Voscilnica

Vesel božič in srečno novo leto

 

Spoštovane članice, spoštovani člani,

še eno leto se približuje koncu. Upam, da je bilo čim bolj uspešno za vas, za zvezo je gotovo bilo. Želim vam lepe in mirne praznike ter uspešno in zdravo leto 2015!

                                                                                              Rok Zupančič

                                                                                             Predsednik SKZ

                                                                                                                               Rok podpis

 

vir slike: www.folklora.si

EAPM NOVICE – DECEMBER 2014

Evropska kadrovska zveza EAPM je za vas pripravila še zadnje e-novice za leto 2014. Več na: EAPM newsletter – december 2014

RTEmagicC_VkljuciVseLogo_01.jpg

MEDNARODNA KONFERENCA : “Korupcija in transparentnost pri kadrovanju-ali je spol pomemben”

V skupni organizaciji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Komisije za preprečevanje korupcije in Fakultete za družbene vede je 3. decembra 2014 v prostorih Fakultete za družbene vede potekala mednarodna konferenca o korupciji in transparentnosti pri kadrovanju. Predavatelji iz Slovenije in iz evropske komisije so predstavili številne raziskave s tega področja in predstavili nekatere naslednje aktivnosti za izboljšanje .

Gradiva s konference lahko najdete na povezavi.

Najava Evropskega kadrovskega kongresa 2015

Evropska kadrovska zveza EAPM in Kadrovska zveza Španije AEDIPE organizirata evropski kadrovski kongres, ki bo potekal od 22. do 23. oktobra 2015 v Valenciji, Španija.

Obeta se zanimiv dogodek, ki ga intenzivno pripravljajo organizatorji in vabijo, da se ga v čim večjem številu udeležijo predstavniki članic EAPM. Več o kraju kongresa in o dogodku si lahko ogledate na povezavi. Pomembno pa je, da si tudi rezervirate čas za udeležbo, če vam bodo vaše razmere dopuščale.

Več informacij o dogodku, kakor tudi o pogojih udeležbe, bomo še večkrat objavili, zato spremljajte Novice na naši spletni strani.

Uspešna Konferenca o zavzetosti zaposlenih

Slovenska kadrovska zveza (SKZ) in Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS) ter KOKA (delovna skupina PRSS in SKZ za zbliževanje komunikacijske in kadrovske stroke) so 30. septembra, na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, organizirali prvo konferenco o zavzetosti v Sloveniji. Brezplačne konference se je udeležilo prek 150 kadrovikov in piarovcev, ki so imeli priložnost spoznati in razumeti zavzetost zaposlenih iz različnih zornih kotov.

Program sta začeli dr. Nada Zupan (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani) in dr. Eva Boštjančič (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), ki sta se dotaknili zavzetosti zaposlenih skozi motivacijski in psihološki vidik. Teoretičnemu uvodu o zavzetosti so sledile predstavitve praks podjetij, kjer se še kako zavedajo pomena vključenosti sodelavcev. V današnjih časih ni le pomembno, da so sodelavci podjetja le zadovoljni. Potrebno je nekaj več, potrebna je zavzetost. Slednjo pa lahko neposredno povezujemo s pomembnimi finančnimi in drugimi kazalniki uspešnosti podjetij.

Stroka zavzetost (angl. employee engagement) opredeljuje kot pozitivno stanje posameznika z vidika znanja, čustev in vedenja, usmerjeno v doseganje organizacijskih ciljev. To pomeni, da sodelavci mislijo, čutijo in ravnajo skladno z organizacijskimi cilji, a ne pod prisilo, temveč ker v resnici zaupajo organizaciji. V tem smislu zavzetost pomeni višjo, čustveno stopnjo navezanosti kot zgolj zadovoljstvo.

V svetu je razširjen model merjenja zavzetosti ameriškega inštituta Gallup. Ta glede na stopnjo zavzetosti sodelavce deli na tri kategorije: zavzeti (delajo s strastjo, čutijo globoko povezanost z organizacijo, spodbujajo inovacije), nezavzeti sodelavci (zgolj “hodijo v službo za plačo”, na delovnem mestu prispevajo svoj čas, ne pa energije in strasti) in aktivno nezavzeti sodelavci (niso le nezadovoljni, ampak to tudi aktivno izražajo; spodkopavajo tisto, kar gradijo zavzeti sodelavci). Po zadnji Gallupovi raziskavi je globalno v svetu (zajetih 142 držav) le vsak osmi zaposleni zavzet (13 %). Kar 63 % je nezavzetih in 24 % aktivno nezavzetih. Razmerje za Slovenijo po zadnji raziskavi Gallupa je 15 % (zavzeti) – 70 % (nezavzeti) – 15 % (aktivno nezavzeti). To pomeni, da imamo še veliko internega potenciala za krepitev poslovne uspešnosti na ravni posameznikov, organizacij in gospodarstva kot celote.

Dr. Eva Boštjančič je na dogodku poudarila: “Zavzetost zaposlenih ni več le modna muha, temveč organizacijska nujnost. Tudi v času ekonomske krize, se splača vlagati v zavzetost – raziskave kažejo, da z ustreznimi ukrepi lahko tudi v tem obdobju vplivamo na odnos zaposlenih do dela. Zavzeti zaposleni se hitreje prilagajajo na spremembe v okolju, so energični, družabni, optimistični, pri izvajanju delovnih nalog delujejo učinkovito, proaktivno in so tudi kreativnejši. Organizacije, v katerih je prisotna visoka stopnja zavzetosti, poročajo o višji rasti prodaje, prihodkov ter donosa na delnico.

V imenu organizatorjev je Marjeta Tič Vesel, starejša svetovalka iz družbe Pristop, v uvodu dogodka izpostavila: “Veseli smo, da je dogodek naletel na tako širok odziv v obeh strokah – komunikacijski in kadrovski. To pomeni, da oboji verjamemo, da je na področju komuniciranja s sodelavci še veliko potenciala. Globalne in domače raziskave (npr. Zlata nit) namreč nedvoumno dokazujejo, da lahko s krepitvijo interne komunikacije in zavzetosti zaposlenih vplivamo na poslovno uspešnost. Predvsem v sedanjih časih, ko poslovna rast ni samo po sebi umevna, je izkoriščanje notranjih potencialov za krepitev tržnega položaja podjetij toliko pomembnejše. Po raziskavi ameriškega inštituta Gallup denimo vključevanje in zavzetost zaposlenih pozitivno vplivata na produktivnost, profitabilnost in zadovoljstvo strank, pa tudi na nižjo fluktuacijo, absentizem in manj nesreč pri delu.”

Konkretne prakse v podjetjih so predstavili Bojana Zupanič iz Danfossa, Štefan Bertoncelj iz podjetja Domel Holding, Ana Verčko Grilec iz podjetja Goodyear Dunlop Sava Tires in Saša Miladinović iz Si.mobila. Sestavni del programa je bila tudi delavnica, kjer so udeleženci konference lahko uporabili teoretične in praktične vpoglede na konkretnih primerih.

S predstavitvami praks podjetju je začela Bojana Zupanič: “V Danfossu delamo z namenom, imamo ogromno izzivov in visoka pričakovanja. Trudimo se, da ustvarjamo spodbudno okolje, v katerem ni težko biti nasmejan, narediti nekaj več, se učiti, pohvaliti in s ponosom povedati, od kod prihajamo. Zavzetost zaposlenih je med ključnimi cilji podjetja in prizadevanja zanjo vpeta v naš vsakdan. Zato tudi poslovni rezultati ne izostajajo.”

Štefan Bertoncelj, svetovalec uprave družbe Domel Holding je na dogodku izpostavil: “Vrhunske inovativne rešitve, ki uspejo na svoji poti premagati vse ovire in doseči uspeh na globalnem trgu, nastajajo v delovnih sredinah zavzetih zaposlenih. Ti izžarevajo energijo za doseganje skupnih ciljev ter spodbujajo sodelavce k ustvarjalnosti in ambicioznosti. Zaveti zaposleni so motor uspešnih podjetij, prevzemajo iniciativo za dvigovanje konkurenčnosti in uspešnosti rezultatov poslovanja, pri tem pa dvigajo raven zadovoljstva, sodelovanja in spoštovanja različnosti z odprtostjo in zgledom.”

“V družbi Goodyear raziskavo o zavzetosti sodelavcev opravljamo vsako drugo leto. V letu 2011 smo za sodelavce Goodyeara v Srednji in Jugovzhodni Evropi prvič pripravili tako imenovani »TIRE Action plan«, zasnovan na podlagi povratnih informacij sodelavcev o njihovi zavzetosti. Izvedli smo več kot 20 obsežnih projektov na področjih izobraževanja in razvoja, vodenja ter komunikacije, vključno s spremembami nekaterih kadrovskih procesov, z izobraževanji na področju vodenja ter komunikacije in prenovo internih medijev, če naštejemo le nekatere najbolj obsežne. S pomočjo projektnega pristopa, stalnega vlaganja in izrazite podpore vodstva smo zavzetost v naši organizaciji povečali na prav vseh področjih, ki jih raziskava zasleduje. Da bi pripadnost sodelavcev še naprej povečevali in izboljšali njihovo zadovoljstvo, smo v letu 2013 pripravili program »TIRE Action plan 2.0«, s katerim nadaljujemo vlaganja v razvoj naše organizacije,” je dejala Ana Verčko Grilec, vodja korporativnih in internih komunikacij CSEE.

Saša Miladinović, vodja službe za razvoj in strateško upravljanje človeških virov v Si.mobilu je poudaril: “Za naše podjetje bi lahko trdili, da je visoka stopnja zavzetosti vzniknila povsem organsko, čeprav vsi vemo, da je posledica odprte in dovzetne kulture, ki je tukaj vladala od samega začetka. Vendar pa tudi povsem samonikla zavzetost ni sama po sebi dovolj za dosego poslovnega uspeha podjetja. Potrebno je skrbno usmerjati ljudi, povezovati cilje s smislom ter energijo in voljo ter nenazadnje tudi vedno znova vzpodbujati.”

Pripete datoteke:

Konferenca o zavzetosti: ker se trajna uspešnost na trgu začne z zmagovalno energijo sodelavcev

Bi radi začutili več zavzetosti v vaši organizaciji? Razmišljate, kaj narediti, da bi bili sodelavci bolj predani? Se ne želite sprijazniti z »zadovoljnimi« zaposlenimi, ampak bi bili radi obkroženi z »zavzetimi« sodelavci?

Pridružite se nam v torek, 30. septembra 2014 na prvi konferenci o zavzetosti v Sloveniji. Dogodek organizirata Slovensko društvo za odnose z javnostmi in Slovenska kadrovska zveza ter KOKA (delovna skupina PRSS in SKZ za zbliževanje komunikacijske in kadrovske stroke).

 

PROGRAM:

13.00 – 13.10 Pozdravni nagovor organizatorjev (Marjeta T. Vesel, starejša svetovalka družbe Pristop, v imenu PRSS in SKZ)

Uvod v zavzetost sodelavcev

13.10 – 13.45 O zavzetosti zaposlenih (dr. Nada Zupan, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani)

13.45 – 14.15 Psihološki uvid v zavzetost zaposlenih (dr. Eva Boštjančič, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)

14.15 – 14.30 Razprava: vprašanja občinstva

14.30 – 14.45 Odmor

Primeri zavzetosti iz slovenske prakse

14.45 – 15.15 Primer 1: Danfoss (Bojana Zupanič, HR business partner)

15.15 – 15.45 Primer 2: Domel Holding (Štefan Bertoncelj, svetovalec uprave)

15.45 – 16.15 Primer 3: Goodyear Dunlop Sava Tires (Ana Verčko Grilec, vodja korporativnih in internih komunikacij CSEE)

16.15 – 16.45 Primer 4: Si.mobil (Tamara Valenčič, direktorica službe za korporativno komuniciranje in strateško upravljanje človeških virov)

16.45 – 17.10 Odmor

Delavnica o zavzetosti

17.10 – 17.50 Delo v skupinah: razmislek o različnih vidikih zavzetosti

17.50 – 18.15 Poročanje skupin

Sklepni del konference

18.15 – 18.25 Predstavitev projekta Zlata nit

18.25 – 18.35 Predstavitev Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete (CPOEF), mag. Sonja Klopčič, v. d. direktorice CPOEF

18.35 – 18.50 Improliga: predstava o zavzetosti

18.50 – 19.00 Sklepne misli (Marjeta T. Vesel, starejša svetovalka družbe Pristop, v imenu PRSS in SKZ)

Srečanje z veliko delovne vneme in prostor za izmenjavo izkušenj bo gostila Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani v Modri dvorani.

Začutite tudi vi pozitivno energijo zavzetosti.

Konferenca je brezplačna. Prijave sprejemamo na e-naslovih SKZ in PRSS: sekretar@skz.si Prosimo da ob prijavi sporočite: ime in priimek, organizacijo/podjetje, funkcijo in kontakt.
Se vidimo?

Vodstvo SKZ

Obisk delovne skupine evropske kadrovske zveze EAPM v Ljubljani

V času od 4. do 6. septembra letos je bila na obisku v Ljubljani delovna skupina EAPM, ki predstavlja najožje vrhnje vodstvo te organizacije.

Na delovnem srečanju smo jim predstavili aktivnosti SKZ in naše načrte za leti 2014 in 2015: kadrovski kongres, HR standardi, kadrovska akademija, širitev članstva, prenova spletne strani in drugo.  Obiskali so tudi sedež naše zveze .  Delovna skupina je imela tudi daljši delovni sestanek s tematikami, vezanimi na aktivnosti zveze v celi Evropi: evropski  kadrovski kongres,  raziskava  BCG, širitev članstva, prenova spletne strani.

Imeli smo kar dolg in zanimiv pogovor, v katerem  smo izmenjali različne izkušnje in dobili  tudi nekaj sugestij s strani članov skupine: kako uveljavljati HR standarde, sodelovanje članic EAPM  s študenti na fakultetah, ki  imajo študijske programe s področja HRM.

V soboto smo jim tudi razkazali naše lepo glavno mesto. Bilo je deževno, ampak zelo prijetno.

Obisk delovne skupine evropske kadrovske zveze EAPM v Ljubljani

V času od 4. do 6. septembra letos je bila na obisku v Ljubljani delovna skupina EAPM, ki predstavlja najožje vrhnje vodstvo te organizacije.

Na delovnem srečanju smo jim predstavili aktivnosti SKZ in naše načrte za leti 2014 in 2015: kadrovski kongres, HR standardi, kadrovska akademija, širitev članstva, prenova spletne strani in drugo.  Obiskali so tudi sedež naše zveze .  Delovna skupina je imela tudi daljši delovni sestanek s tematikami, vezanimi na aktivnosti zveze v celi Evropi: evropski  kadrovski kongres,  raziskava  BCG, širitev članstva, prenova spletne strani.

Imeli smo kar dolg in zanimiv pogovor, v katerem  smo izmenjali različne izkušnje in dobili  tudi nekaj sugestij s strani članov skupine: kako uveljavljati HR standarde, sodelovanje članic EAPM  s študenti na fakultetah, ki  imajo študijske programe s področja HRM.
V soboto smo jim tudi razkazali naše lepo glavno mesto. Bilo je deževno, ampak zelo prijetno.

Delovna skupina KOKA – Simbioza med kadroviki in komunikatorji

Interno komuniciranje je kot pajek, ki plete mrežo med sodelavci v družbi in jih povezuje. Vsako svojo potezo načrtuje premišljeno, skrbno in jo odgovorno vplete v kontekst. Upravljanje zaupanja sodelavcev je tako eno od ključnih področij delovanja stroke odnosov z javnostmi in menedžmenta sodelavcev.

Zaposleni postajajo ključni vzvod upravljanja ugleda, saj ločnica med interno in eksterno komunikacijo pospešeno bledi. Interno komuniciranje kot strokovno področje je tako v preseku polja delovanja strokovnjakov s področja odnosov z javnostmi in upravljanja človeških virov. Obe disciplini pa pomembno vplivata na učinkovitost korporativnih komunikacij.

 Strokovno partnerstvo odnosov z javnostmi (Slovenskega društva za odnose z javnostmi, PRSS) in menedžmenta sodelavcev (Slovenska kadrovska zveza, SKZ) smo sklenili na Slovenski konferenci odnosov z javnostmi novembra 2013 in oblikovali delovno skupino z imenom KOKA (sestavljenka nazivov KOmunikator in KAdrovik).
Delovno skupino KOKA sestavljajo trije komunikatorji in trije kadrovski predstavniki. Iz vrst SKZ so to Tatjana LozarSaša Miladinović (Si.mobil) in dr. Andrej Kohont (FDV), postavo PRSS pa sestavljajo Marjeta Tič Vesel (Pristop), Jana Lutovac Lah (Univerza v Ljubljani) in Sašo Sever (Zavarovalnica Triglav).Motiv za sodelovanje izvira s področja internega komuniciranja, ki v današnjih razmerah nenehnih sprememb postaja vse bolj pomemben vzvod upravljanja zaupanja sodelavcev. Zaostrene gospodarske razmere, izziv medgeneracijskega upravljanja in vse kompleksnejši procesi v podjetjih zahtevajo drugačno komuniciranje. Potreba po upravljanju sodelavcev in komuniciranju v polnem pomenu besede je zato danes pomembnejša kot kdajkoli prej.Verjamemo, da bo sodelovanje obeh panog (HR in PR) prineslo pozitivne rezultate. Komunikatorji in kadroviki lahko namreč postavimo pravo zavedanje o pomenu iskrene in enoznačne komunikacije ter s svojim strokovnim znanjem pomagamo graditi funkcionalno organizacijsko kulturo. Vse to počnemo s ciljem, da med nitke ujamemo svojo energijo in podpremo spremembe v podjetjih ter tkemo mrežo informiranih, motiviranih in zavzetih sodelavcev.