SPLOŠNI PODATKI

Društvo študentov kadrovskega menedžmenta
Naslov:  Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
Matična številka: 1209752000
Davčna številka: 25651820
TRR: SI56 6100 0000 7197 553 (Delavska hranilnica d.d.)

Elektronski naslov: dskm.drustvo@gmail.com
Telefonska številka: 068 922 274


Cilj študentskega društva je poleg zagotavljanja kakovostnejšega znanja s področja kadrovskega menedžmenta tudi in predvsem zgraditi most med teorijo in prakso.

Društvo študentov kadrovskega menedžmenta (DŠKM) je bilo ustanovljeno z ustanovno sejo 14. marca 2001. Takoj naslednje leto je bilo kot štirinajsto društvo sprejeto v Zvezo društev za kadrovsko dejavnost Slovenije (ZDKDS), sedaj SKZ.

Namen društva je študentom kadrovskega menedžmenta pomagati pri vsakodnevnih dejavnostih, popestriti študij in ga razširiti tudi na praktično področje. Poleg zagotavljanja kakovostnejšega znanja s področja kadrovskega menedžmenta, so cilji DŠKM usmerjeni tudi k večji prepoznavnosti študijske smeri, ki se po novem imenuje Sociologija – Upravljanje organizacij, človeških virov in znanja.

Zgoraj omenjene cilje društvo dosega z organizacijo predavanj, tečajev, delavnic, strokovnih ekskurzij in seminarjev. Zbira se podatke tako o samem študiju kot tudi o študentih smeri sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja, ter seznanja študente z delom kadrovikov. V skrbi zagotoviti čimbolj kakovostne storitve za svoje člane, si društvo prizadeva povezovati se tudi z drugimi društvi in organizacijami, udeležuje se in sodeluje na raznih njihovih predavanjih, seminarjih, konferencah ipd.

Vabljeni ste, da DŠKM povšečkate tudi na Facebooku in Instagram profilu.

Vodstvo društva

Upravni odbor DŠKM:

  • Zala Vehar, predsednica
  • Nika Pongrac, podpredsednica
  • Maša Povšin, tajnica
  • Evita Petrovčič, blagajničarka
  • Klara Anžlovar, članica
  • Kiara Dular Zagorc, članica
  • Matic Ahac, član