ZAGON MEDNARODNEGA PROJEKTA EQPOWEREC- Enakost spolov pri razdelitvi ekonomske moči

Fakulteta za družbene vede je skupaj s partnerji prijavila udeležbo v projektu EQPOWEREC, za katerega je možno dobiti sredstva iz norveškega finančnega mehanizma. V projektu so partnerji : Slovenska kadrovska zveza, Združenje manager in Norveška poslovna šola B1. Sponzor projekta je dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti .
Naš skupni projekt je bil odobren in v petek, 13. februarja 2015 je na Univerzi v Ljubljani potekal uvodni dogodek s predstavitvijo ciljev projekta ob sodelovanju vseh partnerjev. Cilj projekta je z raziskavami in dobrimi praksami ugotoviti realno sliko v Sloveniji in poiskati vzporednice z dobrimi praksami na Norveškem ter pripraviti predloge sistemskega pristopa pri razumevanju in preseganju ovir enakosti spolov pri odločanju v gospodarstvu . Vodja projekta s strani Norveške, prof. dr. Morten Huse je predstavil proces sprememb pri odločanju na političnem in ekonomskem področju na primeru Norveške.
Na tiskovni konferenci so vsi partnerji predstavili svoja pričakovanja od projekta in odgovarjali na vprašanja novinarjev.

Vanda Pečjak, član UO SKZ