SKUPINA PRIMERA, celovite kadrovske rešitve, d.o.o.

SKUPINA PRIMERA, celovite kadrovske rešitve, d.o.o.
Prešernova cesta 5, 1000 Ljubljana

V Primeri smo strokovnjaki za inovativne rešitve na področju ocenjevanja potencialov. Uporabljamo preverjene psihološke teste in razvijamo izvirne ocenjevalno razvojne centre po meri naročnika. Z interaktivnimi delavnicami spodbujamo razvoj mehkih veščin in pomagamo oblikovati učinkovite time. V kadrovsko stroko vnašamo multidisciplinaren preplet psiholoških in ekonomskih znanj.

Ocenjevanje potencialov:
Ste se kdaj spraševali, zakaj na kadrovskih intervjujih dobite vedno iste odgovore? Kandidati so odlično pripravljeni, zato obstaja nevarnost, da se boste odločili subjektivno, na podlagi prvega vtisa ali komunikacijskih veščin kandidata. Kar zadošča za dober vtis na polurnem razgovoru pa pogosto ni dovolj za uspešno delo v podjetju. S psihološkimi testiranji, ocenjevalno-razvojnimi centri in vedenjskimi intervjuji zberemo manjkajoče informacije in vam pomagamo pri kadrovski selekciji.
Ocenjevanja potencialov pa se ne poslužujemo le pri izbiri novih sodelavcev. Uporabljamo jih tudi pri razvoju obstoječih sodelavcev in zagotavljanju nasledstev za najbolj zahtevna delovna mesta v podjetju. V teh primerih skupaj z naročnikom oblikujemo kompetenčni model, potenciale pa ocenimo z metodo 360 stopinj ali razvojno-ocenjevalnim centrom. Udeleženci lahko primerjajo informacije o tem, kako se vidijo sami in kako jih vodijo drugi. Povratne informacije so hkrati dragocena osnova za oblikovanje osebnega razvojnega načrta.

Razvoj mehkih veščin:
V izobraževalne programe vključujemo sodobne prakse za učinkovito učenje, ki temeljijo na izkustvenem učenju, igrifikaciji, coachingu, vključevanju udeležencev v inoviranje rešitev in uporabi tehnik kreativnega razmišljanja. S temi metodami oblikujemo programe za treniranje komunikacijskih in vodstvenih veščin, zagotavljanje kakovostne storitve za kupce, ravnanje v stresnih situacijah, boljšo komunikacijo in reševanje konfliktov.
Poleg izobraževalnih programov nudimo tudi sistemske rešitve za vzpostavitev praks letnih razgovorov, mentorstva in notranje mreže učiteljev v podjetjih.

Učinkoviti timi:
Običajno vemo, kaj je uspešno timsko delo, prakticiramo ga pa ne. S poslovnimi simulacijami in teambuildingi pomagamo timom, da se medsebojne razlike članov ne odrazijo v večjem številu konfliktov temveč v višji ravni kreativnosti. Z merjenjem organizacijske klime pa vodstvu in kadrovskim oddelkom zagotovimo informacije, ki omogočijo varno, zdravo in pozitivno delovno okolje.

Poslovna rast:
Tako kot za nogomet potrebujemo žogo, tako za inoviranje potrebujemo orodja, ki spodbujajo kreativno razmišljanje in vodijo k oblikovanju storitev po meri kupcev. Za inoviranje nudimo delavnice dizajnerskega razmišljanja. To je pristop d.school iz Stanfordske univerze, ki vodi proces inoviranja od odkrivanja potreb kupcev, hitrega prototipiranja do končnega izdelka. Za inoviranje poslovnih modelov uporabljamo canvas poslovno modeliranje. To je orodje, ki nam omogoči, da na eni A4 strani razvijemo in preizkušamo nove poslovne modele za bolj učinkovito poslovanje podjetja.

+386 30 998 276