SPLOŠNI PODATKI

Društvo kadrovskih delavcev Gorenjske
Naslov: Šuceva ul. 23, Kranj
Matična številka: 5059151000
Davčna številka: 53194462
TRR: SI56 0700 0000 0553 669
E-pošta: jozica.faletic@sava.si

Po nekajletnem zatišju, ko je društvo mirovalo, je v mesecu maju 2010 pričel delovati koordinacijski odbor za pripravo skupščine. Le-ta je pripravil gradivo za skupščino in povabil v društvo kadrovske delavce Gorenjske. Na skupščini, ki je potekala 23.6.2010 v Kranju, so člani društva sprejeli spremembe Pravil društva in izvolili člane izvršnega in nadzornega odbora.

Gospa Tatjana Lozar, nova predsednica društva, je na skupščini predstavila program dela za obdobje 2010-2012. Glavne aktivnosti društva v tem obdobju so: proaktivna vloga pri spremembi zakonodaje, izvedba izobraževanj, tekoče informiranje članov, medgeneracijsko sodelovanje, sodelovanje z regijskimi društvi in povečanje števila članov. V društvu, ki združuje kadrovske strokovnjake različnih področij, je bilo konec leta 2010 56 članov.

Organi društva

Izvršni odbor:

  • Tatjana Lozar, predsednica
  • Darja Centa
  • Bojan Škof
  • Dragica Ribnikar
  • Sonja Đerič
  • Jožica Faletič

Nadzorni odbor:

  • Stanislava Rozman
  • Andreja Bauman
  • Nataša Jakobčič