SPLOŠNI PODATKI

Društvo za kadrovsko dejavnost Pomurja
Naslov:  Ul. arhitekta Novaka 3, 9000 Murska Sobota
Matična številka: 1389432000
Davčna številka: 16662024
TRR: SI56 0234 0008 7592 838
Telefon:  02 530 16 31
E-naslov: breda.antalic@apms.si

Društvo za kadrovsko dejavnost Pomurja, s sedežem v Murski Soboti, Arhitekta Novaka 3 (Zavod RS za zaposlovanje), deluje že od leta 1999. Društvo deluje v skladu z določili Zakona o društvih (Ur.l. RS, št. 61/2006) in določili Pravil Društva za kadrovsko dejavnost Pomurja, z dne 26.03.1999.

Z organizacijo strokovnih izobraževanj, seminarjev, srečanj, strokovnih ekskurzij ter izmenjave izkušenj in dobre prakse, zasleduje društvo zastavljene cilje, ki so predvsem sledeči:
– vzpodbujanje večje strokovnosti in vloge kadrovske, zaposlitvene in HRM dejavnosti,
– vzpodbujanje strokovnega in etičnega razvoja kadrovskih in zaposlitvenih delavcev in menedžerjev,
– uveljavljanje upravljanja s človeškim kapitalom kot strateško funkcijo vodenja podjetij,
– nudenje pomoči kadrovskim in zaposlitvenim delavcem pri izvrševanju njihovih nalog,
– obveščanje o vseh novostih in dosežkih na področju kadrovske dejavnosti.

Društvo združuje skupaj cca. 70 individualnih članov, kadrovskih managerjev in strokovnjakov iz pomurskih podjetij, zavodov in drugih organizacij, ki se ukvarjajo s kadrovsko dejavnostjo in razvojem kadrovske stroke.
Letno organizira društvo dve do tri strokovne dogodke, predvsem seminarje na aktualne teme, povezane z novo zakonodajo, ter strokovno ekskurzijo s ciljem izmenjave dobrih praks. Obiskali smo že kar nekaj uspešnih slovenskih podjetij, kot so: Gorenje, Droga, Merkur, Sava, Arcont, Trimo, Luka Koper, Danfoss Trata, RTV Slovenija, Talum Kidričevo, Reflex, Nafta, Elektromaterial, ipd. Želimo seveda, da bi teh dogodkov bilo čim več.

Prioritetna naloga društva je, nuditi svojim članom čim več informacij za kvalitetno delo ter seznanjanje z dobro prakso na delovno pravnem in kadrovskem področju. Pomembna naloga društva je tudi ta, da v naše članstvo privabimo čimveč mlajših strokovnjakov s svežimi idejami in energijo.

DKDP se financira izključno iz članarine svojih članov in s plačilom kotizacije ob udeležbi na seminarjih.

Organi društva

Izvršni odbor:

 • mag. Metka SVETEC ŠOOŠ, predsednica
 • Breda SOVIČ,
 • Mirjana ŠONAJA,
 • Stanka PERČIČ,
 • Simona KOVAČ,
 • Alenka SAMEC,
 • Matej FURLAN.
Nadzorni odbor:
 • Rija SRKOČ,
 • Brigita SENEKOVIČ KOČAR,
 • Ana KAPUN.
Častno razsodišče:
 • Cvetka SREŠ,
 • Tatjana MISJA,
 • Bojana GJERKEŠ.