E-NOVICE SVETOVNEGA KADROVSKEGA ZDRUŽENJA WFPMA – EAPM, marec 2015

Svetovno kadrovsko združenje WFPMA je pripravilo e-novice, ki tokrat prinašajo najnovejše dogajanje na kadrovskem področju v Evropi. V tokratni številki je objavljen tudi prispevek iz Slovenske kadrovske zveze: “Standardi slovenske kadrovske stroke “, ki ga je pripravila dr. Nada Zupan, vodja projektne skupine za pripravo teh standardov. Standardi so bili sprejeti v juliju 2013 in v obliki brošure natisnjeni konec leta 2013. Novice WFPMA lahko preberete na povezavi Mar 2015-Worldlink.EAPM

Podaljšan rok za prijavo

Spoštovane članice in člani Slovenske kadrovske zveze,

z namenom omogočanja udeležbe pri sofinanciranju mobilnosti v tujino širšemu krogu uporabnikov, smo podaljšali rok za prijavo na razpis v okviru projekta Erasmus+. Pogoji prijave ostajajo enaki, najdete jih na povezavi. Prijavo je potrebno oddati najkasneje do petka, 10. 4. 2015, na elektronski naslov blanka.tacer@skupinaprimera.si.

Amerika išče matematike, kaj pa mi?

V Ameriki so ocenili, da bo še 13 let povpraševanje po diplomantih STEM (t.j. Science, Technology, Engineering andMath) večje od ponudbe. Kako je s tem pri nas, ne vemo.

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo (FAMNIT) iz Univerze na Primorskem v sodelovanju s podjetjema Arhea, strokovnjaki za trženjske raziskave in Trescon, strokovnjaki s področja razvoja kadrov in headhuntinga, odločila izvesti raziskavo. Le-ta bo dala vpogled: 1) kako široko so pri nas zaposljivi matematiki,2) kaj delodajalci iščete pri njihovem zaposlovanju, 3) koliko delovnih mest se za matematike potencialno odpira v prihodnje.

S pridobljenimi podatki bo FAMNIT lahko posodobila svoje programe, s čimer boste delodajalci pridobili boljši in bolj primeren kader, diplomanti pa bodo študij zaključili z novimi znanji in kompetencami, s katerimi se bodo lažje soočili z iskanjem zaposlitve in izzivi samega dela.

Sodelovanje v raziskavi je prostovoljno. Vljudno vas vabimo, da si vzamete največ 10 minut časa in čim prej izpolnite vprašalnik, s čimer boste bistveno prispevali k uspešnosti raziskave.

OD ZAVZETOSTI DO USPEŠNOSTI

Vabimo vas na prvo letošnje srečanje Sekcije za interno komuniciranje v Slovenskem društvu za odnose z javnostmi (PRSS), s katerim Slovenska kadrovska zveza že nekaj časa dobro sodeluje. To se je pokazalo tudi pri uspešni izvedni skupne Konference o zavzetosti. Ne steklena krogla, zavzetost sodelavcev (angl. employee engagement) je pokazatelj današnje in prihodnje uspešnosti organizacij. Prav zato bodo na srečanju »OD ZAVZETOSTI DO USPEŠNOSTI« govorili o vlogi internih komunikatorjev pri ustvarjanju in spodbujanju zavzetosti sodelavcev. Srečanje bo potekalo v četrtek, 2. aprila 2015 od 17.00 do 18.30, v prostorih podjetja Danfoss Trata, Jožeta Jame 16 v Ljubljani. Temo bodo predstavile mag. Marjeta Tič Vesel, starejša svetovalka v agenciji Pristop, redna predavateljica na temo internega komuniciranja ter pobudnica zbliževanja in sodelovanja komunikacijske in  kadrovske stroke v delovni skupini KOKA, ki bo v uvodu srečanja predstavila pomen krepitve in merjenja zavzetosti zaposlenih. Ter Bojana Zupanič, HR Business Partner, Danfoss Tratain Mateja Panjan, HR and Communication Coordinator, Danfoss Trata, ki bosta predstavili dobro prakso spodbujanja in ohranjanja zavzetosti sodelavcev v Danfossu.

Dogodka se člani SKZ lahko udeležite brezplačno. Prosimo, da svojo udeležbo sporočite najkasneje do torka, 31. marca 2015, do 15. ure na naslov sekretar@skz.si. Veselimo se vaše udeležbe in dobre razprave, ki se bo na srečanju zagotovo razvila.

Seja Strokovnega sveta SKZ

Potekala je seja Strokovnega sveta Slovenske kadrovske zveze. Prvo sejo v letošnjem letu je gostila pred kratkim preimenovana Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov, Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Osrednja tematika srečanja je bila predstavitev rezultatov raziskave Ustvarjajmo prednosti z ljudmi 2014-2015, ki jo od leta 2007 na temelju spletne ankete in intervjujev skupaj izvajata BCG in EAPM, v Sloveniji pa jo koordinira Slovenska kadrovska zveza (SKZ). V lanskem letu je bila raziskava prevedena v slovenščino, kar je tudi botrovalo k povečanju števila respondentov in posledično tudi boljši reprezentativnosti rezultatov. Več o raziskavi najdete na povezavi, tu pa lahko preberete izsledke raziskave.

.

ZAGON MEDNARODNEGA PROJEKTA EQPOWEREC- Enakost spolov pri razdelitvi ekonomske moči

Fakulteta za družbene vede je skupaj s partnerji prijavila udeležbo v projektu EQPOWEREC, za katerega je možno dobiti sredstva iz norveškega finančnega mehanizma. V projektu so partnerji : Slovenska kadrovska zveza, Združenje manager in Norveška poslovna šola B1. Sponzor projekta je dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti .
Naš skupni projekt je bil odobren in v petek, 13. februarja 2015 je na Univerzi v Ljubljani potekal uvodni dogodek s predstavitvijo ciljev projekta ob sodelovanju vseh partnerjev. Cilj projekta je z raziskavami in dobrimi praksami ugotoviti realno sliko v Sloveniji in poiskati vzporednice z dobrimi praksami na Norveškem ter pripraviti predloge sistemskega pristopa pri razumevanju in preseganju ovir enakosti spolov pri odločanju v gospodarstvu . Vodja projekta s strani Norveške, prof. dr. Morten Huse je predstavil proces sprememb pri odločanju na političnem in ekonomskem področju na primeru Norveške.
Na tiskovni konferenci so vsi partnerji predstavili svoja pričakovanja od projekta in odgovarjali na vprašanja novinarjev.

Vanda Pečjak, član UO SKZ

Slovenski kadrovski kongres 2015

SKK_1200_628_FB

Tudi letos vas 16. in 17. aprila v Portorož vabi Slovenski kadrovski kongres 2015, največji in osrednji vseslovenski kadrovski dogodek. Bogata vsebina, domači in tuji predavatelji ter zanimivi gosti, zaznamujejo kongres, ki bo letos potekal pod sloganom Misli pozitivno, deluj raznoliko!  V Hotelu Slovenija bodo z nami Dr. Patricia Meglich, Sam Berrishford, Ole Bloch in ostali izkušeni predavatelji. Med njimi tudi Matthew Davies, ki so ga udeleženci IMPLICa spoznali na puzzlu WORK LIFE BALANCE. Tako kot lani, bo tudi letos vsak dan kongresa povezovala tematska rdeča nit. Prvi dan se bomo posvetili Metodi pozitivnega poizvedovanja (AI – Appreciative Inquiry), drugi dan pa temi Raznolikost. 

Podrobna pojasnila o programu, predavateljih in možnostih prijave na kongres najdete na povezavi.

Člani Slovenske kadrovske zveze se lahko kongresa udeležite po znižani kotizaciji, poseben popust pa velja tudi za vse študente. Zato izkoristite priložnost za poklicno in osebno rast in se nam pridružite na Slovenskem kadrovskem kongresu 2015!

Sofinanciranje mobilnosti članov SKZ v okviru projekta Erasmus+

Spoštovane članice in člani Slovenske kadrovske zveze,

z veseljem vas obveščamo, da je Slovenska kadrovska zveza uspešno kandidirala za sredstva mednarodnega projekta Erazmus+, ki omogoča finančno podporo za usposabljanje v tujini, v našem primeru vam, kadrovskim strokovnjakom, ki ste člani naše zveze. Da bi vam olajšali iskanje ustreznih in zanimivih priložnosti za usposabljanje v tujini, smo vam pripravili nabor koristnih spletnih naslovov po evropskih državah, kjer obstajajo nacionalne kadrovske zveze, ki so nam tudi posredovale te informacije. Glede na to, da gre za različne jezikovne skupine, bodite pozorni, v katerem jeziku se izvaja posamično izobraževanje.

1. Avstrija (HR Offering, HR Developement Programs)
2. Norveška (Norwegian School of Management OsloNHH Bergen)
3. Velika Britanija (CIPD, CIPD-dogodki, CIPD-training)
4. Romunija (HR Club)
5. Malta (FHRD)
6. Nemčija (DGFP)
7. Makedonija (M6 Educational Centre, MHRA)
8. Nizozemska (Nyenrode Business Universiteit, RSM, NCOISchouten & NelissenDe BaakAvans+)
9. Danska (DanskHR)
10. Hrvaška (Prava formula, Ramiro, Institut za menadžment, Kastrapeli, ITO, Creativa,Alter Ars, Edikon, Artis Rei, Praktikum sustavi, Svan consulting, Educamix, Best practice, Futura edukacija, Integra znanja, Avus, Adiz)

Ker nam do želenega  roka niso odgovorile vse kadrovske zveze, članice EAPM, lahko dodatna pojasnila pridobite tudi na spletni strani Evropskega združenja za kadrovski management EAPM, www.eapm.org, kjer se nahajajo kontaktni podatki vseh držav članic.

Vsem, ki se želite vključiti v ta usposabljanja, želimo uspešno iskanje. Za dodatna vprašanja vezana na EAPM in dodatne kontakte, vam je na voljo članica upravnega odbora SKZ, Vanda Pečjak na elektronskem naslovu vanda.pecjak@gmail.com ali na telefonski številki  051 397 080.

Pogoji prijave in podrobnejša pojasnila se nahajajo v razpisni dokumentaciji, priložena pa je tudi prijavnica, ki jo najkasneje do 31. 3. 2015  pošljete na naslov blanka.tacer@skupinaprimera.si.

download

Nov način zaposlitve mladih – Iz faksa takoj praksa

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje s programom “Iz faksa takoj praksa” omogoča spodbudo v višini 6.000 € za prvo zaposlitev mladih brezposelnih diplomantov. S pomočjo programa se bo lahko zaposlilo 820 mladih. Cilj javnega povabila je, da bodo delodajalci iz vse Slovenije, ki bodo prejeli spodbudo v višini 6.000 EUR, izpopolnjevali mlade na konkretnem delovnem mestu. Njihovo zaposlitev morajo ohraniti najmanj eno leto. Javno povabilo je odprto do 30. 6. 2015.

Postopek pridobivanja spodbude in druga pojasnila o javnem povabilu so na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Za dodatne pojasnila je na voljo: Kontaktni center na telefonu 080 20 55 in Sabina Špehar Pajk, skrbnica programa v Centralni službi, elektronski naslov: sabina.spehar@ess.gov.si. Pri pripravi prijave na javno povabilo so vam v pomoč odgovori na vprašanja delodajalcev, ki se prijavljajo na javno povabilo.

 

s_faksa_takoj_praksa_2

Delovna skupina KOKA nadaljuje s prepletanjem kadrovikov in komunikatorjev

Vabimo vse zainteresirane, tako s strani PRSS kot SKZ, da se v delovno skupino KOKA pridružijo kot novi člani. Zavzete ambasadorje internega komuniciranja iz vrst obeh strokovnih združenj vabimo, da se kot novi člani delovne skupine KOKA do 30. 1. 2015 prijavijo na naslov: sekretar@skz.si
Spomnimo, da sta novembra 2013 PRSS in SKZ podpisala dogovor o strokovnem partnerstvu kot korak k zbliževanju dveh strok, ki vplivata na učinkovitost korporativnih komunikacij. Motiv za sodelovanje izvira predvsem iz področja internega komuniciranja, saj le-to postaja vse bolj pomemben vzvod ravnanja z zaposlenimi, večanja njihove zavzetosti in ima tudi merljive učinke na poslovno uspešnost.
Da bi sodelovanje obeh strok prinašalo oprijemljive rezultate, smo konec leta 2013 oblikovali delovno skupino KOKA. Vanjo smo povabili člane PRSS in SKZ. V delovno skupino so se takrat vključili trije kadroviki in trije komunikatorji: Andrej Kohont, Saša Miladinović, Tatjana Lozar iz Slovenske kadrovske zveze in Jana Lutovac Lah, Sašo Sever in Marjeta Tič Vesel iz Slovenskega društva za odnose z javnostmi.Po zaključenem prvem letu delovanja delovne skupine KOKA, lahko poročamo o zadovoljivih rezultatih. Prva pobuda delovne skupine je bila regijske narave. Tako PRSS kot SKZ so povabili regionalne predstavnike, da v letu 2014 organizirajo  v svoji regiji vsaj en skupni dogodek. Glede na izkazan interes sta se tako realizirala dva regijska srečanja, in sicer v Novi Gorici ter Celju. Druga pobuda delovne skupine KOKA je bilo vsebinsko sodelovanje pri organizaciji letnih konferenc obeh združenj, na katere seveda vabimo člane obeh. Tako so aprila 2014 komunikatorji predavali na Slovenskem kadrovskem kongresu na temo komuniciranja ob prevzemih in združitvah, novembra 2014 pa so kadroviki na SKOJ-u kot skupno temo obdelali digitalno delovno okolje. Tretja, najbolj odmevna pobuda je bila organizacija prve, skupne konference o zavzetosti v Sloveniji (septembra 2014), ki jo je obiskalo preko 170 kadrovikov in komunikatorjev. Vse opisane dejavnosti je KOKA podkrepila tudi s pisanjem člankov v splošnih in strokovnih medijih o pomenu internega komuniciranja za poslovno uspešnost organizacij.

Dobro leto dni po začetku delovanja člani KOKE verjamejo, da so stopili na pravo pot in naredili prave prve korake. Zanimivo potovanje se seveda nadaljuje. V letu 2015 pozivajo regijske predstavnike obeh strokovnih združenj, da organizirajo skupne regijske dogodke, še naprej  predavajo ter izpostavljajo skupne teme na letnih konferencah obeh strokovnih združenj, razmišljajo pa že tudi o drugi epizodi konference na temo internega komuniciranja 🙂

Vabljeni v zavzeto ekipo KOmunikatorjev in KAdrovikov!