Povabilo k sodelovanju v mednarodni primerjalni raziskavi Cranet 2021 o menedžmentu človeških virov

Vabljeni k sodelovanju v novem krogu mednarodne primerjalne raziskave Cranet 2021 o menedžmentu človeških virov, v katero je vključeno več kot 40 evropskih in drugih razvitih držav (Kanada, ZDA, Japonska, Brazilija, Avstralija). Je edina celovita poglobljena raziskava o kadrovski dejavnosti, ki se izvaja v slovenskem jeziku na reprezentativnem vzorcu v Sloveniji od leta 2001.

Raziskava ima izjemen pomen za profesionalno skupnost in spremljanje ter razvoj kadrovske stroke pri nas in v mednarodni perspektivi. Izsledki bodo imeli uporabno vrednost tudi za vašo organizacijo, saj bo mednarodno primerjalno poročilo raziskave, ki bo dostopno na spletni strani Centra za proučevanje organizacij in človeških virov, Fakultete za družbene vede, omogočalo primerjavo vaših kadrovskih praks s praksami drugih organizacij v Sloveniji in v tujini skozi čas. Raziskava bo omogočala tudi pridobivanje znanja in njegovo posredovanje študentom kadrovskega menedžmenta.

Za raziskavo je ključno, da v celoti izpolnite vprašalnik.
Vsem, ki boste vprašalnik v celoti izpolnili, podarjamo e-knjigo Menedžment talentov.

Spletni vprašalnik se nahaja na povezavi.

Člani projekta Cranet se vam v naprej zahvaljujejo za sodelovanje.