziskava o kadrovski dejavnosti, ki se izvaja v slovenskem jeziku na reprezentativnem vzorcu v Sloveniji od leta 2001.

Raziskava ima izjemen pomen za profesionalno skupnost in spremljanje ter razvoj kadrovske stroke pri nas in v mednarodni perspektivi. Izsledki bodo imeli uporabno vrednost tudi za vašo organizacijo, saj bo mednarodno primerjalno poročilo raziskave, ki bo dostopno na spletni strani Centra za proučevanje organizacij in človeških virov, Fakultete za družbene vede, omogočalo primerjavo vaših kadrovskih praks s praksami drugih organizacij v Sloveniji in v tujini skozi čas. Raziskava bo omogočala tudi pridobivanje znanja in njegovo posredovanje študentom kadrovskega menedžmenta.

Za raziskavo je ključno, da v celoti izpolnite vprašalnik.
Vsem, ki boste vprašalnik v celoti izpolnili, podarjamo e-knjigo Menedžment talentov.

Spletni vprašalnik se nahaja na povezavi.

Člani projekta Cranet se vam v naprej zahvaljujejo za sodelovanje.

Mednarodni trendi globalne raziskave zavzetosti zaposlenih

Na povezavi si lahko preberete izsledke oziroma trende letošnje globalne raziskave zavzetosti zaposlenih po svetu, po metodologiji Aon Hewitt.

trends_in_global_employee_engagement_report_aon_homepage_carousel_banner_v1

 

 

Kako HR prakse pripomorejo k uspešnosti organizacij?

Spoštovani člani zveze,

Sekcija za nagrajevanje in motivacijo je skupaj s podjetjem Hewitt oblikovala vprašalnik, s katerim si prizadevamo razumeti, kako HR prakse pripomorejo k uspešnosti organizacij. Rezultati raziskave nam bodo omogočili vpogled v trenutno situacijo v Sloveniji in bodo izhodišče za nadaljnje aktivnosti na področju promocije ter razvoja HR stroke, na katere se bomo znotraj sekcije osredotočali. Verjamemo, da bodo tudi odlična informacija za vaše delo.

Komu je vprašalnik namenjen?

  • HR direktorjem oziroma HR vodjem
  • HR strokovnjakom
  • Direktorjem v manjših podjetjih, ki nimajo ločene HR funkcije

Kaj pridobite z izpolnjevanjem vprašalnika?

  • Poročilo raziskave in s tem koristno informacijo o vplivu HR praks v Sloveniji
  • Ideje, kako razvijati HR prakse v vaši organizaciji
  • Udeležbo na dogodku, kjer bomo predstavili izsledke raziskave

 

Vabljeni torej, da se pridružite pri sooblikovanju razvoja HR stroke!

 

Povezava do raziskave: https://www.esurveycreator.com/s/aeb171a

Prosimo vas, da si kopirate link v vaš brskalnik. Za vstop in odgovarjanje ne potrebujete gesla ali uporabniškega imena. Zaupnost in varovanje podatkov je naše prvo vodilo. Vsi podatki bodo analizirani in prikazani kot statistični agregati, zaradi česar je prepoznavnost posameznega podjetja izključena.

bdeveloper.com

bdeveloper.com

Navodila za izpolnjevanje vprašalnika:

Izpolnjevanje vprašalnika je preprosto in enostavno. Pri vnosu povezave v vaš brskalnik vas bo sama raziskava vodila od vprašanja do vprašanja in nakazovala, kaj je potrebno izpolniti. Čeprav so nastavitve takšne, da vas predhodno vprašanje spusti naprej, vas prosimo, da izpolnite vsa vprašanja, ki se nanašajo na vaše prakse. V kolikor prakse ali politike nimate, označite slednje. V vprašalniku so tudi odprta vprašanja, na katera vas prosimo, da odgovarjate čim bolj izčrpno.

V kolikor naletite na tehnične težave pri izpolnjevanju, se obrnite na sekcijo. Za vse morebitne odkrite napake se vam vnaprej opravičujemo. Če so vprašanja nejasna, nas o tem opozorite.

 

Raziskava bo aktivna do 3. decembra. Prosimo vas, da si do takrat rezervirate nekaj vašega dragocenega časa in ga namenite izpolnjevanju vprašalnika.

Vsi finančni podatki podjetja se nanašajo na zadnje zaključeno poslovno leto. Podatke o številu zaposlenih, povprečni plači itd. vzemite na dan 1.1.2015. Regres vpišite zadnji izplačani. V kolikor ste letos na novo uvedli določene prakse kot so izplačevanje bonusa, le to prosim vpišite v odprte komentarje z opombo.

Veseli bomo vaše povratne informacije o vsebini vprašalnika, saj bomo le tako v prihodnje pripravili vprašalnik, ki bo prilagojen uporabniku.

 

Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaše sodelovanje.

 

Teja Breznik Alfirev in Julijana Zimic

Sekcija za nagrajevanje in motivacijo

Vaše mnenje soustvarja uporabne, brezplačne vsebine za udejanjanje zakonske obveze promocije zdravja na delovnem mestu

logo_APP_zelen_CMYKS kratkim anonimnim vprašalnikom si tudi pri SKZ prizadevamo pridobiti mnenja, ki bodo prispevala k boljšemu razumevanju promocije zdravja pri delu v Sloveniji. V okviru projekta Atraktivna Promocija Promocije zdravja na delovnem mest (APP) bodo, upoštevajoč vaša mnenja, za vas izdelali brezplačno spletno stran s strokovnimi vsebinami in uporabnimi orodji, ki jo boste lahko v svojih delovnih organizacijah prosto uporabljali pri izvajanju zakonsko zavezujoče promocije zdravja pri delu.

Vljudno vas vabimo k izpolnitvi vprašalnika, ki je dostopen na povezavi https://www.1ka.si/a/72840. Za vaše mnenje se vam že vnaprej lepo zahvaljujemo.

V kolikor ste svoje mnenje že oddali, pa prosimo, da k izpolnitvi vprašalnika spodbudite svoje stanovske kolege in poslovne partnerje, saj boste tudi tako prispevali k boljšim vsebinam na tem področju.

Projekt APP je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov promocije zdravja na delovnem mestu med letoma 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Za dodatna pojasnila o projektu APP smo vam na voljo na telefonski številki 07 33 22 185 ali na e-naslovu: nina.sab@gzdbk.si.

Cilj projekta je na enostaven in praktičen način ter z relativno nizkimi stroški, glede na pričakovani učinek, aktivni populaciji zagotoviti več vedenja o ohranitvi in izboljšavi zdravja ter tako prispevati tudi k zniževanju stroškov, povezanih s slabim zdravjem. V okviru projekta bo izdelana brezplačna spletna platforma za obvladovanje najpogostejših bolezenskih stanj, krivih za bolniško odsotnost z dela, hkrati pa bodo izvedene izobraževalne in promocijske dejavnosti, namenjene delodajalcem, delojemalcem (zaposlenim) in strokovnim deležnikom na območju Republike Slovenije.

Konzorcij projekta sestavlja devet partnerjev, od tega trije strokovni partnerji in šest regijskih gospodarskih zbornic Slovenije. Poleg strokovnega nosilca projekta Zavoda ZAP (Zavod za Atraktivno Promocijo zdravja) sta strokovna partnerja projekta Sindikat zdravnikov družinske medicine Slovenije PRAKTIK.UM in Zveza društev – Slovensko zdravniško društvo,Združenje medicine dela, prometa in športa ter vse samostojne regijske gospodarske zbornice: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Pomurska gospodarska zbornica, Primorska gospodarska zbornica, Regionalna gospodarska zbornica Celje, Štajerska gospodarska zbornica in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica.

Sodelujemo pri raziskavi ugotavljanja učinkov mednarodne mobilnosti

logo_cmepius

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, CMEPIUS, v okviru projekta Prepoznajmo učinke mednarodne mobilnosti – delodajalci in mladi govorijo isti jezik, izvaja raziskavo o prepoznavanju mednarodnih izkušenj med kandidati za prosto delovno mesto. Z raziskavo želijo izvedeti, kaj delodajalci prepoznavajo kot pomembne kompetence oziroma kot prednosti pri kandidatih za prosto delovno mesto. Prav tako le-te želijo primerjati s kompetencami, ki se po mnenju mladih, ki so bili v tujini na praksi ali študiju, krepijo v mednarodnem okolju. Na podlagi ugotovitev raziskave bodo v sodelovanju s kadrovskimi strokovnjaki, udeleženci mobilnosti in kariernimi svetovalci razvili orodja, ki bodo pripomogla k medsebojnemu prepoznavanju ter izpostavljanju omenjenih kompetenc, tako pri iskalcih zaposlitve, kot pri delodajalcih.

Naprošamo vas, da izpolnite vprašalnik na povezavi in s tem pripomorete h kakovostnejšim ugotovitvam raziskave in ciljem projekta.

V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na bozidar.grigic@cmepius.si ali mateja.zagar-pecjak@cmepius.si.

Povezava do vprašalnika: TUKAJ

Global-Communication1

Vir slike: maurilioamorim.com

Vabljeni k reševanju!

 

 

 

 

Amerika išče matematike, kaj pa mi?

V Ameriki so ocenili, da bo še 13 let povpraševanje po diplomantih STEM (t.j. Science, Technology, Engineering andMath) večje od ponudbe. Kako je s tem pri nas, ne vemo.

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo (FAMNIT) iz Univerze na Primorskem v sodelovanju s podjetjema Arhea, strokovnjaki za trženjske raziskave in Trescon, strokovnjaki s področja razvoja kadrov in headhuntinga, odločila izvesti raziskavo. Le-ta bo dala vpogled: 1) kako široko so pri nas zaposljivi matematiki,2) kaj delodajalci iščete pri njihovem zaposlovanju, 3) koliko delovnih mest se za matematike potencialno odpira v prihodnje.

S pridobljenimi podatki bo FAMNIT lahko posodobila svoje programe, s čimer boste delodajalci pridobili boljši in bolj primeren kader, diplomanti pa bodo študij zaključili z novimi znanji in kompetencami, s katerimi se bodo lažje soočili z iskanjem zaposlitve in izzivi samega dela.

Sodelovanje v raziskavi je prostovoljno. Vljudno vas vabimo, da si vzamete največ 10 minut časa in čim prej izpolnite vprašalnik, s čimer boste bistveno prispevali k uspešnosti raziskave.