Sofinanciranje mobilnosti članov SKZ v okviru projekta Erasmus+

Spoštovane članice in člani Slovenske kadrovske zveze,

z veseljem vas obveščamo, da je Slovenska kadrovska zveza uspešno kandidirala za sredstva mednarodnega projekta Erazmus+, ki omogoča finančno podporo za usposabljanje v tujini, v našem primeru vam, kadrovskim strokovnjakom, ki ste člani naše zveze. Da bi vam olajšali iskanje ustreznih in zanimivih priložnosti za usposabljanje v tujini, smo vam pripravili nabor koristnih spletnih naslovov po evropskih državah, kjer obstajajo nacionalne kadrovske zveze, ki so nam tudi posredovale te informacije. Glede na to, da gre za različne jezikovne skupine, bodite pozorni, v katerem jeziku se izvaja posamično izobraževanje.

1. Avstrija (HR Offering, HR Developement Programs)
2. Norveška (Norwegian School of Management OsloNHH Bergen)
3. Velika Britanija (CIPD, CIPD-dogodki, CIPD-training)
4. Romunija (HR Club)
5. Malta (FHRD)
6. Nemčija (DGFP)
7. Makedonija (M6 Educational Centre, MHRA)
8. Nizozemska (Nyenrode Business Universiteit, RSM, NCOISchouten & NelissenDe BaakAvans+)
9. Danska (DanskHR)
10. Hrvaška (Prava formula, Ramiro, Institut za menadžment, Kastrapeli, ITO, Creativa,Alter Ars, Edikon, Artis Rei, Praktikum sustavi, Svan consulting, Educamix, Best practice, Futura edukacija, Integra znanja, Avus, Adiz)

Ker nam do želenega  roka niso odgovorile vse kadrovske zveze, članice EAPM, lahko dodatna pojasnila pridobite tudi na spletni strani Evropskega združenja za kadrovski management EAPM, www.eapm.org, kjer se nahajajo kontaktni podatki vseh držav članic.

Vsem, ki se želite vključiti v ta usposabljanja, želimo uspešno iskanje. Za dodatna vprašanja vezana na EAPM in dodatne kontakte, vam je na voljo članica upravnega odbora SKZ, Vanda Pečjak na elektronskem naslovu vanda.pecjak@gmail.com ali na telefonski številki  051 397 080.

Pogoji prijave in podrobnejša pojasnila se nahajajo v razpisni dokumentaciji, priložena pa je tudi prijavnica, ki jo najkasneje do 31. 3. 2015  pošljete na naslov blanka.tacer@skupinaprimera.si.

download

Nov način zaposlitve mladih – Iz faksa takoj praksa

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje s programom “Iz faksa takoj praksa” omogoča spodbudo v višini 6.000 € za prvo zaposlitev mladih brezposelnih diplomantov. S pomočjo programa se bo lahko zaposlilo 820 mladih. Cilj javnega povabila je, da bodo delodajalci iz vse Slovenije, ki bodo prejeli spodbudo v višini 6.000 EUR, izpopolnjevali mlade na konkretnem delovnem mestu. Njihovo zaposlitev morajo ohraniti najmanj eno leto. Javno povabilo je odprto do 30. 6. 2015.

Postopek pridobivanja spodbude in druga pojasnila o javnem povabilu so na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Za dodatne pojasnila je na voljo: Kontaktni center na telefonu 080 20 55 in Sabina Špehar Pajk, skrbnica programa v Centralni službi, elektronski naslov: sabina.spehar@ess.gov.si. Pri pripravi prijave na javno povabilo so vam v pomoč odgovori na vprašanja delodajalcev, ki se prijavljajo na javno povabilo.

 

s_faksa_takoj_praksa_2

Delovna skupina KOKA nadaljuje s prepletanjem kadrovikov in komunikatorjev

Vabimo vse zainteresirane, tako s strani PRSS kot SKZ, da se v delovno skupino KOKA pridružijo kot novi člani. Zavzete ambasadorje internega komuniciranja iz vrst obeh strokovnih združenj vabimo, da se kot novi člani delovne skupine KOKA do 30. 1. 2015 prijavijo na naslov: sekretar@skz.si
Spomnimo, da sta novembra 2013 PRSS in SKZ podpisala dogovor o strokovnem partnerstvu kot korak k zbliževanju dveh strok, ki vplivata na učinkovitost korporativnih komunikacij. Motiv za sodelovanje izvira predvsem iz področja internega komuniciranja, saj le-to postaja vse bolj pomemben vzvod ravnanja z zaposlenimi, večanja njihove zavzetosti in ima tudi merljive učinke na poslovno uspešnost.
Da bi sodelovanje obeh strok prinašalo oprijemljive rezultate, smo konec leta 2013 oblikovali delovno skupino KOKA. Vanjo smo povabili člane PRSS in SKZ. V delovno skupino so se takrat vključili trije kadroviki in trije komunikatorji: Andrej Kohont, Saša Miladinović, Tatjana Lozar iz Slovenske kadrovske zveze in Jana Lutovac Lah, Sašo Sever in Marjeta Tič Vesel iz Slovenskega društva za odnose z javnostmi.Po zaključenem prvem letu delovanja delovne skupine KOKA, lahko poročamo o zadovoljivih rezultatih. Prva pobuda delovne skupine je bila regijske narave. Tako PRSS kot SKZ so povabili regionalne predstavnike, da v letu 2014 organizirajo  v svoji regiji vsaj en skupni dogodek. Glede na izkazan interes sta se tako realizirala dva regijska srečanja, in sicer v Novi Gorici ter Celju. Druga pobuda delovne skupine KOKA je bilo vsebinsko sodelovanje pri organizaciji letnih konferenc obeh združenj, na katere seveda vabimo člane obeh. Tako so aprila 2014 komunikatorji predavali na Slovenskem kadrovskem kongresu na temo komuniciranja ob prevzemih in združitvah, novembra 2014 pa so kadroviki na SKOJ-u kot skupno temo obdelali digitalno delovno okolje. Tretja, najbolj odmevna pobuda je bila organizacija prve, skupne konference o zavzetosti v Sloveniji (septembra 2014), ki jo je obiskalo preko 170 kadrovikov in komunikatorjev. Vse opisane dejavnosti je KOKA podkrepila tudi s pisanjem člankov v splošnih in strokovnih medijih o pomenu internega komuniciranja za poslovno uspešnost organizacij.

Dobro leto dni po začetku delovanja člani KOKE verjamejo, da so stopili na pravo pot in naredili prave prve korake. Zanimivo potovanje se seveda nadaljuje. V letu 2015 pozivajo regijske predstavnike obeh strokovnih združenj, da organizirajo skupne regijske dogodke, še naprej  predavajo ter izpostavljajo skupne teme na letnih konferencah obeh strokovnih združenj, razmišljajo pa že tudi o drugi epizodi konference na temo internega komuniciranja 🙂

Vabljeni v zavzeto ekipo KOmunikatorjev in KAdrovikov!

Razpis za podelitev plaket in priznanj SKZ za leto 2015

slovenska_kadrovska_zveza_300dpi

Komisija za priznanja Slovenske kadrovske zveze /v nadaljevanju SKZ/ razpisuje podelitev plaket in priznanj za leto 2015.

Temeljni kriterij za podelitev plakete ali priznanja je, da je predlagani kandidat pri svojem delu in vedenju ravnal v skladu s Kodeksom etike kadrovskih strokovnjakov Slovenije.

Drugi kriteriji za podelitev plaket ali priznanj so:

Zlata plaketa

Zlato plaketo lahko prejmejo člani društva za kadrovsko dejavnost za življenjsko delo na področju kadrovske dejavnosti, pri čemer so s celovitim delovanjem in dosežki pomembno prispevali:
• k razvoju kadrovske dejavnosti in stroke ter
• k delovanju in razvoju društev za kadrovsko dejavnost na lokalni, državni ali mednarodni ravni.

Srebrna plaketa

Srebrno plaketo lahko prejmejo člani društva za kadrovsko dejavnost ali društvo za kadrovsko dejavnost in/ali druga organizacija, ki so aktivni praviloma vsaj 10 let in so pri tem:
• učinkovito in uspešno opravljali razvojno in strokovno delo na kadrovskem področju
• aktivno in učinkovito delovali v društvih za kadrovsko dejavnost in
• pomembno prispevali k povezovanju teorije in prakse.

Priznanje

Priznanja lahko prejmejo člani društva za kadrovsko dejavnost (posameznik ali skupina), društva za kadrovsko dejavnost in/ali organizacije, ki so:
• na kadrovskem področju oblikovali izviren model, metodo in/ali tehniko in jo preizkusili v praksi ter je uporabna v več organizacijah in dejavnostih
• učinkovito in uspešno uveljavili kadrovski projekt v praksi in je ta model prispeval k uspešnosti organizacije ali dejavnosti v najmanj 3 letnem obdobju
• imeli pomembne zasluge za učinkovito povezovanje znanosti, stroke ter prakse
• uspešno organizirali in vsebinsko razvijali delovanje društev za kadrovsko dejavnost in SKZ.

Pri podeljevanju plaket oziroma priznanj za uspešno delo društev za kadrovsko dejavnost se poleg zgoraj navedenih kriterijev upošteva tudi:
• dobra organiziranost društva
• količina in kakovost izvedenih strokovnih dogodkov
• udeležba članov na dogodkih društev za kadrovsko dejavnost ali SKZ
• urejeno administrativno-finančno poslovanje.

Izraz društvo za kadrovsko dejavnost se uporablja v pomenu društva za kadrovsko dejavnost, ki je član SKZ.
Rokovnik:

1. Razpis se pošlje društvom za kadrovsko dejavnost in objavi na spletni strani SKZ ter v strokovni reviji HRM.
2. Pisne predloge z utemeljitvami za podelitev plaket ali priznanj je potrebno poslati do 28. februarja 2015 na naslov boris.dular@krka.biz ali na naslov Slovenska kadrovska zveza, Valjhunova 11, 1000 Ljubljana oz. sekretar@skz.si.
3. Komisija bo opravila izbor in predloge nagrajencev do 15. marca 2015 poslala v potrditev Upravnemu odboru SKZ.
4. Plakete in priznanja bodo podeljene na Slovenskem kadrovskem kongresu, 16/17. aprila 2015 v Portorožu.

Predsednik Komisije

Dr. Boris Dular

Ljubljana, 21.1.2015

SVETOVNI KONGRES ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV, MUMBAI

Mesto Mumbai bo v mesecu februarju 2015 tradicionalno gostilo svetovni kadrovski kongres z zanimivo osrednjo tematiko:
“Connecting minds, creating the future”. Na kongresu se vsako leto zberejo številni kadrovski strokovnjaki s celega sveta, ki predstavljajo nove  pristope ali sisteme dela na kadrovskem  področju. Kongres ima močno podporo indijske države, številnih akademskih organizacij in velikih korporacij. Na kongresu podelijo nagrade  številnim organizacijam in posameznikom, ki so znatno prispevali k razvoju kadrovske stroke ali so bili zelo uspešni pri uvajanju novosti na kadrovskem področju v podjetjih in v drugih organizacijah.
Iz Slovenije se je kongresa v l. 2013 udeležila Vanda Pečjak, takratna predsednica SKZ, ki je na dogodku za svoje izjemne dosežke prejela nagrado Women super achiever award. Letos pa tja odhaja Andreja Koderman, ki že več let uspešno deluje na kadrovskem področju doma in v tujini.
Več o kongresu lahko preberete na   www.worldhrdcongress.com.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

NAJNOVEJŠE NA KADROVSKEM PODROČJU V SEVERNI AMERIKI

Svetovna kadrovska zveza WFPMA  je pripravila zanimiv povzetek aktualnih dogajanj na kadrovskem področju v Severni Ameriki.
Celoten tekst  najdete na povezavi Dec 2014.Worldlink.NAHRMA, ostale novice svetovne kadrovske zveze pa lahko vedno spremljate na spletni strani www.wfpma.org
V marcu 2015 bomo lahko prebrali aktualne kadrovske novice  iz Evrope.

 

Vabilo k sodelovanju pri raziskavi

Logo MDDSZ

Vabimo vas k sodelovanju v kratkem vprašalniku: Učinki sprememb v regulaciji trga dela 2014. Z namenom, da se pripravi analiza učinkov reforme trga dela je, na Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, delovna skupina za spremljanje učinkov sprememb v regulaciji trga dela, pod vodstvom dr. Alenke Kajzer in v sodelovanju z dr. Andrejem Kohontom, oblikovala vprašalnik, s katerim želijo od vas pridobiti mnenje, kako se spremembe in novosti zakonodaje na področju trga dela uporabljajo v praksi ter kako ocenjujete posamezne institute. Vprašanja zajemajo ukrepe, s katerimi so bili zajeti poglavitni cilji nove zakonodaje: povečanje fleksibilnosti trga dela, zmanjšanje segmentacije in povečanje učinkovitosti delovno pravnega varstva ter se nanašajo na izvajanje sprememb in novosti v letu 2014. Za kakovosten vzorec teh učinkov je potrebno zbrati vsaj 200 vaših odgovorov (izpolnjenih vprašalnikov), zato vam bomo za sodelovanje zelo hvaležni. Podatki, ki bodo pridobljeni na podlagi izpolnjenih vprašalnikov, bodo vključeni v analizo doseganja učinkov posameznih ciljev, na katere se zakonske novosti nanašajo. Vprašalnik je dostopen na povezavi: Učinki sprememb v regulaciji trga dela 2014 . Prosimo, vzemite si čas ter podajte vaše cenjeno mnenje in tako pomagajte priti do čim bolj realnega stanja. Tako bomo lahko vplivali na izboljšave.

Zahvaljujemo se vam za čas in doprinos k uspešnosti raziskave.

Voscilnica

Vesel božič in srečno novo leto

 

Spoštovane članice, spoštovani člani,

še eno leto se približuje koncu. Upam, da je bilo čim bolj uspešno za vas, za zvezo je gotovo bilo. Želim vam lepe in mirne praznike ter uspešno in zdravo leto 2015!

                                                                                              Rok Zupančič

                                                                                             Predsednik SKZ

                                                                                                                               Rok podpis

 

vir slike: www.folklora.si

EAPM NOVICE – DECEMBER 2014

Evropska kadrovska zveza EAPM je za vas pripravila še zadnje e-novice za leto 2014. Več na: EAPM newsletter – december 2014

RTEmagicC_VkljuciVseLogo_01.jpg

MEDNARODNA KONFERENCA : “Korupcija in transparentnost pri kadrovanju-ali je spol pomemben”

V skupni organizaciji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Komisije za preprečevanje korupcije in Fakultete za družbene vede je 3. decembra 2014 v prostorih Fakultete za družbene vede potekala mednarodna konferenca o korupciji in transparentnosti pri kadrovanju. Predavatelji iz Slovenije in iz evropske komisije so predstavili številne raziskave s tega področja in predstavili nekatere naslednje aktivnosti za izboljšanje .

Gradiva s konference lahko najdete na povezavi.