Raziskava med člani Slovenske kadrovske zveze

Spoštovani člani Slovenske kadrovske zveze!

Zaposleni na področju kadrovske funkcije se vsakodnevno srečujemo z novimi izzivi, ki od nas zahtevajo ne samo izvajanje običajnih kadrovskih procesov in aktivnosti, temveč tudi sposobnosti za razreševanje problemov razvoja v naših organizacijah, razumevanje potreb organizacije in sposobnosti za vključevanje poslovne strategije v kadrovske procese. Za to pa potrebujemo ustrezno znanje in učinkovito motivacijsko klimo. S tega vidika so naše organizacije postavljene pred izziv učinkovitega managementa znanja tudi za nas kadrovske strokovnjake.

Pri pregledu dosedanjih raziskav v RS nisem zasledila raziskave, ki bi se posebej osredotočala na uveljavljenost managementa znanja in njegov vpliv na zadovoljstvo zaposlenih v kadrovskih službah => nisem torej zasledila raziskave, ki bi se osredotočala na to, kako mi sami, ki delamo na področju kadrovske funkcije, “živimo” management znanja. Menim, da sem naletela na raziskovalno vrzel, ki jo z mojo raziskavo in s pomočjo vas, članov Slovenske kadrovske zveze, lahko vsaj deloma odpravimo. Raziskava bi osvetlila stanje v slovenskih organizacijah na tem področju in naše organizacije morda še dodatno vzpodbudila k izvajanju učinkovitega managementa znanja za nas kadrovske strokovnjake.

Zato vas člane Slovenske kadrovske zveze, ki ste zaposleni oziroma delate na področju kadrovske funkcije, vabim, da izpolnite kratek anonimen vprašalnik

Za sodelovanje se vam v naprej lepo zahvaljujem,

Renata Bučar

 

Povezava do vprašalnika: https://www.1ka.si/a/85751