Projekt “Znanje za zdravje delavcev”

V sklopu projekta Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Inštituta za produktivnost, Obalne sindikalne organizacije Koper in Konfederacije sindikatov 90 Slovenije »ZNANJE ZA ZDRAVJE DELAVCEV«, se bo odvilo brezplačno izobraževanje.

Usposabljanje je namenjeno širši zainteresirani populaciji, ki zajema delavske predstavnike (sindikati, sveti delavcev, ipd.), kadrovske strokovnjake, inženirje za varnost pri delu, promotorje zdravja oz. drugo zainteresirano javnost. Nanj se lahko prijavite vsi, ki imate interes podrobneje se seznaniti s področjem delovnopravne zakonodaje oziroma pridobiti znanja in veščine za upravljanje s stresom  v organizacijah.

Usposabljanja se bodo izvedla po priloženem programu, in sicer dne 15. 3. 2016 s pričetkom ob 8. uri, v sejni sobi Obalne sindikalne organizacije Koper, Trg Brolo 2, 6000 Koper.

 Program:

8.00 – 8.15 Registracija
8.15 – 9.00 Zakon o delovnih razmerjih in njegove pasti, Marko BLATNIK, pravnik Obalne sindikalne organizacije KS 90
9.00 – 9.15 Vprašanja na temo Zakona o delovnih razmerjih
9.15 – 10.00 Predstavitev Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Sabrina POROPAT, vodja oddelka za pokojninsko, invalidsko in mednarodno zavarovanje
10.00 – 10.15 Vprašanja na temo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Sabrina POROPAT, vodja oddelka za pokojninsko, invalidsko in mednarodno zavarovanje
10.15 – 10.45 Odmor za malico
10.45 – 12.15 Upravljanje s stresom v organizacijah – dobra praksa, koraki in orodja za izvajanje programov, 1. del, dr. Klemen PODJED (Inštitut za produktivnost)
12.15 – 12.30 Odmor za kavo
12.30 – 14.00 Upravljanje s stresom v organizacijah – dobra praksa, koraki in orodja za izvajanje programov, 2. del, dr. Klemen PODJED (Inštitut za produktivnost)
14.00 – 14.10 Zaključek

 

Vabilo in prijavnica

 

Podrobnosti o dogodku lahko pridobite na elektronskem naslovu oso-kp@siol.net ali na telefonski številki 05/612-40-00.