SPLOŠNI PODATKI

Društvo za kadrovsko dejavnost Zasavja
Naslov: Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi
Matična številka: 1129724000
Davčna številka: 46213996
TRR: SI56 6100 0000 2641 463 (Delavska hranilnica d.d.)

Društvo za kadrovsko dejavnost Zasavja smo ustanovili junija 2001. Ustanovni občni zbor je bil v poslovnih prostorih družbe Svea d.d. Zagorje, kjer sta nas s svojo prisotnostjo počastila in nam dodala pogum za prihodnje delo predstavnika predsedstva ZDKDS gospod Jože Glazer in, žal že pokojni, gospod Janez Kapun. 

V tem času smo člani društva poskušali prispevati svoj delež k večanju strokovnega nivoja kadrovske stroke v Zasavju, pa tudi poskrbeti za boljše medsebojno poznavanje in pomoč.
V društvu še vedno krepimo izmenjavo dobre prakse s kadrovskimi krožki, s čimer smo pričeli že v letu 2006.  Tako organiziramo različna strokovna srečanja za člane društva in vse druge strokovnjake oz. vodilne delavce iz regije, ki jih nagovori naše vabilo.
Želimo in prizadevamo si, da bi mogli preko projektov našega društva vplivati na humanejši pristop k zaposlenim, s tem pa bi z našim skupnim sodelovanjem in vplivanjem v zasavskem okolju naše strokovno združenje vse bolj služilo svojemu namenu, t.j. dvigovanju kvalitete delovnega življenja in kvalitete življenja v regiji nasploh. Obenem čutimo veliko potrebo po vzpostavitvi formalnega sistema za izvajanje kadrovske funkcije, ki bo pravne in fizične osebe, ki zaposlujejo delavce, zavezoval k skrbnemu, družbeno odgovornemu in etičnemu ravnanju z ljudmi pri delu. Zavedamo se, da tudi na področju dela v sistemu socialno-tržnega gospodarstva deluje trg z vsemi svojimi mehanizmi oz. značilnostmi, hkrati pa menimo, da bi z urejenostjo delovnih razmerij v najširšem, ne le pravnem smislu, mogli vplivati na regulacijo trga dela tako, da bi bila posledično kvaliteta življenja (ne)zaposlenih državljanov na pomembno višji ravni kot je v tem trenutku. Na tem področju se zadeve, žal, zelo počasi, če sploh kaj premikajo. Žalostni in nedostojni primeri iz vsakodnevne slovenske realnosti potrjujejo pravilnost našega razmišljanja, zato smo veseli vseh aktivnosti na področju prenove ZDKDS, pri kateri zavzeto sodeluje tudi naša kolegica Lilijana Mandelj.
Društvo za kadrovsko dejavnost Zasavja je na občnem zboru dne 15.4. 2010 razpravljalo o aktualni problematiki s področja upravljanja s človeškimi viri v regiji in širše. Kot del nevladnega sektorja smo se odločili odslej delovati še bolj družbeno angažirano in   s svojimi pobudami in predlogi prispevati svoj delež k oblikovanju politik in praks z našega strokovnega področja.

Organi društva

Upravni odbor:

  • Tadeja Nimac, predsednica,
  • Marjana Mlinarič Pikelj, članica in namestnica predsednice,
  • Alenka Gračnar, blagajničarka,
  • Helena Dobčnik, tajnica,
  • Lijana Vidic Ristič, članica,
  • Nada Zupan, članica,
  • Ivi Leskovar, članica,
  • Soniboj Knežak, član,
  • Tone Bezgovšek, član.
Nadzorni odbor:
  • Silva Velkavrh, predsednica,
  • Desanka Omahne, članica,
  • Marjana Razoršek, članica.
 Častno razsodišče:
  • Slavko Vran, predsednik,
  • Sonja Kušter, članica,
  • Alenka Maurer, članica,
  • Rosita Razpotnik, članica.