NOVA ZAKONODAJA NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA TUJCEV

SKZ_drustva-logo_JPG_72dpi-04

Z dnem 1. 9. 2015 se je na podlagi Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZZSDT) začel uporabljati in uvajati nov koncept enotnega dovoljenja za prebivanje in delo v Republiki Sloveniji.

Navedeni zakon, prav tako kot Zakon o podaljšanju prehodnega obdobja na področju gibanja državljanov Republike Hrvaške in njihovih družinskih članov, ki velja od 1. 7. 2015 dalje, prinašata kar nekaj sprememb, izjemno pomembnih predvsem za delodajalce, ki zaposlujejo tujce iz t.i. »tretjih držav« in iz Hrvaške, zato  vas

vabimo na strokovni posvet,

na katerem bomo poskušali odgovoriti na najpogostejša vprašanja in dileme, ki se porajajo pri vsakdanjem delu.

Srečali se bomo v sredo, 30. 9. 2015 ob 12. uri  v prostorih multimedijskega centra podjetja TALUM, Tovarniška c. 10 v Kidričevem.

Vsebino bosta predstavila:

1. Miha Šepec iz službe za zaposlovanje tujcev na Zavodu RS za zaposlovanje

2. Strokovnjak (-inja) iz Upravne enote Ptuj
Posvet bo trajal predvidoma do 15. ure. Predlagamo vam, da pripravite vprašanja na obravnavano vsebino.

 

Za udeležbo na posvetu je potrebno plačati kotizacijo:

1. za člane DKD Ptuj 20 € na udeleženca

2. za vse ostale udeležence 30 € na udeleženca.

Kotizacija se poravna na račun društva št: SI56 0420 2000 0905 335 do 30.9.2015.

 

Prosimo vas, da prijave na posvet posredujete do 28. 9. 2015 na e-naslov: janez.horvat@ess.gov.si ali na tel. številko: 02 771-07-28 .

 

Predsednica DKD Ptuj
Brigita Ačimovič