SKUPŠČINA SKZ – uspešno leto in nova sestava organov zveze

V Teharjih pri Celju je 14. 5. 2015 potekala redna letna skupščina Slovenske kadrovske zveze, ki je potrdila uspešno delovanje zveze v letu 2014, tako v vsebinskem kot v finančnem pogledu. V letu 2014 se je SKZ uspešno vključila v več mednarodnih projektov, kar omogoča našim članom delovanje tudi v mednarodnem okolju. Skupščina je prav tako sprejela nekaj sprememb v zvezi s statutom zveze.
S 30. 6. 2015 se iztečejo mandati članov vseh organov v SKZ. Izvedene so bile volitve.

S 1.7.2015 nastopijo funkcije :

Predsednik SKZ: Rok Zupančič

Člani UO: dr. Boris Dular, dr. Andrej Kohont, Nevenka Volk Rožič, Nejc Jaka Sekula

Nadzorni odbor: Jože Glazer, Vanda Pečjak, Branka Škulj Nussdorfer

Častno razsodišče: Dragica Ferbežar, Slava Glavan, Ana Lozar

 

Rok Zupančič, predsednik SKZ se je vsem dosedanjim članom organov lepo zahvalil za dolgoletno sodelovanje.

 

Vodstvo SKZ