Delovna skupina KOKA – Simbioza med kadroviki in komunikatorji

Interno komuniciranje je kot pajek, ki plete mrežo med sodelavci v družbi in jih povezuje. Vsako svojo potezo načrtuje premišljeno, skrbno in jo odgovorno vplete v kontekst. Upravljanje zaupanja sodelavcev je tako eno od ključnih področij delovanja stroke odnosov z javnostmi in menedžmenta sodelavcev.

Zaposleni postajajo ključni vzvod upravljanja ugleda, saj ločnica med interno in eksterno komunikacijo pospešeno bledi. Interno komuniciranje kot strokovno področje je tako v preseku polja delovanja strokovnjakov s področja odnosov z javnostmi in upravljanja človeških virov. Obe disciplini pa pomembno vplivata na učinkovitost korporativnih komunikacij.

 Strokovno partnerstvo odnosov z javnostmi (Slovenskega društva za odnose z javnostmi, PRSS) in menedžmenta sodelavcev (Slovenska kadrovska zveza, SKZ) smo sklenili na Slovenski konferenci odnosov z javnostmi novembra 2013 in oblikovali delovno skupino z imenom KOKA (sestavljenka nazivov KOmunikator in KAdrovik).
Delovno skupino KOKA sestavljajo trije komunikatorji in trije kadrovski predstavniki. Iz vrst SKZ so to Tatjana LozarSaša Miladinović (Si.mobil) in dr. Andrej Kohont (FDV), postavo PRSS pa sestavljajo Marjeta Tič Vesel (Pristop), Jana Lutovac Lah (Univerza v Ljubljani) in Sašo Sever (Zavarovalnica Triglav).Motiv za sodelovanje izvira s področja internega komuniciranja, ki v današnjih razmerah nenehnih sprememb postaja vse bolj pomemben vzvod upravljanja zaupanja sodelavcev. Zaostrene gospodarske razmere, izziv medgeneracijskega upravljanja in vse kompleksnejši procesi v podjetjih zahtevajo drugačno komuniciranje. Potreba po upravljanju sodelavcev in komuniciranju v polnem pomenu besede je zato danes pomembnejša kot kdajkoli prej.Verjamemo, da bo sodelovanje obeh panog (HR in PR) prineslo pozitivne rezultate. Komunikatorji in kadroviki lahko namreč postavimo pravo zavedanje o pomenu iskrene in enoznačne komunikacije ter s svojim strokovnim znanjem pomagamo graditi funkcionalno organizacijsko kulturo. Vse to počnemo s ciljem, da med nitke ujamemo svojo energijo in podpremo spremembe v podjetjih ter tkemo mrežo informiranih, motiviranih in zavzetih sodelavcev.