Uspešna Konferenca o zavzetosti zaposlenih

Slovenska kadrovska zveza (SKZ) in Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS) ter KOKA (delovna skupina PRSS in SKZ za zbliževanje komunikacijske in kadrovske stroke) so 30. septembra, na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, organizirali prvo konferenco o zavzetosti v Sloveniji. Brezplačne konference se je udeležilo prek 150 kadrovikov in piarovcev, ki so imeli priložnost spoznati in razumeti zavzetost zaposlenih iz različnih zornih kotov.

Program sta začeli dr. Nada Zupan (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani) in dr. Eva Boštjančič (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), ki sta se dotaknili zavzetosti zaposlenih skozi motivacijski in psihološki vidik. Teoretičnemu uvodu o zavzetosti so sledile predstavitve praks podjetij, kjer se še kako zavedajo pomena vključenosti sodelavcev. V današnjih časih ni le pomembno, da so sodelavci podjetja le zadovoljni. Potrebno je nekaj več, potrebna je zavzetost. Slednjo pa lahko neposredno povezujemo s pomembnimi finančnimi in drugimi kazalniki uspešnosti podjetij.

Stroka zavzetost (angl. employee engagement) opredeljuje kot pozitivno stanje posameznika z vidika znanja, čustev in vedenja, usmerjeno v doseganje organizacijskih ciljev. To pomeni, da sodelavci mislijo, čutijo in ravnajo skladno z organizacijskimi cilji, a ne pod prisilo, temveč ker v resnici zaupajo organizaciji. V tem smislu zavzetost pomeni višjo, čustveno stopnjo navezanosti kot zgolj zadovoljstvo.

V svetu je razširjen model merjenja zavzetosti ameriškega inštituta Gallup. Ta glede na stopnjo zavzetosti sodelavce deli na tri kategorije: zavzeti (delajo s strastjo, čutijo globoko povezanost z organizacijo, spodbujajo inovacije), nezavzeti sodelavci (zgolj “hodijo v službo za plačo”, na delovnem mestu prispevajo svoj čas, ne pa energije in strasti) in aktivno nezavzeti sodelavci (niso le nezadovoljni, ampak to tudi aktivno izražajo; spodkopavajo tisto, kar gradijo zavzeti sodelavci). Po zadnji Gallupovi raziskavi je globalno v svetu (zajetih 142 držav) le vsak osmi zaposleni zavzet (13 %). Kar 63 % je nezavzetih in 24 % aktivno nezavzetih. Razmerje za Slovenijo po zadnji raziskavi Gallupa je 15 % (zavzeti) – 70 % (nezavzeti) – 15 % (aktivno nezavzeti). To pomeni, da imamo še veliko internega potenciala za krepitev poslovne uspešnosti na ravni posameznikov, organizacij in gospodarstva kot celote.

Dr. Eva Boštjančič je na dogodku poudarila: “Zavzetost zaposlenih ni več le modna muha, temveč organizacijska nujnost. Tudi v času ekonomske krize, se splača vlagati v zavzetost – raziskave kažejo, da z ustreznimi ukrepi lahko tudi v tem obdobju vplivamo na odnos zaposlenih do dela. Zavzeti zaposleni se hitreje prilagajajo na spremembe v okolju, so energični, družabni, optimistični, pri izvajanju delovnih nalog delujejo učinkovito, proaktivno in so tudi kreativnejši. Organizacije, v katerih je prisotna visoka stopnja zavzetosti, poročajo o višji rasti prodaje, prihodkov ter donosa na delnico.

V imenu organizatorjev je Marjeta Tič Vesel, starejša svetovalka iz družbe Pristop, v uvodu dogodka izpostavila: “Veseli smo, da je dogodek naletel na tako širok odziv v obeh strokah – komunikacijski in kadrovski. To pomeni, da oboji verjamemo, da je na področju komuniciranja s sodelavci še veliko potenciala. Globalne in domače raziskave (npr. Zlata nit) namreč nedvoumno dokazujejo, da lahko s krepitvijo interne komunikacije in zavzetosti zaposlenih vplivamo na poslovno uspešnost. Predvsem v sedanjih časih, ko poslovna rast ni samo po sebi umevna, je izkoriščanje notranjih potencialov za krepitev tržnega položaja podjetij toliko pomembnejše. Po raziskavi ameriškega inštituta Gallup denimo vključevanje in zavzetost zaposlenih pozitivno vplivata na produktivnost, profitabilnost in zadovoljstvo strank, pa tudi na nižjo fluktuacijo, absentizem in manj nesreč pri delu.”

Konkretne prakse v podjetjih so predstavili Bojana Zupanič iz Danfossa, Štefan Bertoncelj iz podjetja Domel Holding, Ana Verčko Grilec iz podjetja Goodyear Dunlop Sava Tires in Saša Miladinović iz Si.mobila. Sestavni del programa je bila tudi delavnica, kjer so udeleženci konference lahko uporabili teoretične in praktične vpoglede na konkretnih primerih.

S predstavitvami praks podjetju je začela Bojana Zupanič: “V Danfossu delamo z namenom, imamo ogromno izzivov in visoka pričakovanja. Trudimo se, da ustvarjamo spodbudno okolje, v katerem ni težko biti nasmejan, narediti nekaj več, se učiti, pohvaliti in s ponosom povedati, od kod prihajamo. Zavzetost zaposlenih je med ključnimi cilji podjetja in prizadevanja zanjo vpeta v naš vsakdan. Zato tudi poslovni rezultati ne izostajajo.”

Štefan Bertoncelj, svetovalec uprave družbe Domel Holding je na dogodku izpostavil: “Vrhunske inovativne rešitve, ki uspejo na svoji poti premagati vse ovire in doseči uspeh na globalnem trgu, nastajajo v delovnih sredinah zavzetih zaposlenih. Ti izžarevajo energijo za doseganje skupnih ciljev ter spodbujajo sodelavce k ustvarjalnosti in ambicioznosti. Zaveti zaposleni so motor uspešnih podjetij, prevzemajo iniciativo za dvigovanje konkurenčnosti in uspešnosti rezultatov poslovanja, pri tem pa dvigajo raven zadovoljstva, sodelovanja in spoštovanja različnosti z odprtostjo in zgledom.”

“V družbi Goodyear raziskavo o zavzetosti sodelavcev opravljamo vsako drugo leto. V letu 2011 smo za sodelavce Goodyeara v Srednji in Jugovzhodni Evropi prvič pripravili tako imenovani »TIRE Action plan«, zasnovan na podlagi povratnih informacij sodelavcev o njihovi zavzetosti. Izvedli smo več kot 20 obsežnih projektov na področjih izobraževanja in razvoja, vodenja ter komunikacije, vključno s spremembami nekaterih kadrovskih procesov, z izobraževanji na področju vodenja ter komunikacije in prenovo internih medijev, če naštejemo le nekatere najbolj obsežne. S pomočjo projektnega pristopa, stalnega vlaganja in izrazite podpore vodstva smo zavzetost v naši organizaciji povečali na prav vseh področjih, ki jih raziskava zasleduje. Da bi pripadnost sodelavcev še naprej povečevali in izboljšali njihovo zadovoljstvo, smo v letu 2013 pripravili program »TIRE Action plan 2.0«, s katerim nadaljujemo vlaganja v razvoj naše organizacije,” je dejala Ana Verčko Grilec, vodja korporativnih in internih komunikacij CSEE.

Saša Miladinović, vodja službe za razvoj in strateško upravljanje človeških virov v Si.mobilu je poudaril: “Za naše podjetje bi lahko trdili, da je visoka stopnja zavzetosti vzniknila povsem organsko, čeprav vsi vemo, da je posledica odprte in dovzetne kulture, ki je tukaj vladala od samega začetka. Vendar pa tudi povsem samonikla zavzetost ni sama po sebi dovolj za dosego poslovnega uspeha podjetja. Potrebno je skrbno usmerjati ljudi, povezovati cilje s smislom ter energijo in voljo ter nenazadnje tudi vedno znova vzpodbujati.”

Pripete datoteke: