Slovenska kadrovska zveza od leta 2000 podeljuje plakete in priznanja za dosežke na področju kadrovske dejavnosti, kadrovskega managementa in kadrovske stroke, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku strokovnega in vodstvenega dela na kadrovsko izobraževalnem področju v organizacijah in društvih za kadrovsko dejavnost.

Zlate plakete se podeljujejo za življenjsko delo zaslužnim kadrovskim menedžerjem in/ali strokovnjakom, ki so s celovitim delovanjem in dosežki pomembno prispevali k razvoju kadrovske dejavnosti in stroke ter k delovanju in razvoju društev za kadrovsko dejavnost na lokalni, državni ali mednarodni ravni.

Srebrno plaketo in priznanja SKZ se lahko podeli posameznikom – članom društev za kadrovsko dejavnost, skupinam posameznikov, ki so člani društev za kadrovsko dejavnost, društvom za kadrovsko dejavnost in/ali drugim organizacijam, ki so pomembno prispevale k razvoju kadrovske stroke.

Zlata plaketa

 • 2000: Zvone Vodovnik
 • 2004: Janez Kapun, Marjeta Potrč
 • 2006: Ivan Svetlik
 • 2007: Adi Žunec
 • 2008: Brigita Ačimovič
 • 2009: Jože Glazer
 • 2010: Boris Dular
 • 2013: Vanda Pečjak

Srebrna plaketa

  • 2004: Milka Šinkovec
  • 2005: Tanja Jelen, Viktor Vild
  • 2006: Ladislav Pevnik
  • 2007: Nada Zupan, Alenka Maher
  • 2008: Zlata Arrigler, Božena Steiner
  • 2009: Toni Koren
  • 2011: Judita Ledić, Ana Špat
  • 2013: mag. Irena Vodopivec
  • 2014: mag. Marijana Jazbec, Jože Meh
  • 2015: mag. Mirjana Ivanuša-Bezjak, dr. Robert Kaše
  • 2016: Davorin Vidrih

Priznanje

    • 2004: Lucija Kočnar
    • 2005: Cvetka Sreš, Angelca Butenko
    • 2006: Dragica Gobina, Danica Hlebanja, Zdenka Cestnik, Dragica Ferbežar, Vinko Jureša
    • 2007: Andrej Blažko
    • 2008: Valter Ferfolja, Matjaž Verbič, Marija Železnik
    • 2009: Zvone Mikič
    • 2010: Brigita Ačimovič, Jože Glazer, Nataša Fras Haslinger, Marijana Jazbec, Robert Kaše, Liljana Mandelj, Andrej Kohont, Mateja Merkač, Vanda Pečjak, Bozena Steiner, Nina Šab, Jana Škrinjar, Talija Ukmar
    • 2011: Janez Horvat
    • 2012: DKD Dolenjska in Bela krajina, DKD Ljubljana, Gorenje d.d., Krka d.d., Talum d.d., Robert Kaše, Brigita Ačimovič, Irena Vodopivec, Vanda Pečjak, Jože Glazer, Talija Ukmar
    • 2013: dr. Andrej Kohont, mag. Vera Aljančič Falež
    • 2016: Koncern Kolektor – projekt »Nagrajevanje po učinku zaposlenih«
    • 2017: Društvo kadrovskih delavcev v Posavju Krško