Delovanje Strokovnega sveta SKZ

Predsednik strokovnega sveta: dr. Boris Dular

Strokovni svet SKZ je bil ustanovljen zlasti z namenom krepitve strokovne funkcije kadrovske zveze pri obravnavanju temeljnih strokovnih vprašanj s področja kadrovske dejavnosti, identifikacije, izoblikovanja in posredovanja strateških razvojnih tem kadrovskim strokovnjakom. Sestavlja ga 14 članov akademskega odbora, 18 članov odbora menedžerjev in ekspertov, ki so uveljavljeni kadrovski strokovnjaki in menedžerji iz gospodarstva, negospodarstva ter javne uprave in osebe, ki strokovno delujejo v okviru institucij civilne družbe, zlasti pri socialnih partnerjih. Izbere jih upravni odbor SKZ ob sodelovanju z vodstvi območnih društev za kadrovsko dejavnost za dobo štirih let. Člani upravnega odbora SKZ so člani strokovnega sveta po svoji funkciji. Predsednika akademskega odbora ter odbora menedžerjev in ekspertov imenuje upravni odbor SKZ za dobo štirih let, medtem, ko strokovni svet vodi član upravnega odbora SKZ. Strokovni svet se praviloma sestane dvakrat letno.

V delo strokovnega sveta so vabljeni tudi znanstveniki in raziskovalci ter predavatelji univerz, ki znanstveno-raziskovalno delujejo na področjih delovanja strokovnega sveta SKZ, in vrhunski praktiki s strateškimi vlogami, ki imajo doktorat znanosti. Ti delujejo v okviru akademskega odbora. Strokovni svet, akademski odbor ter odbor menedžerjev in ekspertov lahko povabijo k sodelovanju vsakogar, ki je pripravljen kakorkoli prispevati k razvoju in krepitvi kadrovske dejavnosti, ne glede na članstvo v SKZ.

Člani Strokovnega sveta SKZ

ODBOR MANAGERJEV IN EKSPERTOV

Boris Dular, predsednik odbora managerjev in ekspertov

Brigita Ačimovič, Daniela Brečko, Alenka Erker Lozinšek, mag. Nataša Fras Haslinger, Jože Glazer, Zora Kirbiš, Alenka Maher, Miro Smrekar, Jana Škrinjar, Sonja Šmuc, Sonja Špoljarič, Ida Turk, Tamara Valenčič, Zdenka Valjavec, mag. Irena Vodopivec, mag. Vesna Vodopivec, Darja Vrhunc, Lučka Žižek

AKADEMSKI ODBOR

dr. Zvone Vodovnik, predsednik akademskega odbora

dr. Boštjan Bajec, dr. Rado Bohinc, dr. Eva Boštjančič, dr. Nevenka Černigoj Sadar, dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela, dr. Robert Kaše, dr. Polonca Končar, dr. Dana Mesner Andolšek, dr. Barbara Rajgelj, dr. Janez Stare, dr. Ivan Svetlik, dr. Nada Zupan