S sistemskimi postavitvami do novih uvidov: Intervju z udeleženkama Erasmus+ projekta

erasmusmlynas-baltame-fone

Petra Vogrinec in Nataša Čebulj sta našli priložnost za izobraževanje v Erasmus+ projektu Slovenske kadrovske zveze. Zadnji aprilski teden sta preživeli v Nemčiji, kjer sta se usposabljali na Hellingerjevem inštitutu za sistemske postavitve. V zadnjih vročih poletnih dneh smo ju pocukali za rokav za pogovor o njuni mednarodno mobilni izobraževalni izkušnji. Petra Vogrinec je vodja izobraževanja v zavarovalnici GRAWE, Nataša Čebulj pa je direktorica Inštituta za sistemske postavitve.

01 Bert in Sophie Hellinger

Bert in Sophie Hellinger

Petra in Nataša, za vama je prav posebna izkušnja. Prek Erasmus+ projekta Slovenske kadrovske zveze sta bili na izobraževanju v Nemčiji v Hellingerjevem inštitutu (Hellinger Sciencia). S čim se ta inštitut ukvarja?

Nataša: Ustanovitelj Hellinger Sciencie je nemški psihoterapevt, filozof in raziskovalec Bert Hellinger, ki bo letos star že 90 let in to metodo razvija 40 let. Odkril je, da se obnašanje družbenih sistemov odvija po nekih določenih naravnih zakonih. Najpomembneje pa je delovanje skrivnih dinamik v teh sistemih. S tem je razvil fenomenološko metodo iskanja kvalitetnih rešitev sistemov, ki jo je poimenoval »sistemske postavitve«. V družinski sistemih jo je poimenoval Postavitev družine – red ljubezni, v organizacijskih pa Organizacijske postavitve – red uspeha. Metoda se uporablja na različnih področjih: v psihoterapiji, svetovanju organizacijam, psihosomatski medicini, pri življenjskem in vzgojnem svetovanju ter skrbi za dušo v najširšem smislu. Hkrati pa je namen tega inštituta izobraziti čim več strokovnjakov, ki lahko to metodo integrirajo na različna strokovna področja v vseh državah po svetu.

Sistemske postavitve? Sliši se abstraktno. Kaj bi to pomenilo v vsakodnevnem poslovnem življenju?

Nataša: Na to lahko pogledamo iz vidika razvoja sistemov. Lahko bi se vprašali, kaj so sistemi? Kot sisteme lahko opredelimo družine, organizacije, poslovne sisteme, kulture, religije in države. V osnovi vsaka skupina ljudi, ki so povezani s skupnim ciljem, tvori nek sistem. Sistemska postavitev (Systemic Constellation) je sistemsko-fenomenološka metoda, ki organizaciji, podjetju omogoči pot do lažje in hitrejše poslovne rešitve. Metoda je še posebej učinkovita v prelomnih obdobjih, ko vodje, direktorji in lastniki ne vedo kako naprej, ko se počutijo negotovi in se težko odločijo ter imajo težave pri iskanju pravih rešitev. Osnovna predpostavka tega sistemskega dela je, da čez čas vsaka skupina ali organizacija – od manjših do svetovnih – razvija svoje vzorce in načine delovanja, ki vplivajo na misli in dejanja vseh svojih članov. Ti osnovni vzorci obnašanja in kultura vedenja lahko organizacijo pogosto prikrajšajo za produktivnost, uspeh in zadovoljstvo zaposlenih. Podjetja s tem porabijo veliko truda in energije, ki bi lahko bila uporabljena bolj produktivno, saj je dinamični razvoj izven nadzora ali presega znanje posameznikov. Organizacijska sistemska postavitev je neke vrste simulacija, v kateri lahko ocenimo trenutni položaj in ovrednotimo vpliv alternativnih možnosti in rešitev. S tem lahko razumemo dejavnike, ki povečujejo ali ovirajo uspešnost organizacije, in najdemo najustreznejšo rešitev.

Petra: V vsakdanjem poslovnem življenju, znotraj vsakega posla, naloge, delovne skupine, obstajajo vidne in nevidne ali, bolje, nezavedne dinamike, ki vplivajo na uspešnost in učinkovitost posameznika, delovne skupine ali rezultata. Če jih poznamo in jih spoštujemo, prinesejo dobrodejni učinek. Vzporedno pa kot stranski učinek ustvarjajo, danes tako pogrešano in želeno, odlično organizacijsko kulturo in klimo v delovni skupini (podjetju).

Zanimivo. Kakšna pa je bila vsebina izobraževanja?

Petra: Izobraževanje je bilo pet dnevno in je zajemalo ogromno vsebin, praktičnih vaj in tudi predstavitev dobrih praks, ki se poslužujejo znanj in vedenj iz sistemskih in strukturnih organizacijskih postavitev. Srečanja so potekala cel dan do poznega večera; za kosilo je bilo komaj dovolj časa. Po petih dnevih je bilo toliko nakopičenih znanj in vtisov, da sem bila res vesela odhoda domov, da bom lahko v miru notranje predelala in ponotranjila vse doživeto. Morda je bilo za Natašo, ki ima veliko več izkušenj, kaj laže, zame pa je bila to res bogata, po svoje tudi zahtevna izkušnja. Spoznavanje in učenje te metode je namreč zelo izkustveno. Malo teorije, veliko prakse.

Sama sem izobraževanje doživela zelo celostno. Zajemalo je najpomembnejše vidike človekove osebnosti, ki naj za učinkovito in uspešno življenje fizično in psihično skrbi zase in tako pomembno prispeva k svoji zasebni in poslovni uspešnosti. V primeru nespoštovanja pa vodi k zasebni in poslovni neuspešnosti, bolezni, tudi smrti. Učili smo se, kaj narediti v takšnih situacijah in kako lahko moderator sistemskih organizacijskih postavitev spremlja klienta skozi njegov proces do sprememb, izhajajoč iz njegove situacije.

Nataša: Intenzivno izobraževanje nam je ponujalo zelo raznovrstna vsebinska področja. Vsebine je namenjena vsem, ki se želijo seznaniti s fenomenološko metodo sistemska postavitev in delati na sebi na osebnem in poslovnem področju. Glavni poudarki so bili na naslednjih vsebinah: Evolucijski učinek sistemskih postavitev; Znanstvena razlaga sistemskih postavitev; Zdravje, bolezni, smrt in povezava s telesom; Sistemske postavitve na področju izobraževanja: razlika med originalom in kopijo; Sistemske postavitve na področju sodstva – projekt v Brazilskem sodnem sistemu; Poslovne postavitve: denar, bogastvo in uspeh; Postavitev družine: Kako lahko ljubezen uspe; odnosi v partnerstvu, odnos starši, otroci – sorojenci; Prehod iz intelektualne psihologije v transpersonalno psihologijo; Sistemske postavitve na področju odločanja v poslu: produkti, procesi, izdelki, lokacije, poklic; Poslovne sistemske postavitve v organizacijah: sistemsko svetovanje, coaching.

Kaj je bilo za vaju tekom tistega tedna najbolj dragoceno?

Petra: Po tako časovno in vsebinsko obsežnem izobraževanju je težko izpostaviti eno samo dragocenost. Poleg kulturnih uvidov in socialnih interakcij z udeleženci iz celega sveta, bilo nas je okoli 400 udeležencev, ki so prišli iz Japonske, Rusije, Egipta, Italije, ZDA,…in drugih delov sveta, je verjetno name poleg same tehnike metode, pustilo pomemben vtis, kako implementirana so že ta vedenja, ponekod že na državnem nivoju. Kot primer dobre prakse se nam je predstavil sodnik Sami Storch iz Brazilije. Gospod je sodnik s področja družinskega in mladostniškega prava, in se je, kot pravi sam, utapljal v nikoli dokončanem delu. Brazilija ima visoko stopnjo revščine in kriminala. Z neke vrste delavnicami je predstavljal sistemske zakonitosti in njihove posledice. Ni mu uspelo dvigniti le nivo zavedanja najrevnejšega prebivalstva Brazilije, temveč celo na državnem nivoju izpeljuje enak projekt z vključenimi drugimi sodniki iz Brazilije.

Predstavljene so bile tudi druge dobre prakse, npr. iz področja šolstva – dr. Angelica Olivera Garcia iz Mehike razvija popolnoma nov sistem učenja mladih, pri katerem uporablja znanja iz sistemskih zakonitosti. Vse te predstavitve so fascinantne, saj imajo samo en cilj in to je, izboljšati kvaliteto življenja posameznika in posledično tudi nas vseh.

Nataša: Zame je bilo veliko dragocenega, še posebej, ko spoznaš učinek in uporabo sistemskih postavitev na različnih področjih v različnih državah po svetu. Najbolj me je presunila predstavitev Dr. Rüdigerja Rogolla, svetovno znanega terapevta po transakcijski analizi, ki je v svojem predavanju povedal osebno izpoved, kako po 40 letih dela z intelektualnim transakcijskim pristopom ni mogel več naprej, ko se je znašel v osebni krizi. Kako mu je Bert Hellinger z metodo sistemske postavitve omogočil, da je prišel do notranjega uvida in miru. Na podlagi tega je začel svoje raziskave na področju transpersonalne psihologije in raziskuje učinke, ki presegajo naše razumsko razumevanje.

Obe sta tesno povezani z izobraževanjem. Petra, vi ste vodja izobraževanja v zavarovalnici Grawe. Nataša, vi pa kot podjetnica izvajate izobraževanja za druga podjetja in posameznike. Na kakšen način bosta sedaj naučeno uporabili pri svojem delu?

Petra: Najprej moram povedati, da pridobljena sistemska znanja uporabljam zasebno in poslovno. Če se sama kot predavatelj in vodja (tu bi lahko rekla tudi človek) ne razvijam, ne morem uspešno in učinkovito opravljati svojega dela. Ta znanja pa čisto konkretno uporabljam pri predavanjih, ki se dotikajo osebne rasti (cilji, motivacija, reševanje konfliktov,…). Vsebine predavanj dopolnjujem s konkretnimi vajami, ki posameznikom in skupini poglabljajo lasten uvid in uvid v sistemske zakonitosti, ki posledično pomembno vplivajo na poslovne odnose in želene rezultate. In seveda tudi pri sistemskih coachingih. Sistemske zakonitosti živim in delam…

Nataša: Sistemsko-fenomenološki pristop mi ponudi presenetljive in nepričakovane uvide v vsa področja dela, poslovnega življenja v podjetjih in organizacijah. Že od leta 2002 sem spoznavala ta pristop na področju postavitve družine, ki v naši deželi deluje že več kot deset let, vendar sem kot poslovna ženska iskala povezave z organizacijskim okoljem. Spraševala sem se, kako bi to delovalo na področju podjetij in organizacij. V meni je bila misel: ‘Če v podjetju s sto zaposlenimi, ki ima težave, vodstvo podjetja pride do pravih rešitev, ki izboljšajo delovanje podjetja in zaposlenih, potem je to dobro tudi za sto njihovih družin.’ Leta 2008 se mi je uresničila želja, da sem se v Avstriji prvič udeležila seminarja Berta Hellingerja Organizacijske sistemske postavitve. Presenečena sem bila, kako veliko evropskih in svetovnih lastnikov, direktorjev in menedžerjev že uporablja to metodo pri poslovnih odločitvah, iskanju novih idej in razreševanju težav. Vesela sem, da mi je SKZ omogočila, da sem se letos ponovno udeležila tega izobraževanja in s tem bom lahko znanje delila s strokovnjaki na kadrovskem področju.

Kje bomo lahko še kaj več slišali ali brali o vajini mobilnosti in s tem povezanimi sistemskimi postavitvami?

Petra: Za SKZ bom zagotovo pripravila še kakšen članek na to temo. Po opravljenem izpitu za moderatorko sistemskih organizacijskih postavitev, ki ga opravljam na Inštitutu za sistemske postavitve pri gospe Nataši Čebulj, pa imam namen še dodatno razširiti tovrstne aktivnosti.

Nataša: Moj namen je, da to metodo čim bolj približam in integriram na poslovnem področju za uspešno delovanje organizacij v Sloveniji. Na podlagi tega sem tudi ustanovila Inštitut za sistemske postavitve, ki se ukvarja z razvojem te metode v Sloveniji, in z izobraževanjem moderatorjev in terapevtov po tej metodi. Letos sem to znanje že delila v okviru TVU – Teden vseživljenjskega učenja. Izvedla sem tri brezplačne delavnice s skupno 45 udeleženci. Letos usposabljam že drugo skupino moderatorjev za organizacijske sistemske postavitve in na zadnjem modulu sem jim nova spoznanja predala že naprej. Drugače vsak drugi mesec v okviru Inštituta za sistemske postavitve organiziram delavnico Organizacijske sistemske postavitve, ki se je lahko udeležijo kadrovski strokovnjaki, direktorji in drugi poslovneži. Ta znanja vključujem tudi v okviru sistemskih coachingov in drugih delavnic s področja vodenja. Vsekakor si želim imeti priložnost, da organizacijske sistemske postavitve predstavim na kakšnem od naslednjih kadrovskih dogodkov ali s člankom v kadrovskem zborniku.

Malo me še zanima papirologija. Včasih se ljudje ne želijo prijaviti na Erasmus+ razpis, ker jih skrbi količina administrativnega dela. Prosim, povejta mi iz prve roke, kako je ta administrativni vidik projekta potekal za vaju?

Petra: Presenetljivo enostavno, kar me je res prijetno presenetilo glede na to, da imam izkušnje z delom na razpisih. Vse skupaj je kar teklo samo po sebi…

Nataša: Zaradi priprave in vaših navodil je bilo papirologije zelo malo in če bo še kakšna možnost, se z veseljem pripravim še kdaj …

Torej, kaj lahko rečeta: je Erasmus+ misija mogoče ali nemogoče?

Petra: Absolutno misija mogoče… 🙂 Hvala Nataši, ki me je opozorila na razpis in SKZ, ki mi je omogočila dodatno izobraževanje in resnično bogato izkušnjo.

Nataša: Hvala za priložnost, da sem se lahko udeležila tega izobraževanja in da bodo sistemske postavitve lahko spoznali tudi drugi kadrovski strokovnjaki v Sloveniji. Priporočam vsem kadrovskim strokovnjakom, da ujamejo priložnost, ki se jim ponuja.

Intervju je pripravila Blanka Tacer, koordinatorka Erasmus+ projekta.

Ljubljana, avgust 2015

03 ZbiranjeUdelezencev

Zbiranje udeležencev

Vas zanima več o sistemskih organizacijskih postavitvah? Tukaj so YouTube video predstavitve te metode: Del 1, Del 2, Del 3.

02 NatasaCebulj intervju za Hellinger Sciencio

Nataša Čebulj med intervjujem za Hellinger Sciencio

 

PRIJAVE NA FEIEA GRAND PRIX

67319_882414991824839_6274375072570625029_n

Evropsko združenje internih komunikatorjev FEIEA tudi letos razpisuje natečaj za nagrado FEIEA Grand Prix, ki nagrajuje najboljše evropske prakse internega komuniciranja. Rok za oddajo prijav je 22. avgust 2015.

Natečaj spodbuja odličnost v internem komuniciranju na evropski ravni. Nanj se lahko prijavijo zasebna in javna podjetja, profesionalna združenja, neprofitne organizacije, izobraževalne inštitucije, komunikacijske agencije in druge organizacije, ki delujejo na področju internega komuniciranja.

Podrobnosti o prijavi, kategorijah in kriterijih žiriranja so dostopne tu. Na letošnji natečaj se lahko prijavijo primeri, ki so nastali med 1. junijem 2014 in 31. majem 2015.

Prijavnico na natečaj oddate prek spleta.

Žiriranje poteka v dveh krogih. Prvi krog žiriranja izpeljejo nacionalna društva v državah članicah združenja, nato pa prijave oceni panevropska žirija. Slavnostna podelitev nagrad poteka vsako leto v enem od evropskih mest. Letošnja podelitev bo tako 16. novembra v Rimu.

Za dodatna pojasnila ali vprašanja v zvezi s prijavo je na voljo koordinatorka za Slovenijo Tina Vojnović (tina.vojnovic@taktik.si).

Združenje FEIEA letos praznuje častitljivih 60 let delovanja. Naš partner PRSS pa je v okviru Sekcije za interno komuniciranje, njegov član že od leta 1995. FEIEA je ob tej priložnosti posodobila svoj logotip in spletno podobo. Več o zgodovini in delovanju FEIEA na www.feiea.com.

Obisk podjetja Kolektor

Vir slike: kolektor.si

DKD Severno primorske regije organizira obisk podjetja Kolektor, ki bo potekal 13. oktobra 2015 v Idriji.

Podjetje Kolektor se ponaša z dolgoletno tradicijo v visoko specializirani industrijski proizvodnji, katerih poslanstvo temelji na razvoju, tržni usmerjenosti in inovativnosti. Gostiteljica Eva Cvelbar Primožič nam bo skupaj s kolegi pripravila zanimivo predavanje, kjer nam bodo podrobno predstavili njihovo delo. Več o samem programu ter vse ostale podrobnosti vam bomo razkrili v prvih septembrskih dneh.

 

 

KONFERENCA O NEVROZNANOSTI IN ZAVZETOSTI: spodbujanje dobrega od znotraj navzven

Pasica_konferenca 2015_1030x300pix

Želite razumeti, kako od znotraj navzven spodbuditi še več dobrega v sodelavcih? Vas zanima kakšne odgovore na izzive kadrovikov in komunikatorjev prinaša veda o možganih? Svoje znanje lahko poglobite in razvijete učinkovitejše pristope za dvig zavzetosti sodelavcev.

Napovedujemo konferenco o nevroznanosti in zavzetosti v Sloveniji. Dogodek organizirata Slovensko društvo za odnose z javnostmi in Slovenska kadrovska zveza ter KOKA (delovna skupina PRSS in SKZ za zbliževanje komunikacijske in kadrovske stroke).

Rezervirajte si sredo, 30. septembra 2015.

In kaj vas čaka? Radovedni boste svojo vedoželjnost zagotovo pogasili z izsledki kognitivne znanosti, izhodišči delovanja človeških možganov, ki vas bodo vodili h globljemu razumevanju doživljanja človeka – v vlogi sodelavca v podjetju. Nova spoznanja boste lahko uporabili za izboljšanje pristopov v izobraževanju in razvoju kadrov, pri vodenju, upravljanju zavzetosti in vodenju sprememb. Najbolj zavzeti boste lahko izkusili nevroznanost v praksi – na licu mesta. Skozi sive celice bosta za nas navigirala Urban Kordeš, nosilec interdisciplinarnega programa Kognitivna znanost na Univerzi v Ljubljani, in Almir Flisar, svetovalec za komuniciranje, DreamEthic Change.

Več informacij o programu in izvedbi konference sledi. Na vsak način pa tudi letošnje leto obljubljamo, da bo zavzeto.

Udeležba na konferenci je brezplačna.

Se vidimo?

Za člane SKZ 15 % nižja cena knjige Moja pot: Start-upi za vse življenje

Moja pot: Start-upi za vse življenje je knjiga, ki bi jo moral prebrati sleherni kadrovik, ki ima v rokah škarje in platno pri zaposlovanju novih sodelavcev, pri ustvarjanju kariere napredovanja in izobraževanja obstoječega kadra in tudi takrat, ko je treba odvečnim sodelavcem preprosto sporočiti: «Gospod, a vi nas pa zapuščate.« V lovu za kadre se velikokrat pozabi na to, v kakšna neinovativna, že skoraj fevdalno ustrojena okolja se velikokrat snubi in vabi obetaven kader.

Članom Slovenske kadrovske zveze smo omogočili nakup knjige Moja pot: Start-upi za vse življenje po nižji ceni s 15 % popustom (torej namesto 12,70 € knjigo lahko kupite za 10,80 € brez DDV). Ponudba velja do 31. decembra 2015.

Knjigo naročite z izpolnitvijo naročilnice preko spletne strani KUPA komunikacije: http://kupa.si, kjer so na voljo reference o avtorici knjige in mnenja tistih, ki so knjigo že prebrali. Pri izpolnjevanju naročilnice v prostor za komentar vpišite, da ste član SKZ (pri tem pazite, da imate predhodno poravnane svoje obveznosti iz naslova članstva, saj v nasprotnem, popusta žal ne boste mogli uveljavljati) in pri izdaji predračuna vam bo upoštevan popust. Direktno naročilo je možno tudi preko e-naslova: biserka.povse@telemach.net

naslovnica .indd

SKUPŠČINA SKZ – uspešno leto in nova sestava organov zveze

V Teharjih pri Celju je 14. 5. 2015 potekala redna letna skupščina Slovenske kadrovske zveze, ki je potrdila uspešno delovanje zveze v letu 2014, tako v vsebinskem kot v finančnem pogledu. V letu 2014 se je SKZ uspešno vključila v več mednarodnih projektov, kar omogoča našim članom delovanje tudi v mednarodnem okolju. Skupščina je prav tako sprejela nekaj sprememb v zvezi s statutom zveze.
S 30. 6. 2015 se iztečejo mandati članov vseh organov v SKZ. Izvedene so bile volitve.

S 1.7.2015 nastopijo funkcije :

Predsednik SKZ: Rok Zupančič

Člani UO: dr. Boris Dular, dr. Andrej Kohont, Nevenka Volk Rožič, Nejc Jaka Sekula

Nadzorni odbor: Jože Glazer, Vanda Pečjak, Branka Škulj Nussdorfer

Častno razsodišče: Dragica Ferbežar, Slava Glavan, Ana Lozar

 

Rok Zupančič, predsednik SKZ se je vsem dosedanjim članom organov lepo zahvalil za dolgoletno sodelovanje.

 

Vodstvo SKZ

 

21st CENTURY CEO – Creating Organizational Purpose: Changing Collective Self Image of the Company

21st Century CEO je ekskluzivno srečanje podobno mislečih strokovnjakov, prav tako iz kadrovske stroke, ki sodelujejo pri organizacijskem načrtovanju, izvajanju programov upravljanja s človeškim kapitalom in integraciji razvojnih vodstvenih strategij, ki ustvarjajo privlačno ter trajnostno kulturo podjetja.

Udeležite se dvodnevnega srečanja, z neprimerljivim mreženjem in prenosom znanja, ki bo potekal 9. in 10. junija 2015 na Dunaju ter osvežite vašo HR strategijo, pridobite novo perspektivo in prenesite bogate ideje v vaše delovno okolje.

Člani Slovenske kadrovske zveze lahko pri prijavi koristite 30% popust na kotizacijo.

Več o dogodku si lahko preberete na: http://www.knowledge-central.com/21st-century-ceo/

21st Century CEO (2015) Agenda

Thomas W. Lee prvič v Sloveniji z delavnico: Zakaj zaposleni ostajajo in zakaj gredo?

Vabljeni na interaktivno delavnico »Why people leave and why people stay« s priznanim profesorjem Thomas William Lee iz Foster School of Business, Univerze v Washingtonu, ki se bo izvajala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani dne 17. junija 2015 s pričetkom ob 13. uri.

Člani Slovenske kadrovske zveze lahko izkoristite 10% popust na kotizacijo pri udeležbi na delavnici.

Prijava na delavnico.

Več o delavnici si lahko preberete tukaj.

3. KONFERENCA O RAZVOJU KADROV– Kompetence 21. stoletja: od besed k dejanjem

Vas zanima katere so kompetence 21. stoletja?

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije vabi vse člane Slovenske kadrovske zveze k udeležbi na 3. konferenci o razvoju kadrov, ki se bo odvijala 27. in 28. maja v Laškem. Na konferenci bodo predstavili uspešne zgodbe in dobre prakse slovenskih podjetij, ki vlagajo v kadre in razvoj kompetenc ter s tem utrdili prepričanje, da se vlaganje v ljudi obrestuje.

Udeležba na konferenci je brezplačna, število mest je omejeno. Prijave na konferenco so odprte do srede, 20. 5. 2015.

Več informacij o konferenci najdete tukaj.

Vabljeni!

XIV. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI 2015

 

pravo

 

Na kongresu XIV. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti 2015, ki bo potekal 28. in 29. maja v Portorožu bodo predstavili dragocen pregled zakonodajnih novosti na področju urejanja delovnih razmerij ter pregled sodne prakse Vrhovnega sodišča RS in Višjega delovnega in socialnega sodišča po uveljavitvi ZDR-1 in odprta vprašanja delovnih sporov.

Osrednje teme kongresa bodo: Varstvo socialnih pravic v času ekonomske krize, Individualna delovna razmerja, Kolektivna delovna razmerja, Vpliv varčevalnih ukrepov na uresničevanje pravice do socialne varnosti in Pregled sodne prakse po ZDR-1 in odprta vprašanja delovnih in socialnih sporov. Zanimiva bo tudi razprava pri omizju na temo TTIP (Čezatlantskem trgovinskem in investicijskem partnerstvu med EU in ZDA) – so pridobitve in razvoj delovnega, socialnega, okoljskega ter potrošniškega varstva ogroženi?.

Več o samem dogodku na: http://dogodki.planetgv.si/DDPSV

Vabljeni!