Povabilo k sodelovanju v mednarodni primerjalni raziskavi Cranet 2021 o menedžmentu človeških virov

Vabljeni k sodelovanju v novem krogu mednarodne primerjalne raziskave Cranet 2021 o menedžmentu človeških virov, v katero je vključeno več kot 40 evropskih in drugih razvitih držav (Kanada, ZDA, Japonska, Brazilija, Avstralija). Je edina celovita poglobljena raziskava o kadrovski dejavnosti, ki se izvaja v slovenskem jeziku na reprezentativnem vzorcu v Sloveniji od leta 2001.

Raziskava ima izjemen pomen za profesionalno skupnost in spremljanje ter razvoj kadrovske stroke pri nas in v mednarodni perspektivi. Izsledki bodo imeli uporabno vrednost tudi za vašo organizacijo, saj bo mednarodno primerjalno poročilo raziskave, ki bo dostopno na spletni strani Centra za proučevanje organizacij in človeških virov, Fakultete za družbene vede, omogočalo primerjavo vaših kadrovskih praks s praksami drugih organizacij v Sloveniji in v tujini skozi čas. Raziskava bo omogočala tudi pridobivanje znanja in njegovo posredovanje študentom kadrovskega menedžmenta.

Za raziskavo je ključno, da v celoti izpolnite vprašalnik.
Vsem, ki boste vprašalnik v celoti izpolnili, podarjamo e-knjigo Menedžment talentov.

Spletni vprašalnik se nahaja na povezavi.

Člani projekta Cranet se vam v naprej zahvaljujejo za sodelovanje.

Kadrovski up in manager 2020

Vabimo vas, da se nam v četrtek , 16. aprila 2020 ob 15. uri pridružite na webinarju Kadrovski manager 2020.

Na Slovenskem kadrovskem kongresu vsako leto podelimo priznanja Kadrovski up in Kadrovski menedžer. Kljub temu, da je bil Kadrovski kongres 2020 prestavljen na 3. in 4., bomo razglasili dobitnika priznanj Kadrovski up in Kadrovski manager 2020 ter podelitev zaključili z okroglo mizo »Vpliv Korone na HR in načine dela«.

Kadrovski up leta je priznanje za najboljša znanstveno-raziskovalna dela s področja kadrovskega managementa, ki ga podeljujeta Slovenska kadrovska zveza in podjetje Planet GV. Nagrado prejmejo avtorji nalog ki bodisi, preučujejo kariere, strateške vloge kadrovskega managementa, elemente, ki vplivajo na uspešnost kadrovske funkcije, merijo dodane vrednosti kadrovske funkcije oz. preučujejo in razvijajo sodobne pristope.

Priznanje Kadrovski manager je prestižno priznanje, ki bo letos podeljeno že šestnajsto leto zapovrstjo. Z nazivom vsako leto izpostavimo kadrovskga strokovnjaka, ki uspešno razvija HR funkcijo in ravnanje z ljudmi pri delu na ravni celotne organizacije in s tem pomembno prispeva k uspešnosti njihove organizacije.

Z izborom Kadrovskega managerja leta prispevamo k razvoju in profesionalizaciji HR funkcije, dvigujemo zanimanje za razvoj HR stroke, nagrajujemo nadpovprečne dosežke HR managerjev, povečujemo pomen in ugled HR funkcije in vplivnost HR managerjev v organizacijah ter širimo primere dobrih praks na področju ravnanja z ljudmi pri delu.

Svojo udeležbo na webinar lahko potrdite s klikom na povezavo. Število prijav je omejeno.

 

Slovenski kadrovski kongres 2020

Osrednja tema letošnjega Slovenskega kadrovskega kongresa 2020 bo
Paradoksi sedanjosti, saj se na HR področju srečujemo z različnimi paradoksi in izzivi.

Na kongresu se bomo soočili z izzivi, ki jih prinašajo kar štiri generacije v delovnih okoljih, kako sprejemamo spremembe, ali jih znamo izkoristiti kot priložnosti, kako poiskati ravnovesje med razvojem tehnologij in na drugi strani ohranjanjem človeka, katere kompetence potrebujemo danes in katere bomo jutri.

Odgovore na izzive in paradokse sedanjosti bomo iskali skupaj z vrhunskimi govorci:

Aaron Marko, trener, mentor, predavatelj in coach iz podjetja Hansen Beck bo z nami spregovoril o 4 različnih generacijah v delovnih okoljih in kako do učinkovitega medgeneracijskega sodelovanja v organizacijah.

 

Dr. Nenad Filipović, predavatelj, direktor za MBA študij in izvršni direktor izobraževanj iz IEDC Poslovne šole Bled bo delil svoj pogled na krizo kot priložnost in odpornost organizacije na spremembe.

 

Dr. Tomaž Savšek, pomočnik direktorja iz podjetja TPV d.o.o. o sožitju umetne in naravne inteligemce v tovarnah prihodnosti.

 

Søren Vammen, izvršni direktor Kairos Commodities in izvršni direktor DILF (The Danish Purchasing & Logistics Forum), bivši trener danske odbojkarske lige, Danska se bo na letošnjem kongresu dotaknil tematike kompetenc in agilnosti.


Nagrajujemo HR odličnost, bodite med najboljšimi tudi vi!

Na Slovenskem kadrovskem kongresu bomo podelili priznanja za odlične dosežke na HR področju – priznanje Kadrovski manager 2020priznanja Slovenske kadrovske zveze in priznanje Kadrovski up 2020.

Predstavite vaše dosežke in se prijavite na razpise – razpisa Kadrovski manager 2020 in Kadrovski up 2020 sta odprta do 13. marca 2020!

 

Razpis za podelitev plaket in priznanj SKZ za leto 2020.

Komisija za priznanja Slovenske kadrovske zveze /v nadaljevanju SKZ/ razpisuje podelitev plaket in priznanj za leto 2020.

Temeljni kriterij za podelitev plakete ali priznanja je, da je predlagani kandidat pri svojem delu in vedenju ravnal v skladu s Kodeksom etike kadrovskih strokovnjakov Slovenije.

 

Drugi kriteriji za podelitev plaket ali priznanj so:

Zlata plaketa

Zlato plaketo lahko prejmejo člani društva za kadrovsko dejavnost za življenjsko delo na področju kadrovske dejavnosti, pri čemer so s celovitim delovanjem in dosežki pomembno prispevali:
• k razvoju kadrovske dejavnosti in stroke ter
• k delovanju in razvoju društev za kadrovsko dejavnost na lokalni, državni ali mednarodni ravni.

Srebrna plaketa

Srebrno plaketo lahko prejmejo člani društva za kadrovsko dejavnost ali društvo za kadrovsko dejavnost in/ali druga organizacija, ki so aktivni praviloma vsaj 10 let in so pri tem:
• učinkovito in uspešno opravljali razvojno in strokovno delo na kadrovskem področju
• aktivno in učinkovito delovali v društvih za kadrovsko dejavnost in
• pomembno prispevali k povezovanju teorije in prakse.

Priznanje

Priznanja lahko prejmejo člani društva za kadrovsko dejavnost (posameznik ali skupina), društva za kadrovsko dejavnost in/ali organizacije, ki so:
• na kadrovskem področju oblikovali izviren model, metodo in/ali tehniko in jo preizkusili v praksi ter je uporabna v več organizacijah in dejavnostih
• učinkovito in uspešno uveljavili kadrovski projekt v praksi in je ta model prispeval k uspešnosti organizacije ali dejavnosti v najmanj 3 letnem obdobju
• imeli pomembne zasluge za učinkovito povezovanje znanosti, stroke ter prakse
• uspešno organizirali in vsebinsko razvijali delovanje društev za kadrovsko dejavnost in SKZ.

Pri podeljevanju plaket oziroma priznanj za uspešno delo društev za kadrovsko dejavnost se poleg zgoraj navedenih kriterijev upošteva tudi:
• dobra organiziranost društva,
• količina in kakovost izvedenih strokovnih dogodkov,
• udeležba članov na dogodkih društev za kadrovsko dejavnost ali SKZ,
• urejeno administrativno-finančno poslovanje.

Izraz društvo za kadrovsko dejavnost se uporablja v pomenu društva za kadrovsko dejavnost, ki je član SKZ.


Rokovnik:

  1. Razpis se pošlje društvom za kadrovsko dejavnost in objavi na spletni strani SKZ ter v strokovni reviji HRM.
  2. Pisne predloge z utemeljitvami za podelitev plaket ali priznanj je potrebno poslati do 13. marca 2020 na naslov sekretar@skz.si oz. Slovenska kadrovska zveza, Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana.
  3. Komisija bo opravila izbor in predloge nagrajencev do 26. marca 2020 poslala v potrditev Upravnemu odboru SKZ.
  4. Plakete in priznanja bodo podeljene na Slovenskem kadrovskem kongresu, 16. aprila 2020 v Portorožu. 

Predsednik komisije:
Robert Kaše

 

Kolo dobrega počutja za rast in razvoj zaposlenih

 

6. konferenca o zavzetosti na temo dobrega počutja in energijskega ravnovesja.

Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS) in Slovenska kadrovska zveza (SKZ) vabita na 6. konferenco o zavzetosti z osrednjo temo dobrega počutja in energijskega ravnovesja. Dogodek se bo odvil 22. oktobra 2019 od 13. do 17. ure v Kreativnem centru Poligon, Tobačna ulica 5, Ljubljana.


Kolo dobrega počutja je inovativen pristop k promociji zdravja in dobrega počutja, namenjen prenosu priporočil v prakso vsakdanjega dela in življenja. Pomaga razumeti, kako lahko posamezne dejavnosti in navade izboljšajo naše počutje, izboljšajo odnose in zdravje, kot tudi uspešnost pri delu. Orodja Kolesa dobrega počutja, na osmih ključnih področjih – telesno zdravje, medosebni odnosi, poklic, razum, okolje, čustva, duhovnost ter veščine za življenje, imajo transformativen potencial za spremembe tako glede osebnega, kot tudi poklicnega razvoja zaposlenih. Vedno številčnejše raziskave namreč ugotavljajo, da dobro počutje na delovnem mestu izboljšuje zdravje, medosebne odnose, kot tudi uspešnost pri delu.

Pomemben element Kolesa dobrega počutja so praktični nasveti, tehnike, dejavnosti in ideje, ki jih Mihael , colahko organizacije vključijo v svoje aktivnosti glede zdravja in počutja zaposlenih. Kolo dobrega počutja je lahko pomembna pomoč in vodilo odgovornim v organizacijah, kako se bolj praktično lotiti ukrepanja na tem ključnem področju.

O tem zakaj je dobro počutje pomembno in kako lahko sami najbolje poskrbimo zanj bo spregovoril Dr. Klemen Podjed iz Inštituta za produktivnost.

 

Dr. Klemen Podjed je poslovni trener, svetovalec in ICF coach z dolgoletnimi izkušnjami iz poslovnega sveta. Ukvarja se s promocijo zdravja na delovnem mestu, obvladovanjem stresa in časa ter komunikacijo. Je avtor številnih člankov, priročnikov in spletnih seminarjev s področja promocije zdravja pri delu, ter vodja projektov dobre prakse promocije zdravja. 

 

Konferenca je za člane PRSS in SKZ brezplačna, prijave pa so obvezne.
PRIJAVE

 

6. KONFERENCA O ZAVZETOSTI: Nova doba dobrega počutja in energijskega ravnovesja

6. konferenca o zavzetosti na temo dobrega počutja in energijskega ravnovesja.

Dobro se je dobro počutiti! Naše počutje pa je prenosljivo. Ker s sodelavci običajno preživimo več časa, kot z družino in prijatelji, se vprašajmo, kaj bomo naredili, da se bomo vsi dobro počutili.

 

Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS) in Slovenska kadrovska zveza (SKZ) vabita na 6. konferenco o zavzetosti z osrednjo temo dobrega počutja in energijskega ravnovesja. Dogodek se bo odvil 22. oktobra 2019 od 13. do 17. ure v Kreativnem centru Poligon, Tobačna ulica 5, Ljubljana.

Osrednji gostje dogodka bodo bodo pokrili tri različna področja doseganja lastnega počutja in ravnovesja:

dr. Klemen Podjed, poslovni trener, svetovalec in ICF coach bo predstavil inovativen pristop imenovan Kolo dobrega počutja;
Simona Lobnik Ambrožič, profesorica slovenščine in svetovalka razvojno kadrovskih procesov za podjetja. Z vodenjem pogovornega omizja bo skupaj s svojimi sogovorniki prikazala pomembnost ravnotežja delovnega in zasebnega življenja;
Mihael Žmahar, coach in predavatelj, ki nam bo predstavil, kako dosegati iskrenejše odnose in v delo vplesti nova razumevanja, katere zahteva nova doba.

Program:

13.00 – 13.05 Pozdrav organizatorja
13.05 – 14.10 dr. Klemen Podjed: Kolo dobrega počutja za rast in razvoj zaposlenih, predavanje
14.10 – 15.10 Simona Lobnik Ambrožič: Ravnotežje med poslovnim in zasebnim življenjem, pogovorno omizje
15.10 – 15.30 Odmor
15.30 – 17.00 Mihael Žmahar: Kadrovik in piarovec v novodobnem svetu, delavnica

Konferenca je za člane PRSS in SKZ brezplačna, prijave pa so obvezne.
PRIJAVE: https://forms.gle/YaoHq7HA9aj9TSb89

 

Utrinki Slovenskega kadrovskega kongresa 2019.

 

Slovenski kadrovski kongres je tudi letos uspešno za nami. Najlepše se zahvaljujemo vsem sponzorjem in partnerjem, ki so tako ali drugače pripomogli k uspešni izvedbi osrednjega kadrovskega dogodka pri nas, Slovenskega kadrovskega kongresa 2019.

Letos smo gostili EAPM Congress, ki se je v letošnjem letu prvič odvijal na območju vzhodne Evrope! Gregor Rajšp, predsednik Slovenske kadrovske zveze in direktor menedžmenta človeških virov in organizacije v Mercatorju, je za Dnevnik poudaril, da je za Slovenijo resnična čast, da smo gostili in soorganizirali Evropski kadrovski kongres, ki je že 29. zapored in letos prvič poteka v naši regiji. »Zbralo se je rekordno število kadrovikov, kar 500 nas je tukaj na Bledu. Poglobili smo se v najsodobnejše vsebine, s katerimi se ukvarjajo današnji kadroviki. To so kultura, agilnost, sodobno voditeljstvo in kompetence kadrovskih delavcev v prihodnosti,« je dodal.

Da boste lažje dočakali naslednji kadrovski kongres si oglejte nekaj foto utrinkov.

Se vidimo naslednje leto!

 

Slovenski kadrovski kongres 2019 – 29. EAPM kongres

 

Živimo v nestanovitnem, negotovem, kompleksnem in dvoumnem svetu, poslovanje pa zahteva agilnost, naklonjenost sodelovanju in hiter odziv na potrebe strank. Istočasno posamezniki kot zaposleni iščejo bolj osebno izkušnjo in odlično delovno okolje.

Na letošnjem mednarodnem kadrovskem kongresu združujemo predsednike evropskih kadrovskih zvez, strokovnjake s področja digitalne transformacije in uvajanja kulturnih kompetenc, bivšega NBA košarkarja, HR direktorje, predsednike uprav, ustanovitelja HR inštituta in generalnega sekretarja Svetovnega združenja zvez za upravljanje z ljudmi (WFPMA).

Vsi navedeni so nosilci HR prihodnosti, ki bodo 4. in 5. aprila na Bledu predstavili ključne sestavine, iz katerih boste lahko ustvarili najboljši recept za razvoj kadrovskega področja in zaposlenih v vaši organizaciji.


OSREDNJI GOVOREC

John Amaechi je spoštovan organizacijski psiholog, najbolje prodajan avtor New York Timesa in predsednik uprave podjetja APS (Amaechi Performance Systems). Sodeluje z organizacijami, kjer skrbi za izboljšanje učinkovitosti, pomaga pri težje rešljivih težavah in ustvarja uspešna delovna mesta, kljub izzivom in motnjam, ki smo jim priča v sodobnem svetu. Sodeluje tudi s posamezniki in jim pomaga pri izboljšanju komunikacije, vodstvenih sposobnosti in kulture v organizacijah za spodbujanje rasti, izboljšanja in doseganja ciljev. Preden je ustanovil svoje lastno podjetje, je bil več let profesionalni športnik in tudi prvi Anglež, ki je igral v NBA.Razpis za podelitev plaket in priznanj SKZ za leto 2019

 

Komisija za priznanja Slovenske kadrovske zveze/v nadaljevanju SKZ/ razpisuje podelitev plaket in priznanj za leto 2019.

Temeljni kriterij za podelitev plakete ali priznanja je, da je predlagani kandidat pri svojem delu in vedenju ravnal v skladu s Kodeksom etike kadrovskih strokovnjakov Slovenije.

Drugi kriteriji za podelitev plaket ali priznanj so:

Zlata plaketa

Zlato plaketo lahko prejmejo člani društva za kadrovsko dejavnost za življenjsko delo na področju kadrovske dejavnosti, pri čemer so s celovitim delovanjem in dosežki pomembno prispevali:
• k razvoju kadrovske dejavnosti in stroke ter
• k delovanju in razvoju društev za kadrovsko dejavnost na lokalni, državni ali mednarodni ravni.

Srebrna plaketa

Srebrno plaketo lahko prejmejo člani društva za kadrovsko dejavnost ali društvo za kadrovsko dejavnost in/ali druga organizacija, ki so aktivni praviloma vsaj 10 let in so pri tem:
• učinkovito in uspešno opravljali razvojno in strokovno delo na kadrovskem področju
• aktivno in učinkovito delovali v društvih za kadrovsko dejavnost in
• pomembno prispevali k povezovanju teorije in prakse.

Priznanje

Priznanja lahko prejmejo člani društva za kadrovsko dejavnost (posameznik ali skupina), društva za kadrovsko dejavnost in/ali organizacije, ki so:
• na kadrovskem področju oblikovali izviren model, metodo in/ali tehniko in jo preizkusili v praksi ter je uporabna v več organizacijah in dejavnostih
• učinkovito in uspešno uveljavili kadrovski projekt v praksi in je ta model prispeval k uspešnosti organizacije ali dejavnosti v najmanj 3 letnem obdobju
• imeli pomembne zasluge za učinkovito povezovanje znanosti, stroke ter prakse
• uspešno organizirali in vsebinsko razvijali delovanje društev za kadrovsko dejavnost in SKZ.

Pri podeljevanju plaket oziroma priznanj za uspešno delo društev za kadrovsko dejavnost se poleg zgoraj navedenih kriterijev upošteva tudi:
• dobra organiziranost društva,
• količina in kakovost izvedenih strokovnih dogodkov,
• udeležba članov na dogodkih društev za kadrovsko dejavnost ali SKZ,
• urejeno administrativno-finančno poslovanje.

 

Izraz društvo za kadrovsko dejavnost se uporablja v pomenu društva za kadrovsko dejavnost, ki je član SKZ.


Rokovnik:

  1. Razpis se pošlje društvom za kadrovsko dejavnost in objavi na spletni strani SKZ ter v strokovni reviji HRM.
  2. Pisne predloge z utemeljitvami za podelitev plaket ali priznanj je potrebno poslati do 26. februarja 2019 na naslov sekretar@skz.si oz. Slovenska kadrovska zveza, Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana.
  3. Komisija bo opravila izbor in predloge nagrajencev do 6. marca 2019 poslala v potrditev Upravnemu odboru SKZ.
  4. Plakete in priznanja bodo podeljene na Slovenskem kadrovskem kongresu, 04./05. aprila 2019 na Bledu. 

 

Predsednik komisije:

Robert Kaše 

Utrinki Slovenskega kadrovskega kongresa 2018.

Slovenski kadrovski kongres tudi letos uspešno za nami. Najlepše se zahvaljujemo vsem sponzorjem in partnerjem, ki so tako ali drugače pripomogli k uspešni izvedbi osrednjega kadrovskega dogodka pri nas, Slovenskega kadrovskega kongresa 2018.

Shranite datum!

4. in 5. april 2019

 

V našo družbo ponovno vabljeni 11. in 12. aprila 2019, ko bomo gostili EAPM Congress, ki se bo v prihodnjem letu prvič odvijal na območju vzhodne Evrope! V nadaljevanju si lahko ogledate tudi pismo, ki je ga predsednik EAPM namenil celotni slovenski HR skupnosti ter napovedal kadrovski kongres v letu 2019.

 

Spodaj pa z vami delimo letošnje fotoutrinke: