Kdaj se v podjetju splača mediacija kot metoda reševanja sporov in kot pristop pri pogajanju?

SKZ_drustva-logo_JPG_72dpi-09Društvo za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine soorganizira dogodek v sodelovanju s Sekcijo za ravnanje s človeškimi viri. 

Kdaj: ponedeljek, 30. maj 2016, ob 9.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 – II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj usposabljanja:
Podjetja se konfliktom ne morejo izogniti. Načinov in metod reševanja sporov je veliko, a za podjetja je pomembno, da izberejo takšne, s katerimi prihranijo čas, denar in ugled.

Na usposabljanju boste spoznali gospodarsko mediacijo, kot jo najpogosteje uporabljamo v podjetjih.
Najpogostejši spori, ki jih podjetje z mediacijo lahko rešuje, so:
– spori med zaposlenimi ali v kolektivu,
– spori med podrejenimi in nadrejenimi,
– spori v vodstvu podjetja, spori med oddelki,
– spori med vodstvom in lastniki ali med lastniki in
– spori podjetja z zunanjim okoljem – z ostalimi pravnimi subjekti (osbami, pojetij, organizacijami …)

Vsebina:

  • Kje in kako je v podjetju uporabna mediacija in kakšne so koristi?
  • Mediacija v gospodarskih zadevah: med dvema ali več gospodarskimi subjekti, znotraj podjeta in kolektiva, interni mediator v podjetju in njegova vloga
  • Kdaj uporabiti notranjega in kdaj zunanjega mediatorja?
  • Harwardska metoda pogajanj: nasprotni interesi, čustva strank na pogajanjih, pogajalske strategije
  • Mediacija, mediator in vodenje pogajanj: priprava strank na pogajanja, cilji in vsebina pogajanj, načini pogajanj, napake v pogajanjih, zastoj v pogajanjih in kako ga preseči, zaključek in priprava dogovora
  • Podjetje kot stranka v pogajanjih in mediator: priprava lastnih pogajalskih izhodišč, poznavanje izhodišč nasprotne strani, moji cilji, vsebine in strategija pogajanj, sodelovanje in tekmovanje. 


Konkretne koristi za udeleženca:

  1. Ugotovijo prednosti mediacije ter notranjega ali zunanjega mediatorja.
  2. Spoznajo tehnike pogajanj in značilnosti pogajalskega procesa.
  3. Pridobijo spoznanja za pogajanja, kjer nastopajo kot stranke.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo le na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 25. 5. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Dodatna pojasnila najdete na povezavi.

Na dogodek se lahko prijavite tukaj.