XIV. DNEVI DELOVNEGA PRAVA IN SOCIALNE VARNOSTI 2015

 

pravo

 

Na kongresu XIV. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti 2015, ki bo potekal 28. in 29. maja v Portorožu bodo predstavili dragocen pregled zakonodajnih novosti na področju urejanja delovnih razmerij ter pregled sodne prakse Vrhovnega sodišča RS in Višjega delovnega in socialnega sodišča po uveljavitvi ZDR-1 in odprta vprašanja delovnih sporov.

Osrednje teme kongresa bodo: Varstvo socialnih pravic v času ekonomske krize, Individualna delovna razmerja, Kolektivna delovna razmerja, Vpliv varčevalnih ukrepov na uresničevanje pravice do socialne varnosti in Pregled sodne prakse po ZDR-1 in odprta vprašanja delovnih in socialnih sporov. Zanimiva bo tudi razprava pri omizju na temo TTIP (Čezatlantskem trgovinskem in investicijskem partnerstvu med EU in ZDA) – so pridobitve in razvoj delovnega, socialnega, okoljskega ter potrošniškega varstva ogroženi?.

Več o samem dogodku na: http://dogodki.planetgv.si/DDPSV

Vabljeni!