Delovna skupina KOKA nadaljuje s prepletanjem kadrovikov in komunikatorjev

Vabimo vse zainteresirane, tako s strani PRSS kot SKZ, da se v delovno skupino KOKA pridružijo kot novi člani. Zavzete ambasadorje internega komuniciranja iz vrst obeh strokovnih združenj vabimo, da se kot novi člani delovne skupine KOKA do 30. 1. 2015 prijavijo na naslov: sekretar@skz.si
Spomnimo, da sta novembra 2013 PRSS in SKZ podpisala dogovor o strokovnem partnerstvu kot korak k zbliževanju dveh strok, ki vplivata na učinkovitost korporativnih komunikacij. Motiv za sodelovanje izvira predvsem iz področja internega komuniciranja, saj le-to postaja vse bolj pomemben vzvod ravnanja z zaposlenimi, večanja njihove zavzetosti in ima tudi merljive učinke na poslovno uspešnost.
Da bi sodelovanje obeh strok prinašalo oprijemljive rezultate, smo konec leta 2013 oblikovali delovno skupino KOKA. Vanjo smo povabili člane PRSS in SKZ. V delovno skupino so se takrat vključili trije kadroviki in trije komunikatorji: Andrej Kohont, Saša Miladinović, Tatjana Lozar iz Slovenske kadrovske zveze in Jana Lutovac Lah, Sašo Sever in Marjeta Tič Vesel iz Slovenskega društva za odnose z javnostmi.Po zaključenem prvem letu delovanja delovne skupine KOKA, lahko poročamo o zadovoljivih rezultatih. Prva pobuda delovne skupine je bila regijske narave. Tako PRSS kot SKZ so povabili regionalne predstavnike, da v letu 2014 organizirajo  v svoji regiji vsaj en skupni dogodek. Glede na izkazan interes sta se tako realizirala dva regijska srečanja, in sicer v Novi Gorici ter Celju. Druga pobuda delovne skupine KOKA je bilo vsebinsko sodelovanje pri organizaciji letnih konferenc obeh združenj, na katere seveda vabimo člane obeh. Tako so aprila 2014 komunikatorji predavali na Slovenskem kadrovskem kongresu na temo komuniciranja ob prevzemih in združitvah, novembra 2014 pa so kadroviki na SKOJ-u kot skupno temo obdelali digitalno delovno okolje. Tretja, najbolj odmevna pobuda je bila organizacija prve, skupne konference o zavzetosti v Sloveniji (septembra 2014), ki jo je obiskalo preko 170 kadrovikov in komunikatorjev. Vse opisane dejavnosti je KOKA podkrepila tudi s pisanjem člankov v splošnih in strokovnih medijih o pomenu internega komuniciranja za poslovno uspešnost organizacij.

Dobro leto dni po začetku delovanja člani KOKE verjamejo, da so stopili na pravo pot in naredili prave prve korake. Zanimivo potovanje se seveda nadaljuje. V letu 2015 pozivajo regijske predstavnike obeh strokovnih združenj, da organizirajo skupne regijske dogodke, še naprej  predavajo ter izpostavljajo skupne teme na letnih konferencah obeh strokovnih združenj, razmišljajo pa že tudi o drugi epizodi konference na temo internega komuniciranja 🙂

Vabljeni v zavzeto ekipo KOmunikatorjev in KAdrovikov!