Vaše mnenje soustvarja uporabne, brezplačne vsebine za udejanjanje zakonske obveze promocije zdravja na delovnem mestu

logo_APP_zelen_CMYKS kratkim anonimnim vprašalnikom si tudi pri SKZ prizadevamo pridobiti mnenja, ki bodo prispevala k boljšemu razumevanju promocije zdravja pri delu v Sloveniji. V okviru projekta Atraktivna Promocija Promocije zdravja na delovnem mest (APP) bodo, upoštevajoč vaša mnenja, za vas izdelali brezplačno spletno stran s strokovnimi vsebinami in uporabnimi orodji, ki jo boste lahko v svojih delovnih organizacijah prosto uporabljali pri izvajanju zakonsko zavezujoče promocije zdravja pri delu.

Vljudno vas vabimo k izpolnitvi vprašalnika, ki je dostopen na povezavi https://www.1ka.si/a/72840. Za vaše mnenje se vam že vnaprej lepo zahvaljujemo.

V kolikor ste svoje mnenje že oddali, pa prosimo, da k izpolnitvi vprašalnika spodbudite svoje stanovske kolege in poslovne partnerje, saj boste tudi tako prispevali k boljšim vsebinam na tem področju.

Projekt APP je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov promocije zdravja na delovnem mestu med letoma 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Za dodatna pojasnila o projektu APP smo vam na voljo na telefonski številki 07 33 22 185 ali na e-naslovu: nina.sab@gzdbk.si.

Cilj projekta je na enostaven in praktičen način ter z relativno nizkimi stroški, glede na pričakovani učinek, aktivni populaciji zagotoviti več vedenja o ohranitvi in izboljšavi zdravja ter tako prispevati tudi k zniževanju stroškov, povezanih s slabim zdravjem. V okviru projekta bo izdelana brezplačna spletna platforma za obvladovanje najpogostejših bolezenskih stanj, krivih za bolniško odsotnost z dela, hkrati pa bodo izvedene izobraževalne in promocijske dejavnosti, namenjene delodajalcem, delojemalcem (zaposlenim) in strokovnim deležnikom na območju Republike Slovenije.

Konzorcij projekta sestavlja devet partnerjev, od tega trije strokovni partnerji in šest regijskih gospodarskih zbornic Slovenije. Poleg strokovnega nosilca projekta Zavoda ZAP (Zavod za Atraktivno Promocijo zdravja) sta strokovna partnerja projekta Sindikat zdravnikov družinske medicine Slovenije PRAKTIK.UM in Zveza društev – Slovensko zdravniško društvo,Združenje medicine dela, prometa in športa ter vse samostojne regijske gospodarske zbornice: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Pomurska gospodarska zbornica, Primorska gospodarska zbornica, Regionalna gospodarska zbornica Celje, Štajerska gospodarska zbornica in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica.