3. KONFERENCA O RAZVOJU KADROV– Kompetence 21. stoletja: od besed k dejanjem

Vas zanima katere so kompetence 21. stoletja?

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije vabi vse člane Slovenske kadrovske zveze k udeležbi na 3. konferenci o razvoju kadrov, ki se bo odvijala 27. in 28. maja v Laškem. Na konferenci bodo predstavili uspešne zgodbe in dobre prakse slovenskih podjetij, ki vlagajo v kadre in razvoj kompetenc ter s tem utrdili prepričanje, da se vlaganje v ljudi obrestuje.

Udeležba na konferenci je brezplačna, število mest je omejeno. Prijave na konferenco so odprte do srede, 20. 5. 2015.

Več informacij o konferenci najdete tukaj.

Vabljeni!

XIV. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI 2015

 

pravo

 

Na kongresu XIV. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti 2015, ki bo potekal 28. in 29. maja v Portorožu bodo predstavili dragocen pregled zakonodajnih novosti na področju urejanja delovnih razmerij ter pregled sodne prakse Vrhovnega sodišča RS in Višjega delovnega in socialnega sodišča po uveljavitvi ZDR-1 in odprta vprašanja delovnih sporov.

Osrednje teme kongresa bodo: Varstvo socialnih pravic v času ekonomske krize, Individualna delovna razmerja, Kolektivna delovna razmerja, Vpliv varčevalnih ukrepov na uresničevanje pravice do socialne varnosti in Pregled sodne prakse po ZDR-1 in odprta vprašanja delovnih in socialnih sporov. Zanimiva bo tudi razprava pri omizju na temo TTIP (Čezatlantskem trgovinskem in investicijskem partnerstvu med EU in ZDA) – so pridobitve in razvoj delovnega, socialnega, okoljskega ter potrošniškega varstva ogroženi?.

Več o samem dogodku na: http://dogodki.planetgv.si/DDPSV

Vabljeni!

 

 

 

Javni natečaj »Vzorni primeri etičnih praks in etičnega vedenja vodij«

Javni natečaj vabi k prijavi vse organizacije, ki si želijo pokazati dobre prakse etičnega ravnanja ali vedenja vodje. Glavni namen natečaja je zbiranje, širjenje in nagrajevanje primerov dobrih praks na področju poslovne etike ter s tem spodbujanje etičnega ravnanja, vedenja in vodenja. Prijavna dokumentacija je na voljo na spletni povezavi. Izpolnjeno dokumentacijo natisnete, podpišete in preslikano (skenirano) verzijo pošljete po elektronski pošti.

Društvo za poslovno etiko in etično voditeljstvo prijave sprejema do 30. aprila 2015 na elektronski naslov poslovna@poslovna-etika.si.

Več informacij o natečaju najdete na: http://feel-leadership.si/natecaj/

Podelitev priznanj »ETIČNI VODITELJ LETA 2015« bo potekala na konferenci FEEL 2015, ki  bo 10.6.2015 na Brdu pri Kranju. Poleg domačih govorcev bo glavni govorec iz tujine, in sicer dr. Edvard Freeman. Rdeča nit letošnjega dogodka je »ETIČNI VODITELJ«.

Člani DKD imajo 10% popust na kotizacijo pri udeležbi na konferenci FEEL 2015 .

 

Zdravi na kvadrat

Zakon delodajalcem določa obvezne aktivnosti iz načrta promocije zdravja na delovnem mestu. Vendar to še zdaleč ni dovolj za dvig kvalitete zdravja in posledično življenja zaposlenih. Z Dnevom zdravja in športa za gospodarstvo želijo na GZS spodbuditi zavedanje vsakega posameznika o pomembnosti vpliva zdravega življenjskega sloga na njegovo zdravje. Dan zdravja se bo odvijal na svetovni dan Zemlje, 22. aprila 2015 na stadionu MORS (za poslovno stavbo GZS, Kardeljeva ploščad, Ljubljana) za Bežigradom v Ljubljani. Zaposleni se bodo lahko udeležili številnih brezplačnih aktivnosti, potekale pa bodo: športne aktivnosti s športnimi društvi, test hoje na 2 km, delavnica nordijske hoje in teka, aktivnosti za zdravje: meritve in svetovanja.

Vse aktivnosti bo spremljalo prijetno družabno vzdušje. Vsako uro bodo izžrebali več nagrad za udeležence in podelili posebne nagrade podjetjem z večjim številom udeležencev. Udeleženci iz podjetij se bodo lahko glede na interes vpisali v programe športnih društev.

Da bi se lahko Dneva zdravja in športa udeležilo čim več zaposlenih, vključno z izmenskimi delavci, bodo navedene aktivnosti potekale tako v dopoldanskem kot v popoldanskem času, od 10h do 18h.

Prijave za podjetja zbirajo do 13. aprila na zdravi2@gzs.si. Prijavnico najdete v priponki. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Alenko Dovč, telefon: 01/5898 401.

PRIJAVNICA NA DAN ZDRAVJA IN ŠPORTA ZA GOSPODARSTVO

OD ZAVZETOSTI DO USPEŠNOSTI

Vabimo vas na prvo letošnje srečanje Sekcije za interno komuniciranje v Slovenskem društvu za odnose z javnostmi (PRSS), s katerim Slovenska kadrovska zveza že nekaj časa dobro sodeluje. To se je pokazalo tudi pri uspešni izvedni skupne Konference o zavzetosti. Ne steklena krogla, zavzetost sodelavcev (angl. employee engagement) je pokazatelj današnje in prihodnje uspešnosti organizacij. Prav zato bodo na srečanju »OD ZAVZETOSTI DO USPEŠNOSTI« govorili o vlogi internih komunikatorjev pri ustvarjanju in spodbujanju zavzetosti sodelavcev. Srečanje bo potekalo v četrtek, 2. aprila 2015 od 17.00 do 18.30, v prostorih podjetja Danfoss Trata, Jožeta Jame 16 v Ljubljani. Temo bodo predstavile mag. Marjeta Tič Vesel, starejša svetovalka v agenciji Pristop, redna predavateljica na temo internega komuniciranja ter pobudnica zbliževanja in sodelovanja komunikacijske in  kadrovske stroke v delovni skupini KOKA, ki bo v uvodu srečanja predstavila pomen krepitve in merjenja zavzetosti zaposlenih. Ter Bojana Zupanič, HR Business Partner, Danfoss Tratain Mateja Panjan, HR and Communication Coordinator, Danfoss Trata, ki bosta predstavili dobro prakso spodbujanja in ohranjanja zavzetosti sodelavcev v Danfossu.

Dogodka se člani SKZ lahko udeležite brezplačno. Prosimo, da svojo udeležbo sporočite najkasneje do torka, 31. marca 2015, do 15. ure na naslov sekretar@skz.si. Veselimo se vaše udeležbe in dobre razprave, ki se bo na srečanju zagotovo razvila.

SVETOVNI KONGRES ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV, MUMBAI

Mesto Mumbai bo v mesecu februarju 2015 tradicionalno gostilo svetovni kadrovski kongres z zanimivo osrednjo tematiko:
“Connecting minds, creating the future”. Na kongresu se vsako leto zberejo številni kadrovski strokovnjaki s celega sveta, ki predstavljajo nove  pristope ali sisteme dela na kadrovskem  področju. Kongres ima močno podporo indijske države, številnih akademskih organizacij in velikih korporacij. Na kongresu podelijo nagrade  številnim organizacijam in posameznikom, ki so znatno prispevali k razvoju kadrovske stroke ali so bili zelo uspešni pri uvajanju novosti na kadrovskem področju v podjetjih in v drugih organizacijah.
Iz Slovenije se je kongresa v l. 2013 udeležila Vanda Pečjak, takratna predsednica SKZ, ki je na dogodku za svoje izjemne dosežke prejela nagrado Women super achiever award. Letos pa tja odhaja Andreja Koderman, ki že več let uspešno deluje na kadrovskem področju doma in v tujini.
Več o kongresu lahko preberete na   www.worldhrdcongress.com.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Vabilo k sodelovanju pri raziskavi

Logo MDDSZ

Vabimo vas k sodelovanju v kratkem vprašalniku: Učinki sprememb v regulaciji trga dela 2014. Z namenom, da se pripravi analiza učinkov reforme trga dela je, na Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, delovna skupina za spremljanje učinkov sprememb v regulaciji trga dela, pod vodstvom dr. Alenke Kajzer in v sodelovanju z dr. Andrejem Kohontom, oblikovala vprašalnik, s katerim želijo od vas pridobiti mnenje, kako se spremembe in novosti zakonodaje na področju trga dela uporabljajo v praksi ter kako ocenjujete posamezne institute. Vprašanja zajemajo ukrepe, s katerimi so bili zajeti poglavitni cilji nove zakonodaje: povečanje fleksibilnosti trga dela, zmanjšanje segmentacije in povečanje učinkovitosti delovno pravnega varstva ter se nanašajo na izvajanje sprememb in novosti v letu 2014. Za kakovosten vzorec teh učinkov je potrebno zbrati vsaj 200 vaših odgovorov (izpolnjenih vprašalnikov), zato vam bomo za sodelovanje zelo hvaležni. Podatki, ki bodo pridobljeni na podlagi izpolnjenih vprašalnikov, bodo vključeni v analizo doseganja učinkov posameznih ciljev, na katere se zakonske novosti nanašajo. Vprašalnik je dostopen na povezavi: Učinki sprememb v regulaciji trga dela 2014 . Prosimo, vzemite si čas ter podajte vaše cenjeno mnenje in tako pomagajte priti do čim bolj realnega stanja. Tako bomo lahko vplivali na izboljšave.

Zahvaljujemo se vam za čas in doprinos k uspešnosti raziskave.

RTEmagicC_VkljuciVseLogo_01.jpg

MEDNARODNA KONFERENCA : “Korupcija in transparentnost pri kadrovanju-ali je spol pomemben”

V skupni organizaciji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Komisije za preprečevanje korupcije in Fakultete za družbene vede je 3. decembra 2014 v prostorih Fakultete za družbene vede potekala mednarodna konferenca o korupciji in transparentnosti pri kadrovanju. Predavatelji iz Slovenije in iz evropske komisije so predstavili številne raziskave s tega področja in predstavili nekatere naslednje aktivnosti za izboljšanje .

Gradiva s konference lahko najdete na povezavi.