Društvo kadrovskih delavcev Maribora, Lenarta in Slovenske Bistrice je bilo ustanovljeno leta 1976. Društvo ima okoli 60 članov iz Podravja. Z namenom pomladitve članov in tudi občasnih udeležencev tesno sodelujemo z Kariernim centrom Univerze v Mariboru.

Člani društva smo v minulih letih, še zlasti v tranzicijskih časih, interdisciplinarno obravnavali številne spremembe zakonov, kolektivnih pogodb in drugih aktov s področja delovno pravne zakonodaje (delovna razmerja, invalidsko-pokojninska problematika, zdravstveno zavarovanje delavcev, področje brezposelnosti in zaposlovanje, štipendijska problematika, itd.). Na mesečnih srečanjih člane seznanjamo z aktualnimi dogodki na področju HRM. Naša srečanje organiziramo skupaj z različnimi društvi in združenje- saj verjamemo v sinergijo in povezovanje

Organi društva

Predsednica: mag. Mirjana Ivanuša-Bezjak

Podpredsednica: Lara Delič

Tajnica: Bojana Slana

Člani izvršnega odbora:

  • Mirjana Ivanuša-Bezjak- predsednica društva
  • Lara Delič- podpredsednica društva
  • Bojana Slana- tajnica društva
  • Marjetka Mikulandra
  • Nataša Fras

Člani nadzornega odbora:

  • Damir Battisti- predsednik
  • Mirjana Zgaga
  • Alenka Sagadin-Mlinarič