Seja Strokovnega sveta SKZ

Potekala je seja Strokovnega sveta Slovenske kadrovske zveze. Prvo sejo v letošnjem letu je gostila pred kratkim preimenovana Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov, Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Osrednja tematika srečanja je bila predstavitev rezultatov raziskave Ustvarjajmo prednosti z ljudmi 2014-2015, ki jo od leta 2007 na temelju spletne ankete in intervjujev skupaj izvajata BCG in EAPM, v Sloveniji pa jo koordinira Slovenska kadrovska zveza (SKZ). V lanskem letu je bila raziskava prevedena v slovenščino, kar je tudi botrovalo k povečanju števila respondentov in posledično tudi boljši reprezentativnosti rezultatov. Več o raziskavi najdete na povezavi, tu pa lahko preberete izsledke raziskave.

.