Slovenska kadrovska zveza je vseslovenska organizacija, ki povezuje 14 društev za kadrovsko dejavnost – 13 regionalnih in eno študentsko. Trenutno v njej deluje več kot 700 članov.

Strateški cilji

 • Uveljavili bomo mednarodno primerljive standarde in njihovo certificiranje.
 • Razvijati center za izmenjavo dobrih praks, mreženje ter sooblikovanje
 • Skrbimo za izobraževanje in razvoj kadrovskih strokovnjakov.
 • Postati kredibilni sogovornik širši javnosti na področju dela z ljudmi
 • Oblikujemo nove rešitve na področju dela z ljudmi

Vizija

Z razvijanjem ljudi soustvarjamo družbo.

Poslanstvo

Povezujemo strokovnjake za delo z ljudmi, da bi razvijali sebe, svoje sodelavce in stroko ter profesionalno in etično prispevali k razvoju družbe in gospodarstva.

14

društev

700

članic in članov

 • Splošni podatki

  Naziv: Slovenska kadrovska zveza

  Sedež: Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana

  Uradne ure: torek, od 16. do 18. ure.

 • Kontaktni podatki

  Sekretarka: Ana Kloar

  Mobilni telefon sekretarke: + 386 (0) 40 200 941
  Faks: (01) 434 56 22

  E-pošta: sekretar@skz.si

 • Predsednik SKZ

  Gregor Rajšp,

  direktor za kadrovske zadeve in član uprave v podjetju Pivovarna Laško Union 

 • TRR, davčna in matična številka

  TRR: SI56 0201 1001 8848 763 (NLB, d.d.)

  Davčna št.: 46865292 (nismo zavezanci za DDV)

  Matična št.: 5213835000

Vodstvo

Upravni odbor

Člani UO:

 • Predsednik: Gregor Rajšp
 • Saša Fajmut
 • Nejc Jaka Sekula
 • Sonja Špoljarić
 • Matej Černelč
 • Rok Zupančič

Sekretarka: Ana Kloar 

Urednica spletne strani: Ana Kloar

Nadzorni odbor

 • Jože Glazer
 • Vanda Pečjak
 • Branka Škulj Nussdorfer

Častno razsodišče

 • Dragica Ferbežar
 • Slavica Glavan
 • Ana Lozar

Strokovni svet

Slovenska kadrovska zveza je ustanovila Strokovni svet SKZ zlasti z namenom krepitve strokovne funkcije kadrovske zveze pri obravnavanju temeljnih strokovnih vprašanj s področja kadrovske dejavnosti, identifikacije, izoblikovanja in posredovanja strateških razvojnih tem kadrovskim strokovnjakom.

Nagrade SKZ

Slovenska kadrovska zveza od leta 2000 podeljuje plakete in priznanja za dosežke na področju kadrovske dejavnosti, kadrovskega managementa in kadrovske stroke, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku strokovnega in vodstvenega dela na kadrovsko izobraževalnem področju v organizacijah in društvih za kadrovsko dejavnost.

Zgodovina

Svoje korenine ima v letu 1981, ko je s strani regionalnih društev za kadrovsko dejavnost prišla pobuda za ustanovitev Zveze društev za kadrovsko dejavnost Slovenije (ZDKDS).  Za povezovanje kadrovskih delavcev in za njihov razvoj je pomembno poudariti tudi to, da je kar nekaj društev delovalo že v 70. letih. S povezovanjem v zvezo na ravni države je nastal pomemben premik tako v načinu dela kot tudi v močnem angažiranju za organizacijo strokovnih srečanj, letnih konferenc in študijskih posvetov  za  vsa delovna področja delovanja kadrovskih strokovnjakov.

Od 16. 3. 2011 ima zveza uradno registrirano novo ime, Slovenska kadrovska zveza (SKZ).

Področja delovanja

Vse tematike kot tudi odprte sistemske dileme o različnih zakonih, ki urejajo populacijo zaposlenih, nezaposlenih, upokojenih, so bile na dogodkih Zveze vedno osvetljene tako s teoretičnega kot tudi s praktičnega vidika. Izmenjava dobrih praks je bila odlična priložnost za praktike, da se učijo pri najboljših, odlična priložnost  tudi za akademike in oblikovalce zakonov, da spoznajo, kako diha praksa in kako je možno z drugačnim pristopom izvedbo predpisov tudi izboljšati.

V svoji zgodovini je kadrovska zveza prešla skozi različne oblike delovanja in upravljanja. V letu  2010 smo s projektom Prenova kadrovske zveze zasnovali večje organizacijske spremembe, prenovili statut, spremenili ime in posodobili tudi informacijsko platformo za naše boljše obveščanje in kontaktiranje s člani. Tako je pred nami tudi nova spletna stran, ki bo omogočila večjo dostopnost, vabljiv način uporabe in boljše medsebojno komuniciranje.

SKZ  je aktivna tudi v mednarodnem merilu. Od leta 1999 je polnopravna članica evropske zveze EAPM.  Več kot 20 let sodeluje in soorganizira mednarodno srečanje kadrovskih menedžerjev Avstrije, Italije in Slovenije, ALPE ADRIA.

Mednarodno sodelovanje

Slovenska kadrovska zveza je aktivna tudi v mednarodnem merilu. Od leta 1999 je polnopravna članica evropske zveze EAPM.  Več kot 20 let sodeluje in soorganizira mednarodno srečanje kadrovskih menedžerjev Avstrije, Italije in Slovenije, ALPE ADRIA.

eapm

Partnerji

prss

Slovensko društvo za odnose z javnostmi

Združenje manager

Združenje Manager

MojeDelo

Mojedelo.com