Mediacija v podjetjih

SKZ_drustva-logo_JPG_72dpi-09Društvo za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine v sodelovanju s Sekcijo za ravnanje s človeškimi viri in Medobčinskim društvom varnostnih inženirjev Novo mesto organizira predavanje Mediacija v podjetjih.

Kdaj: ponedeljek, 11. april 2016, ob 12.30
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11 – II. nadstropje, Novo mesto)

Namen in cilj predavanja:
Spore med zaposlenimi ali v kolektivu, med podrejenimi in nadrejenimi, v vodstvu podjetja, med oddelki, med vodstvom in lastniki ali med lastniki samimi lahko učinkovito rešujemo že v začetnii fazi, zelo zgodaj, ko še niso destruktivno vplivali na odnose, poslovanje in imidž podjetja, ko še niso pristali v sodnih dvoranah in v medijih. Mediacija je hiter, takoj pravnomačen in neposreden, a diskreten način za reševanja “problemov”, ki ponuja številne prednosti:
1. možna takojšnja obravnava z veliko potenciala za učinkovito rešitev spora oz. težav;
2. bistveno nižji stroški kot, če težave oz. spore rešujemo po drugih pravnih poteh;
3. absolutna diskretnosti in visoka stopnja uspešnosti rešitve spora, saj se vedno strmi k prostovoljnem soblikovanju obem stranem sprejemljive rešitve težave ali spora.

mediationmen

Vir slike: wemediate.ie

Na predavanju bodo odgovorili na vprašanja:

  1. Kaj je mediacija in kaj lahko od nje pričakujem?
  2. Kako se vidi, da je ta pristop velik prihranek časa, denarja in skrbi?
  3. Koliko časa in denarja vzame glede na najpogostejše primere iz obstoječe prakse? Je to res precej manj kot ostali postopki, ki so nam na voljo?
  4. Katere probleme, težave in spore lahko rešujemo na ta način? Torej, konkretneje, ali gre res za Vse vrste sporov, ne glede če so to: zaposleni, vodstvo, lastniki, sindikati …idr.?
  5. Kako jo vpeljemo v podjetje, da ko imamo težavno situacijo, ki jo je potrebno reševati, najprej, že sistematično, pristopimo in posežemo prav po njej?

Kotizacija:
– Člani GZDBK, DKD DBK in DVINM: brezplačno
– Ostali: 30 € + DDV
Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo le na zahtevo udeleženca.

Prijave:
Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 7. 4. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:
Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 201604111 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.

Na dogodek se lahko prijavite tukaj.

Vabljeni!