SPLOŠNI PODATKI

Društvo za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine
Naslov:  Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto
Matična številka: 1148605000
Davčna številka: 11332450
TRR: SI56 0510 0801 6040 979 (Abanka)
Telefon:  07 331 79 60
E-naslov: matej.cernelc@krka.biz

Društvo je bilo ustanovljeno 3. aprila 1997. Trenutno je v društvo včlanjenih 150 oseb, več kot polovica članov je zavzetih, ostali se nam pridružujejo glede na obravnavane teme in razpoložljivi čas. Z veseljem zapišemo, da se naše vrste tudi pomlajujejo, saj se nam pridružuje že Y generacija.

Svoje poslanstvo uresničujemo z organiziranjem strokovnih dogodkov članov in drugih strokovnjakov v obliki izobraževanj, forumov in okroglih miz (v povprečju 4-5 dogodkov na leto), z organiziranjem strokovnih ekskurzij (forumov kadrovskih praks) ipd. Dejavni smo z namenom izpopolnjevanja in pridobivanja znanja s področja kadrovske dejavnosti in s ciljem seznanjanja članov z dosežki teorije in prakse (do 2x letno), s povezovanjem z izobraževalnimi institucijami, ki izobražujejo strokovnjake za področje kadrovske dejavnosti ter z nudenjem strokovne pomoči članom pri izvedbi njihovih dejavnosti. Pomembno je izpostaviti, da ima vsa naša dejavnost še večjo regijsko težo in odmevnost v regijskem prostoru, saj se uspešno in sinergično, že vrsto let, povezujemo s Sekcijo za ravnanje s človeškimi viri pri GZDBK.

Na spletni povezavi si lahko pogledate forume kadrovskih praks, ki smo jih imeli: http://www.gzdbk.si/si/sekcije/srcv/forum/

Organi društva

Izvršni odbor:

  • Matej Černelč, predsednik
  • Zala Peternel, tajnica
  • Alenka Muc, blagajnik

Člani:

  • Martina Brec
  • Branka Dajčman
  • Irena Mislej
  • Andreja Žokalj

Nadzorni odbor:

  • Mojca Novak
  • Dragica Ferbežar
  • Andreja Kristan

Disciplinska komisija:

  • Azra Adrović (predsednik)
  • Polona Mirt
  • Marija Jurekić