Povezovanje hrvaških kadrovikov: Intervju z Mirjano Ivanuša, udeleženko Erasmus+ projekta

Mirjana Ivanuša-Bezjak, predsednica Društva kadrovskih delavcev Maribora, Lenarta in Slovenske Bistrice je v okviru projekta Erasmus+ obiskala Zagreb in raziskovala, kakšno je povezovanje hrvaških kadrovikov in kaj aktualnega se dogaja na področju usposabljanja in izobraževanja v Zagrebu.

Mirjana Ivanuša-Bezjak je višja predavateljica na treh zasebnih slovenskih šolah in poslovna svetovalka ter lastnica dveh spletnih strani (www.gostoljuben.si in www.hitri-poslovni-sestanki.si). Z njo smo naredili intervju ob zaključku študijsko učne izmenjave.

Mirjana-ivanusa-bezjak(2007) (1)

Mirjana Ivanuša

Preko Erasmus+ projekta Slovenske kadrovske zveze sta bili na opazovanju dela (angl. »job shadowing«) v zagrebškem podjetju Creativa, d. o. o. S čim se to podjetje ukvarja?
Podjetje Creativa je manjše zasebno družinsko podjetje, ki se ukvarja z razvojem organizacije ter profesionalne in osebne učinkovitosti. Podjetje Creativa test, d. o. o. se ukvarja s profesionalno selekcijo kadrov. Imajo pa tudi hčerinsko podjetje Creativa BH, d. o. o. v Sarajevu. Direktorica podjetja je gospa Zrinka Hrupelj, prokuristka pa je njena mama, gospa Jadranka Delač Hrupelj. Večina zaposlenih so psihologinje, ki izvajajo selekcijske postopke in različna usposabljanja za podjetja ali posamezne kandidate.

Po zaključenem študiju psihologije in enem letu delovnih izkušenj opravljajo strokovni izpit na Hrvaški psihološki zbornici. Po uspešno opravljenem strokovnem izpitu dobi psiholog dovoljenje za samostojno delo za obdobje 6 let. Nato mora vsakih 6 let podaljšanje dovoljenja dokazovati z udeležbo na strokovnih usposabljanjih. Vsi zaposleni psihologi v podjetju Creativa imajo opravljene strokovne izpite.

Teste, ki jih pri svojem delu uporabljajo psihologi, lahko izdajajo samo s strani zbornice potrjena podjetja. Podjetje Creativa uporablja teste pooblaščenega podjetja Naklada Slap. Imenovano podjetje izdaja tudi revijo Suvremena psihologija in Klinička psihologija ter različne strokovne knjige. Poleg zbornice se psihologi združujejo v Hrvaškem psihološkem društvu.

creativa-01 (1) (1)

Podjetje Creativa v Zagrebu

Med svojim obiskom v tem podjetju ste se udeležili tudi enega izmed njihovih izobraževalnih seminarjev. Nam lahko opišete to izkušnjo?
Aktivno sem sodelovala na dvodnevni delavnici za pripravo in izvedbo selekcijskega intervjuja. Delavnice so se udeležile strokovne delavke na področju selekcije kadrov iz večjih zagrebških podjetij. Razdeljeni na skupine smo najprej definirali profil in kompetence za določeno delovno mesto. Nato smo na izbranem delovnem mestu kreirali vprašanja, s katerimi bi kar najbolje prepoznali kompetence kandidatov. Predavateljica nas je opozorila na napake in pasti, ki se dogajajo v postopkih selekcije. Med odmorom sem z udeleženkami delavnice izvedla 10 minutne hitre poslovne sestanke.

creativa-02 (1)

Delavnica o selekcijskem intervjuju

Kaj bi na osnovi delavnice selekcijskega intervjuja svetovali slovenskim kadrovskim strokovnjakom?
Najpomembnejši element selekcijskega intervjuja je dobra priprava profila delovnega mesta za katerega iščemo novega sodelavca. Profil delovnega mesta poleg zahtevanih formalnih pogojev vključuje kompetence in osebnostne lastnosti, ki bi naj jih imel kandidat. Prav tako je za izpraševalca pomembno vedeti, v kakšnem oddelku bo to delovno mesto in kakšnega kandidata glede na sodelavce, ki so v njem, dejansko iščemo. Pri sestavi profila delovnega mesta in pogojev dela mora izvajalec intervjuja tesno sodelovati z vodjem oddelka. Vsi ti podatki so nato osnova za sestavo vprašanj na selekcijskem intervjuju. Vsekakor si moramo za dober selekcijski intervju vzeti dovolj časa.

 Na koga se lahko zaposleni in brezposelni obrnejo glede vprašanj v zvezi z kadrovskim svetovanjem?
Podobno kot v Sloveniji (CIPS) imajo tudi na Hrvaškem Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK).

Kako deluje hrvaški zavod za zaposlovanje in trg dela ?
Hrvaški zavod za zaposlovanje ima zelo dobro spletno stran z bogatimi vsebinami ter iskalnik prostih delovnih mest. Zelo koristen je njihov državni portal z različnimi tematikami.

Na kakšen način se povezujejo mala hrvaška podjetja?
Mala podjetja se združujejo v okviru organizacije Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva. Obrtniki so združeni v Hrvatskoj obrtničkoj komori. Podjetja pa se združujejo v okviru Hrvatske gospodarske komore.

Kako so povezani hrvaški kadroviki?
Kadrovski delavci so povezani v strokovno združenje z imenom HRcentar. Pogovarjala sem se z njihovim predsednikom gospodom Sašo Jurkovićem. Na svoje mesečne aktivnosti vabijo tudi ostale kadrovske delavce in ne le člane. Tudi na njihovi LinkedIn strani  najdete vabila na njihove aktualne dogodke. Vsako leto organizirajo strokovni kongres HR summit.

Kakšna strokovna HR literatura je dostopna hrvaškim kadrovikom?
Največja založniška družba je Školska knjiga, ki izdaja strokovno literaturo. Najnovejša je knjiga Fikreta Bahtijarević-Šiber: Strateški menadžment ljudskih potencijala.

 Bili ste tudi v prostorih South East European Centre for Entrepreneurial Learning v Zagrebu. Kaj nam lahko poveste o tem?
South East European Centre for Entrepreneurial Learning – center za razvoj učenja podjetništva – je neodvisna in nepolitična inštitucija, ki je bila leta 2009 ustanovljena z iniciativo sedmih evropskih držav in Turčije. Njeno delovanje podpirata Evropska komisija in hrvaška vlada. Trenutno se gradi nova poslovna stavba z izobraževalnim centrom, ki bo centru nudila izjemno dobre pogoje delovanja.

Kakšne programe nudi South East European Centre for Entrepreneurial Learning in komu so ti programi namenjeni?
Osnovni namen SEECEL je razvoj in širjenje podjetniškega usposabljanja in podjetnosti kot ključne kompetence na vseh nivojih izobraževanja na področju jugovzhodne Europe. Drugi pomemben steber je pospeševanja ženskega podjetništva na vseh nivojih odločanja v državah. Tretji steber pa je promocija in razširjanje dobrih praks v splošno in strokovno javnost. Poleg različnih raziskav pa seveda izdajajo tudi publikacije na temo podjetništva.

Zaupajte nam, kako ste doživeli obisk v coworking prostoru Impact hub Zagreb?
Impact hub Zagreb je coworking prostor, kjer se srečujejo bodoči in sedanji podjetniki. Gre za mednarodno mrežo prostorov, kjer lahko posameznik najame mizo ali ima sestanek. V skupnem prostoru se srečujejo in izmenjujejo izkušnje posamezniki iz različnih področij. Soustanovitelj in direktor Impact Huba je Hermer Ariaga iz Mehike. Z njim sem se pogovarjala in ugotovila sva, da je bil meseca marca na konferenci PODIM v Mariboru. Ko boste naslednjič imeli sestanek v Zagrebu, ga lahko izvede v njihovih prostorih. V Sloveniji imamo že celo paleto coworking prostorov v vseh večjih mestih.

Delite z nami še zaključno misel o vašem obisku v okviru projekta Erasmus+, ki ga SKZ izvaja za svoje člane.
Področje človeških virov sledi sodobnim svetovnim trendom: iskanje talentov, večje vključevanje HR v postopkih priprave strategij podjetij, večje vključevanje IKT v delo HR, vključevanje prediktivne analitike v HR, večja uporaba socialnih medijev v HR, še večja globalizacija HR itd. Mnogo zakonodaje ter prakse in tudi trendov na področju zaposlovanja imamo podobnih. Od hrvaških kadrovskih delavcev in podjetnikov se lahko še mnogo naučimo. Predvsem pa lahko mnogo več sodelujemo, saj smo ne nazadnje sosedje.

Intervju je pripravila Blanka Tacer, koordinatorka Erasmus+ projekta pri SKZ.

Oktober, 2015