Sekcija MEKS – Mladi eksperti kadrovske stroke

MEKS je sekcija mladih Slovenske kadrovske zveze, ki združuje bodoče in zdajšnje strokovnjake ter simpatizerje na kadrovskem področju. Namen MEKSA je stremenje k dvigu prepoznavnosti in zavedanja o kadrovski stroki med različnimi javnostmi.

MEKS-ovci so mladi, stari od 18 do 33 let, ki so se oziroma se še vedno izobražujejo na področju kadrovskega menedžmenta in sorodnih smeri in/ali zaposleni na kadrovskem področju, bodisi tisti, ki opravljajo dela in naloge s tega področja.

V delo MEKSA so vključeni tudi starejši od 33 let – mentorji, ki usmerjajo mlade eksperte in podpirajo njihove aktivnosti.

Glavno vodilo Meksa je uspešno prenašati znanje, etičnost, delavnost ter pozitivno naravnanost uspešnih kadrovskih strokovnjakov na mlade nadobudneže iz kadrovske stroke. Razvoj mladih s pomočjo dodatnih projektov, prenosov znanj, predavanj ter vzpodbujanjem njihovih idej in nadgradnje njihovega znanja, bo dolgoročno kadrovsko funkcijo dvignilo na strateško pomembno funkcijo vsakega slovenskega podjetja.

Delovna skupina KOKA – simbioza med komunikatorji in kadroviki

Delovna skupina KOKA je bila ustanovljena novembra 2013, ko sta strokovno partnerstvo sklenili Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS) in Slovenska kadrovska zveza. Ime izhaja iz nazivov KOmunikator in KAdrovik.

Delovno skupino sestavljajo:

Motiv za sodelovanje izvira s področja internega komuniciranja, ki v današnjih razmerah nenehnih sprememb postaja vse bolj pomemben vzvod upravljanja zaupanja sodelavcev. Verjamemo, da bo sodelovanje obeh panog (HR in PR) prineslo pozitivne rezultate. Komunikatorji in kadroviki lahko namreč postavimo pravo zavedanje o pomenu iskrene in enoznačne komunikacije ter s svojim strokovnim znanjem pomagamo graditi funkcionalno organizacijsko kulturo. Vse to počnemo s ciljem, da med nitke ujamemo svojo energijo in podpremo spremembe v podjetjih ter tkemo mrežo informiranih, motiviranih in zavzetih sodelavcev.

Delovna skupina za HR standarde

Vodja skupine: dr. Nada Zupan

Člani skupine: dr. Andrej Kohont, dr. Danijela Brečko, mag. Matej Černigoj, Barbara Luckmann Jagodič

Metodologija

Prvi predlog kadrovskih standardov je pripravila projektna skupina, ki se je najprej seznanila z obstoječimi standardi v Evropi in v svetu. Kot najbolj primerno izhodišče je izbrala gradivo z opisom kompetenc in standardov, ki so ga na podlagi obsežne mednarodne raziskave med kadrovskimi menedžerji in strokovnjaki oblikovali v organizaciji Society for Human Resource Management (SHRM). Skupina je na več sestankih oblikovala predlog standardov, ki so bili prilagojeni slovenskemu okolju, tako da so upoštevali posebnosti izvajanja kadrovske funkcije v naših podjetjih in organizacijah.

Standardi slovenske kadrovske stroke_Page_01