Slovenski kadrovski kongres 2017 – Digitalna transformacija v kadrovski funkciji

skk17

Digitalizacija bo »razburkala« kadrovsko funkcijo!

Leto gre res hitro naokoli. Ko pišem tale uvodnik, se mi dozdeva kot, da sem ravno dobro končal prejšnjega in že je pred vrati nov Slovenski kadrovski kongres.

Znova se nam bodo pridružili zanimivi, kaj zanimivi, odlični govorci in strokovnjaki. In tema? Verjamem, da zelo aktualna, digitalizacija in njen vpliv na kadrovsko funkcijo.

Digitalizacija je že zadnjih nekaj let »buzz word« v poslovnem svetu in tako kot na vse ostale funkcije bo seveda močno vplivala tudi na našo, kadrovsko funkcijo.

Še vedno si digitalizacijo organizacije predstavljamo različno in v poslovnem svetu ni povsem enotnega razumevanja kaj pomeni digitalizacija za posamezno organizacijo, dejstvo pa je, da digitalizacijo večino organizacij omenja v svojih poslovnih strategijah in je eden od ciljev, ki jih organizacije poskušajo doseči. Napovedi so, da bo leta 2020 več kot polovica prihodkov organizacij izvirala iz digitalnih poslovnih modelov in rešitev. Digitalizaciji se tako ne bo mogoče izogniti.

Digitalizacija se je že, v prihodnosti pa se bo še precej močneje dotaknila kadrovske funkcije. V slovenščini pravzaprav nimamo prave besede za »disrupt« oz. »disruptive«, še najlažje bi to opisali kot nekaj kar razburka, premeša oz. moti dosedanje delo organizacij ali določenih funkcij. Nekateri strokovnjaki pravijo, da bo prav to digitalizacija pomenila za kadrovsko funkcijo. Kadrovska funkcija se bo tako v prihodnosti precej spremenila, obstajajo sicer predvidevanja v katero smer in na kakšen način, nihče pa ne zna napovedati, kaj vse bo digitalizacija prinesla kadrovski funkciji. Nekatere spremembe, ki se že kažejo in so že začele spreminjati kadrovsko funkcijo oz. jo bodo v zelo kratkem času, so:

 

  • zbiranje, centralizacija in obdelava podatkov o zaposlenih; vsak dan imamo vse več in več podatkov o naših zaposlenih in to nam bo omogočilo nove, bolj osebne pristope in večji vpogled v potrebe in želje naših zaposlenih, kar nam bo v pomoč pri razvijanju oz. kreiranju novih, bolj osebnih rešitev za zaposlene;
  • digitalizacija opolnomoča vodje in zaposlene; aplikacije za letne razgovore, e – izobraževanja, urejanje lastnih kadrovskih podatkov, organizacijo delovnega časa ipd. omogočajo tako vodjem kot zaposlenim boljše upravljanje s zaposlenimi oz. s samim sabo. Kadrovska orodja z digitalizacijo tako postajajo orodja vodij in zaposlenih, kadrovska služba pa jim nudi pomoč ter podporo pri uporabi teh orodji;
  • komuniciranje s zaposlenimi in potencialnimi kandidati za zaposlitev bo postalo bolj osebno; že danes nekatera podjetja uporabljajo interna poslovna socialna omrežja kot sta npr. Jam ali Yammer, ki omogočajo dvomerno in v mnogih vidikih personalizirano komunikacijo med različnimi nivoji v organizacijah oz. med sodelavci iz različnih organizacij in držav. Bitka za nove talente pa je že zdavnaj postala digitalna, kandidate se išče preko različnih spletnih strani, socialnih omrežji (npr. LinkedIn), nastajajo pa celo različne platforme, ki bodo omogočale precej drugačno iskanje in dostop do kadrov. Tudi tukaj komunikacija ni več enosmerna, ampak je že v samem začetku dvosmerna in s tem precej bolj osebna;
  • oblačne rešitve in storitve bodo omogočale različne oblike dela; delo od doma že dandanes ni nič nenavadnega, vendar pa se bodo v prihodnosti oblike dela bolj radikalno spremenile. Vse več ljudi bo delalo za več organizacij hkrati in na različnih projektih. Delo tako ne bo več vezano samo na eno organizacijo in bo bolj projektno. Takšne oblike dela bodo seveda za sabo prinesle tudi potrebe po drugačni zakonodaji, drugačni zaščiti delavcev in seveda tudi po drugačnih oz. novih znanjih, ki jih bo morala razviti kadrovska funkcija, da bo lahko podprla tako organizacije kot posameznike. Tudi kadrovske funkcije v organizacijah bodo predvidoma manjše, specializirane rešitve oz. strokovnjake pa bodo najemale za posamezne projekte in le ti, ne bodo več del organizacij samih.

Povsem napovedati kako in na kakšen način bo na kadrovsko funkcijo vplivala digitalizacija se ne da. Nekaj od tega kar nam digitalizacija prinaša oz. nam bo prinesla v prihodnosti pa bomo odkrivali na Slovenskem kadrovskem kongresu 2017.

Vljudno vabljeni!

rokzupancic

Rok Zupančič,

predsednik Slovenske kadrovske zveze in
predsednik programskega sveta Slovenskega kadrovskega kongresa 2017