Utrinek – Inovativni pristopi pri iskanju in selekciji kadrov ter izmenjava dobrih praks

V torek, 17. maja 2016  je Sekcija za iskanje in izbor kadrov organizirala še zadnje srečanje pred poletnim oddihom.

Tema tokratnega srečanja je bila inovativni pristopi, zato je tudi sam dogodek potekal v inovativnem okolju ABC HUBa, ki se nahaja pod Emporiumom v ljubljanskem BTC-ju. Prostor je bil tudi podlaga za eno od tem prvega dela srečanja, t.j. pametno delovno okolje (ang. ‘smart working places’). Kaj lahko pričakujemo v prihodnosti in zakaj smo izbrali to temo, nam je predstavila vodja sekcije, Petra Treven Bernat iz Trescona, nanizala je nekaj izsledkov različnih raziskav o prihodnosti na področju kadrov. Ena provokativnih misli iz napovedi za prihodnost je, da bo polovica ljudi delala trikrat več kot sedaj, za dvakrat večjo plačo, kar je paradoks, saj je v nasprotju s temeljnimi vrednotami generacije Y in Z.
Nato nam je g. Dušan Malić iz Xpress Joba predstavil njihovo mednarodno zaposlovalno platformo. Glavni namen te platforme je, da interaktivno povezuje iskalce zaposlitve in delodajalce. Temu je sledila predstavitev Igrifikacije (ang. ‘Gamification’) g. Blaža Branca. Igrifikacija pomeni uporaba načinov razmišljanja v igri in mehanizmov igre v neigralniškem kontekstu z namenom aktivnega sodelovanja igralca v reševanju določenega problema in povečanju igralčevega prispevka (vir: Wikipedia).

V drugem delu srečanja smo uporabili tehniko Open space (delo v majhnih skupinah s pravilom »dveh nog«), kjer je šlo za izmenjavo dobrih praks udeležencev na temo inovativnosti v posameznih fazah iskanja in izbora kadrov. Udeleženci so predlagali šest tem in aktivno sodelovali v zanimivih pogovorih.

sss

Fotozapis srečanja je na voljo tukaj.

Vabljeni na naša srečanja in prijavo v našo sekcijo tudi v novem »šolskem letu«.