Kakšna je čarobna formula?

Pravi ljudje + prave veščine + na pravem mestu + ob pravem času + s pravo motivacijo!

 

To je formula, ki vodi do zavzetih zaposlenih, inovativnosti in produktivnosti.

Večina vodij je mnenja, da je prav to formula, ki jo skušajo rešiti dan za dnem, vendar je iskanje odgovora tako kompleksno in nedosegljivo kot iskanje svetega grala.

Rešitve te magične formule pa ne iščejo le vodje, temveč tudi zaposleni: kako narediti to, kar delajo, bolj zanimivo, izpolnjujoče ter zabavno.

Nikoli v zgodovini ni na trgu dela skupaj nastopalo kar 6 različnih generacij.

Prisluhnite zgodbi o ljudeh 21. stoletja!
Kako zavzetost zaposlenih, inovativnost ter produktivnost spreminjajo organizacije, nam bo predstavil:
Tim Ringo, avtor in svetovalec.


Je soavtor knjige HR analytics, Calculating Success, izdane pri založbi Harvard Business Review. Vodil je številne svetovalne projekte s področja HR transformacijeupravljanja talentov, veščin in znanja v Aziji, Amerikah in Evropi ter v večini  panog, med drugim v finančnem posredništvu, telekomunikacijah, tehnologiji, proizvodnji ter logistiki in prevozništvu. S svetovanjem je začel pri Andersen Consulting in  kasneje nadaljeval kot globalni vodja pri IBM Human Capital Management Consulting. Sedaj je podpredsednik za HR poslovno področje v  podjetju SAP.

Spoznajte skrivnosti čarobne formule, moč transformacije je v vaših rokah!

Ne odlašajte s prijavo, prihranite 60€!


»Kadrovski praznik« navdušuje

»Množičnost, strokovnost, povezovanje in druženje so pomembne značilnost tega »kadrovskega praznika«. Udeležujem se ga zato, ker se vsako leto ukvarjamo/seznanjamo s sodobnimi temami in dilemami na področju kadrovskih virov.

V zadnjih letih pa me navdušuje to, da se ga udeležuje vedno več vrhovnih odločevalcev / glavnih direktorjev, ki se zavedajo pomena in učinka strokovnega dela z ljudmi. Ne nazadnje prihajam tudi zato, ker je tradicionalno in edino vseslovensko strokovno srečanje ljudi, ki se ukvarjamo z ljudmi, našim največjim bogastvom.«

Mag. Roman Kolar, vodja kompetenčnega centra, RTV Slovenija

PROGRAM